Blogi

Miksi Yritys Aktiivi sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika ja miten sopimuksen hinta määrittyy?

23 helmikuu 2023, 16:05

Mies makaa sänkyllä ja tekee töitä koneella

Mietityttääkö Yritys Aktiivin irtisanomisaika tai hinnan määräytyminen? Pidemmät irtisanomisajat sekä määräaikaiset sopimukset ovat olleet tapetilla sähkön hinnan yllättävän laskun vuoksi ja aiheuttaneet keskustelua.

Alla avaamme tarkemmin sitä, mihin irtisanomisaika perustuu ja miten markkinahinnat vaikuttavat sopimuksen hintaan.

Miksi sopimuksessa on irtisanomisaika ja mihin se perustuu?

Lyhyesti: Sähkösopimus on sopimus siinä missä muutkin sopimukset, ja se sitoo molempia osapuolia – niin sähkönmyyjää kuin asiakasta. Sopimuksessa sähkönmyyjä lupautuu toimittamaan sähköä sopimusehtojen mukaisesti ja asiakas puolestaan ostamaan sitä sopimuksen keston ajan. Sopimuksen voi päättää sopimusehtojen mukaisesti. Yritys Aktiivi on toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja siinä on kuuden kuukauden irtisanomisaika.

Yritys Aktiivin sähkön hankinta tapahtuu yhteishankintasalkun kautta, johon sähkö ostetaan markkinahintaan sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Tämä vakauttaa sopimuksen hintaan. Jotta voimme tarjota Aktiivi-asiakkaille vakautta sekä julkaista kuukausittain päivittyvän hintaennusteen tuleville 12 kuukaudelle, ostamme yhteishankintasalkkuun etukäteen ennakoitua käyttöä vastaavan määrän sähköä markkinoilta.

Aktiivi-sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jotta pidemmän aikavälin yhteishankinta on mahdollista. Tarjoamme myös muunlaisia sopimuksia, joissa on lyhyempi irtisanomisaika.

Vaikka sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, olemme asiakkaiden pyynnöstä myös mahdollistaneet sopimuksen purkamisen myös aikaisemmin. Sopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta aiheutuu kuitenkin yhteishankintasalkkuun ylimääräisiä ja ennakoimattomia kustannuksia, jotka vaikuttaisivat muiden hankintasalkun asiakkaiden maksamaan sähkön hintaan. Tämän vuoksi sopimuksen purkaminen ennen irtisanomisajan päättymistä edellyttää etukäteen ostetun sähkön sekä markkinahinnan erotuksen maksamista. Sopimuksen purkamisesta irtisanomisajan mukaisesti ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia.

Miten Yritys Aktiivin hinta määräytyy?

Yritys Aktiivin hinta lasketaan joka kuukausi sähkönhankintasalkun osalta, jakamalla sähkönhankinnan toteutuneet kustannukset, toteutuneella volyymilla eli Aktiivi-salkun asiakkaiden yhteenlasketulla sähkönkulutuksella. Yritys Aktiivin hinta perustuu pääosin NASDAQin futuurimarkkinan hintatasoon hankintahetkellä, lisäksi pieni osa sähköstä hankitaan Nord Poolin spot-hintaan. Tämä vakauttaa sopimuksen hintaa.

Toteutuneen sähkönhankintakustannuksen päälle lisäämme marginaalin, joka on Yritys Aktiivi -tuotteen osalta 0,3 c/kWh. Tämä oli esimerkiksi tammikuun 2023 hinnan osalta 1,1 % sähkön kokonaiskustannuksesta.

Miten markkinahintojen kehitys näkyy Yritys Aktiivissa?

Yritys Aktiivin etuna on sähkön hinnan ennustettavuus. Sopimus seuraa markkinahintoja maltillisesti eivätkä äkilliset liikkeet futuurien hinnoittelussa tai pörssisähkössä vaikuta yrityksesi käyttämäsi sähkön hintaan merkittävästi.

Koska markkinahintojen muutokset vaikuttavat Yritys Aktiivin hinnoitteluun maltillisesti, pääsivät asiakkaamme vuonna 2022 hyötymään kulutuspainotettua markkinahintaa edullisemmasta sähköstä. Yritys Aktiivin hinta oli vuonna 2022 keskimäärin 10 % Yritys Tunti -pörssisähkösopimuksen hintaa edullisempi.

Siinä missä markkinahintojen nousu näkyi asiakkaillamme viiveellä, myös alkuvuonna nähty äkillinen ja huomattava markkinahintojen aleneminen vaikuttaa Yritys Aktiivin hintaan viiveellä. Toisaalta, jos sähkön hinta lähtisi yhtäkkiä takaisin nousuun, sopimuksen hinta nousisi markkinahintoja maltillisemmin Yritys Aktiivin vakautta tuovan sähkön ennakkohankinnan ansiosta.

Pidämme sinut ajantasalla tulevista hinnoista julkaisemalla kuukausittain hintaennusteen 12 kuukauden hinnoista sivuillamme.

Miten valitsen yritykselleni parhaan sopimuksen?

Eri sähkösopimusten hinnoitteluperiaatteet eroavat toisistaan, eikä niitä siksi voi verrata toisiinsa suoraan vain hinnan perusteella. Hinnan sijaan kannattaa miettiä, millaista oman yrityksesi sähkönkulutus on, ja pystyykö sähkönkulutusta ajoittamaan edullisimmille tunneille.

Kysymykseen ei kuitenkaan ole vain yhtä oikeaa vastausta. Tarjoamme yrityksille erilaisia sopimuksia, joista voit valita yrityksesi tarpeisiin sopivimman. Jos et ole itse aivan varma, voit kokeilla Yritysapurin apua.

 

Tutustu muihin sähkösopimuksiimme