Fortum YritysAktiivi sopimusehdot

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä internetsivuillamme 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi/alkupera.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

Sopimus on voimassa toistaiseksi ja päättyy irtisanomisen tai purkamisen seurauksena. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien osapuolien osalta. Asiakas tekee irtisanomisen sähköpostilla osoitteeseen sahko.yritys@fortum.com.

Mikäli asiakas purkaa sopimuksen tai Fortum joutuu purkamaan sopimuksen asiakkaasta johtuvasta syystä ennen irtisanomisajan päättymistä, Fortumilla on oikeus saada täysi korvaus aiheutuneista tappioista (mm. hintasuojausten purkamisesta aiheutuvat tappiot).

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA

Kaikkien YritysAktiivi-asiakkaiden käyttöpaikkoihin toimitettava sähkö hankitaan yhteiseen hankintasalkkuun. Hankintasalkun ennustetun toimitusmäärän hinta suojataan etukäteen. Hintasuojausperiaatteesta saa lisätietoa internet-sivuiltamme www.fortum.fi/yritysasiakkaat

Asiakkaan kuukausittainen sopimushinta muodostuu hankintasalkkuun kyseiselle ajanjaksolle etukäteen tehtyjen hintasuojausten arvosta sekä salkun yli- ja alisuojatun osuuden Suomen alueen Nord Poolin Spot-hinnan mukaisesta arvosta. Hintasuojausten sekä yli- ja alisuojatun osuuden Spot-hinnan arvo lasketaan kuukausittaiseksi keskihinnaksi koko salkun toteutuneen toimitusvolyymin perusteella. Keskihintaan sisältyy lisäksi sähkön toimittamiseen liittyvä kulloinkin voimassa oleva kantaverkkomaksu. Käyrämittauskohteiden vuosiennuste jaetaan tyyppikäyrä 3 avulla tuntienergioiksi hintasuojausten sekä Spot -hankinnan toteuttamiseksi sekä salkun kuukausittaisen energiahinnan laskennassa.

Edellä kuvatun mukaisesti laskettuun kuukauden keskihintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva välityspalkkio (c/kWh). Lisäksi veloitetaan käyttöpaikkakohtainen perusmaksu (€/kk), joka kattaa mm. mittaustietojen käsittelykustannukset.

Kuukausittaisen keskihinnan laskenta toteutetaan toimituskuukautta seuraavan kuukauden alussa. Laskenta-ajankohtana mahdollisesti puuttuvia mittaustietoja vastaavan toimitusmäärän vaikutus keskihintaan lasketaan kuun lopussa. Mahdollisen hintaeron vaikutus siirretään otettavaksi huomioon seuraavan kuukauden laskutushintaa laskettaessa.

Kulloinkin voimassa olevat välityspalkkio, perusmaksu ja kantaverkkomaksu ovat nähtävissä internetosoitteessa www.fortum.fi/yritysasiakkaat.

Ilmoitus muutoksista lähetään sähköisesti Asiakkaan ilmoittamaan ja ylläpitämään sähköpostiosoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Asiakas sitoutuu ylläpitämään edellä mainittuja yhteystietoja. Sähkön toimittamisesta uusiutuvalla 100% vesisähköllä peritään kulloinkin voimassa oleva lisämaksu.

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti saatuaan tiedon muutoksesta.

Fortumilla on oikeus muuttaa välityspalkkiota ja perusmaksua ilmoittamalla siitä asiakkaalle kuusi kuukautta etukäteen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tästä syystä sopimus päättymään kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Fortum ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Asiakkaan energiahinnan kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnan muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2019 13.2.)

4 MUUT EHDOT

Fortum YritysAktiivi -sopimus voidaan tehdä yritysasiakkaalle, jonka käyttöpaikkakohtainen sähkön vuosikulutus on enintään 10 GWh/vuosi.