Blogi

Mitä hyötyä vihreästä sähköstä on yritykselle?

21 lokakuu 2021

vihreä sähkösopimus yrittäjälle

Yritysten toiminnan vastuullisuus puhuttaa yhä enemmän sekä yrittäjiä että asiakkaita. Silti ajatus vihreämmän sähkön hyödyistä on monelle yritykselle vielä selvittämättä. On aika perata vihreän sähkön käyttämisestä syntyvät hyödyt auki.

Samassa veneessä kohti hiilineutraalia Suomea

Ympäristötietoisuus on noussut monen yrityksen agendalle vastuullisempina tuotantotapoina, energiatehokkuutena, kuljetusten minimoimisena ja energian alkuperänä. Mutta onko asioilla oikeasti kovin suurta väliä, jos kyseessä on mikroyritys tai pienyritys, niin kuin suurin osa suomalaisista yrityksistä on? Mitä yksi pisara meressä vaikuttaa?

Yksikin yritys vaikuttaa kokonaisuuteen ja ilmastokysymykseen omilla valinnoillaan. Suomi on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035, joten erilaiset toimenpiteet puhtaamman ympäristön puolesta koskettavat meitä kaikkia. Kaikki energiatehokkuutta lisäävät ja fossiilittoman energian käyttöön liittyvät valinnat ovat nyt tarpeen ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta saavuttaaksemme kansallisen tavoitteen.

Hiilijalanjälki pienemmäksi

Yrityksen hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon yrityksen toiminnasta, tuotteesta tai palvelusta syntyy kasvihuonekaasuja. Aktiivisia toimia hiilijalanjäljen pienentämiseen ovat muun muassa energiatehokkuuden lisääminen ja huomion kiinnittäminen tuotantotapojen, pakkausten ja kuljetusten ympäristövaikutuksiin.

Kuulostavatko toimet isoilta ja hankalilta toteuttaa? Silloin kannattaa aloittaa helposta keinosta, jolla on kuitenkin suuri merkitys. Yrityksen sähkösopimuksen vaihtaminen hiilidioksidipäästöttömään tai täysin vihreään sähköön on yksi vaivattomimmista tavoista pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Kun yrityksen palvelut tuotetaan sähkön osalta ilmastoystävällisesti, se on iso askel – suorastaan harppaus - yrityksen ympäristövastuullisuudessa.

Vihreän sähkön käyttäminen on konkreettisesti todennettavissa oleva aito ja läpinäkyvä ympäristöteko. Se toimii yhtenä osana yrityksen järjestelmällistä ja mitattavaa ympäristövastuullisuutta. Vihreän sähkön käyttö on lupaus, joka on helppo pitää.

Lisää bisnestä ja parempi brändi ympäristöä huomioimalla

Vastuullisuudella on yhä enemmän merkitystä yrityksen bisnekselle ja viivan alle jäävälle tulokselle. Vastuullisuutta peräänkuuluttavat niin asiakkaat kuin yhteistyökumppanitkin. Pikkuhiljaa ympäristövastuullisuus on hiipimässä oletusarvoksi kaikessa yritystoiminnassa.

Tarjouspyynnöissä saattaa olla kysymyksiä yrityksen hiilijalanjäljestä, ja asia kiinnostaa yhtä enemmän myös rahoittajia ja sijoittajia. Kun valinnanvaraa riittää, asiakkaat puntaroivat ostopäätöstään tarkasti. Valituksi tulee tuote tai palvelu, joka sopii asiakkaalle parhaiten myös yrityksen ympäristövastuun perusteella.

Yrityksen maine ja brändi rakentuvat monista seikoista, joista vastuullisuus painottuu yhä enemmän. Asiakkaat heijastavat omia ympäristöarvojaan yritykseen ja sen brändiin. Yrityksen koolla ei ole merkitystä, vaan brändiä arvioidaan aina, oli kyseessä tarve nopealle kampaamokäynnille tai uudelle kunnantalon rakentamiselle. Asiakkaat ja yhteistyökumppanit haluavat valintatilanteessa varmistaa, että heidän ja yrityksen arvot ovat yhteneväiset.

Kerro rohkeasti ympäristöteoistasi

Ympäristöteot eivät näy päällepäin, siksi niistä on syytä erikseen viestiä kaikissa kanavissa: Nettisivuilla, sosiaalisen median tileillä, vastuullisuusraporteissa, uutiskirjeissä ja vaikka sähköpostien footereissa. Hyvätkin teot jäävät katveeseen, ellei niistä jatkuvasti kerro. Asian esiintuominen yhä uudelleen saattaa turhauttaa, mutta aina vastaanottajissa on uusia asiakkaita tai juuri ilmastoherätyksen saaneita vakiintuneita yhteistyökumppaneita, joita asia kiinnostaa.

Vihreän sähkön käyttö on helposti viestittävä ja selkeä ympäristöteko. Sen vaikutukset yrityksen hiilijalanjälkeen ovat mitattavia ja läpinäkyviä.

Ympäristön huomioiminen voi olla vetovoimatekijä myös omalle henkilöstölle, nykyisille ja tuleville. He voivat arvostaa yrityksen ympäristövastuullisuutta niin paljon, että se vaikuttaa työpaikan valintaan ja siellä pysymiseen.

Ilmastoystävällistä ja vihreää sähköä

Sähkön alkuperällä osana ympäristövastuullisuutta on merkitystä yrityksen brändille, liiketoiminnalle, hiilijalanjäljen pienentämiselle ja asiakkaiden hankkimiselle ja pitämiselle. Suuri vaikutus syntyy parilla klikkauksella sähkösopimuksen valinnassa!

Kaikki Fortumin yrityssähkösopimukset sisältävät täysin päästöttömästi tuotettua sähköä. Sen ansiosta yrityksesi sähkön­käytön hiili­diok­si­di­päästöt ovat sopimus­kauden aikana pyöreä nolla. Ilmasto kiittää.

Voit myös ottaa askeleen pidemmälle ja valita sopimuk­seesi Vihreä-lisäpal­velun, jolla saat 100 % uusiutuvaa, alkuperäsertifioitua sähköä. Vihreän sähkön tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiaa.

Samalla kun yrityksesi käyttää uusiu­tuvaa energiaa, osallistut arvok­kaaseen suoma­laisten metsien suoje­lu­työhön. Vihreä-lisäpalvelulla Fortum tukee Luonnonperintösäätiön Suomen luonnonvaraisten metsien suojelutyötä viidellä eurolla jokaista sopimusta kohti. Vihreä-lisäpalvelulla suojelet 10 neliömetriä ikimetsää, joka sitoo vähintään 10 kiloa hiilidioksidia vuodessa.