Yritysasiakkaan sähkön alkuperä

Yritysasiakkaana saat meiltä aina hiilidioksidivapaata sähköä. Oletuksena yrityksesi sopimus on 100% CO₂ -päästötöntä, Fortum Carbon Free sähköä.

Voit valita sopimukseesi myös Vihreä -lisäarvopalvelun, jolla saat 100 % uusiutuvaa, GoO –alkuperäsertifioitua sähköä. Vihreän tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli-, aurinko- ja bioenergiaa. Palveluun sisältyy 5 euron vuosittainen lahjoitus Luonnonperintösäätiön Suomen luonnonvaraisten metsien suojelutyölle. 

Vihreän saat käyttöösi soittamalla asiakaspalveluumme 0200 19100 ma - pe klo 8-17 (pvm/mpm).

Kysymyksiä hiilidioksidivapaasta ja sähkön alkuperästä

Mitä on hiilidioksidivapaa sähkö?

Hiilidioksidivapaalla ja hiilidioksidipäästöttömällä sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka on tuotettu sellaisilla tuotantomuodoilla, jotka eivät aiheuta hiilidioksipäästöjä ilmakehään. Puhutaan myös fossiilivapaasta tai fossiilittomasta sähköntuotannosta, koska tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten hiiltä tai öljyä. Fortum Carbon Freen sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Eikö kaikki sähkö sekoitu sähköverkossa? Miten alkuperä todennetaan?

Olet oikeassa. Verkossa sähkö sekoittuu, joten alkuperän todennus tehdään laskennallisesti. Sähkön alkuperä irrotetaan sähkön tuotannosta, ja sen myyntiä seurataan erikseen alkuperätakuujärjestelmässä (Guarantee of Origin). 

Alkuperätakuujärjestelmän tarjoaa sinulle sähkönkäyttäjänä mahdollisuuden valita uusiutuvillaa energialähteillä tuotettua sähköä. Sähköä saa myydä uusiutuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkuperätakuu.

Guarantee of Origin alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Ydinvoiman osalta tuottaja takaa sähkön alkuperän. Fortum Carbon Freen myydyn sähkön alkuperän todentamisen suorittaa tilintarkastusyhtiö Deloitte.

Energiaviraston Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta 

 

Yritysasiakkaan käyttämän sähkön alkuperä vuonna 2017

Vuonna 2017 Fortum hankki kaiken yritysasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta.

​Yritysasiakkaiden sähkön alkuperä oli todennettu Fortum Carbon Free -merkinnällä.  Fortum Carbon Free kriteerit (pdf 44KB). Fortum Carbon Freen sähkö on tällä hetkellä ydinvoimalla tuotettua.

Yritysasiakkaille vuonna 2017 toimittamassamme Fortum Carbon Free -sähkössä ei ole CO2-päästöjä ja ydinpolttoaineen kertymä oli 2,966 mg/kWh. 

Kokonaisjakauma ja päästöt vuonna 2017

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2017 sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä. Kaikki yksityisasiakkaat käyttivät 100 % vesi- ja tuulisähköä. Yritysasiakkaille toimitettiin pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

Kuluttaja- ja yritysasiakkaille myydyn sähkön alkuperä jakautui vuonna 2017 seuraavasti:

  • 86,6 % uusiutuvaa energiaa   
  • 13,4 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 2,966 mg/kWh  
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh.
     
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitusvaade koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Myyjän asiakkailleen hankkimat ympäristötakuut ja sertifikaatit suositellaan ilmoitettavaksi eriteltynä.