Yritysasiakkaan sähkön alkuperä

Yritysasiakkaana saat meiltä aina hiilidioksidivapaata sähköä. Oletuksena yrityksesi sopimus on 100 % CO2 -päästötöntä, Fortum Carbon Free sähköä. Vaihtoehtoiseti voit valita myös vesisähköä.

Kysymyksiä CO2 Freestä ja sähkön alkuperästä

Mitä on hiilidioksidivapaa sähkö?

Hiilidioksidivapaa sähkö tarkoittaa,  että sähkö on tuotettu siten että tuotannosta ei synny hiilidioksidipäästöjä (CO2-päästöjä) ilmaan. Hiilidioksidivapaa sähkö voi  olla tuotettu esimerkiksi vedellä, auringolla, tuulella tai ydinvoimalla.

Eikö kaikki sähkö sekoitu sähköverkossa? Miten alkuperä todennetaan?

Olet oikeassa. Verkossa sähkö sekoittuu, joten alkuperän todennus tehdään laskennallisesti. Sähkön alkuperä irrotetaan sähkön tuotannosta, ja sen myyntiä seurataan erikseen alkuperätakuujärjestelmässä (Guarantee of Origin). 

Alkuperätakuujärjestelmän tarjoaa sinulle sähkönkäyttäjänä mahdollisuuden valita uusiutuvillaa energialähteillä tuotettua sähköä. Sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.  Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 

Ydinvoiman osalta tuottaja takaa sähkön alkuperän. 

Fortum Carbon Freen myydyn sähkön alkuperän todentamisen suorittaa tilintarkastusyhtiö Deloitte.

Yritysasiakkaan käyttämän sähkön alkuperä vuonna 2017

Vuonna 2017 Fortum hankki kaiken yritysasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

​Yritysasiakkaiden sähkön alkuperä oli todennettu Fortum Carbon Free -merkinnällä.  Fortum Carbon Free kriteerit (pdf 44KB). Merkintä perustuu pohjoismaiseen, ilmastomyötäiseen sähköntuotantoon: ydinvoimaan ja uusiutuviin energianlähteisiin, kuten bio-, tuuli- ja vesivoimaan.

Yritysasiakkaille vuonna 2017 toimittamassamme Fortum Carbon Free -sähkössä ei ole CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli 2,966 mg/kWh. 

Kokonaisjakauma ja päästöt vuonna 2017

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2017 sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä. Kaikki yksityisasiakkaat käyttivät 100 % vesi- ja tuulisähköä. Yritysasiakkaille toimitettiin pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

Kuluttaja- ja yritysasiakkaille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2017 seuraavasti:

  • 86,6 % uusiutuvaa energiaa   
  • 13,4 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 2,966 mg/kWh  
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.
     
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitusvaade koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Myyjän asiakkailleen hankkimat ympäristötakuut ja sertifikaatit suositellaan ilmoitettavaksi eriteltynä.