Blogi

Yrittäjä: hyödynnä pörssisähkön edullisimmat tunnit toiminnassasi

03 kesäkuu 2021, 13:26

Mitä pörssisähkö oikeasti tarkoittaa? Miten pörssisähkön hinta muodostuu ja mikä siihen vaikuttaa? Uskaltaako pörssisähköä ostaa, kun sähkön hinta vaihtelee tunneittain? Miten yritys saa suurimman hyödyn pörssisähköstä? Onko pörssisähkö pidemmän päälle edullista vai kallista? Jos olet joskus pohtinut edes yhtä näistä kysymyksistä joskus, nyt kannattaa lukea eteenpäin. Tässä artikkelissa tutustutaan pörssisähköön, sen hinnoitteluun ja etuihin yrittäjälle.

Mies ja vauva

Pörssisähkö on edelleen melko tuntematon ja vieras vaihtoehto yrittäjille. Pörssisähkö saattaa yrittäjän korvissa kuulostaa vaikealta, kaukaiselta ja vain suurten yritysten tarpeita täyttävältä sähkösopimuksen muodolta. ”Pörssi” voi tuntua pelottavalta, kun monet yhdistävät sanaan riskit ja suuret arvon vaihtelut.

Totuus on kuitenkin toinen: pörssisähkösopimus on yhtä helppo kuin muutkin sopimukset. Pörssisähkön jatkuvasti vaihtuva läpinäkyvä hinnoittelu voi tuoda yritykselle suuret säästöt, kun sähkönkulutusta kohdennetaan vuorokauden edullisemmille tunneille. Päästötön pörssisähkö on myös vaivaton keino pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä.

Mitä on pörssisähkö?

Pörssisähköksi kutsutaan sähköä, jonka hinta muodostuu Pohjoismaiden yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä. Pörssisähkön hinta on jatkuvassa muutoksessa. Aivan kuten arvopaperipörssissä vaihdettavat osakkeet, sähkön hinta vaihtelee sähköpörssissä aina kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kun esimerkiksi talvipakkaset paukkuvat, sähköä tarvitaan enemmän. Silloin sähköyhtiöt ottavat kalliimpia tuotantolaitoksia käyttöön, ja sähkön hinta nousee. Kesällä pärjätään vähemmällä määrällä sähköä, jolloin kysyntä pienenee, mutta tarjontaa riittää. Seurauksena on edullisempi sähkön hinta. Yleisimpiä syitä hinnan vaihteluille ovatkin säätila ja sademäärät.

Sähköpörssissä sähkön tuottajat ja ostajat käyvät kauppaa seuraavan päivän tuntikohtaisesta sähkön hinnasta eli spot-hinnasta. Nord Poolissa muodostuu Suomen spot-hinta seuraavan vuorokauden jokaiselle tunnille. Edellisenä päivänä klo 12.30 (CET) mennessä tiedetään, millä hinnalla seuraavan päivän kunakin tuntina sähköä myydään.

Aina reaaliaikainen läpinäkyvä hinta

Pörssisähkön hinta eroaa kiinteähintaisen sähkösopimuksen sähkön hinnasta siinä, että pörssisähkön jokaisen tunnin hinta on erikseen kilpailutettu. Hinta on siis väistämättä markkinoiden sen hetken paras hinta. Kysyntään ja tarjontaan perustuva pörssisähkön hinta on läpinäkyvä.

Voit yrittäjänä seurata reaaliajassa, mihin suuntaan sähkön hinta on muuttumassa. Fortum Yritys Tunti -pörssisähkösopimuksen lopulliset tuntihinnat ovat nähtävillä maksuttomassa Fortum Yritys Online -palvelussa, jossa voit myös seurata yrityksesi sähkönkulutusta tuntitasolla sekä pidemmissä jaksoissa.

Hyödynnä pörssisähkön edullisimpia tunteja

Alimmillaan pörssisähkön tuntihinnat ovat illalla ja yöllä, kun kysyntää on vähemmän. Pörssisähkösopimuksella voit ottaa täyden hyödyn irti sähkön hinnan vaihteluista ja vaikuttaa suoraan yrityksesi sähkölaskuun. Kun tiedät sähkön hinnan vuorokausivaihtelut, voit suunnitella sähkön käyttöä sen mukaan ja keskittää kulutusta edullisemmille tunneille. Optimoinnilla saat tuntuvaa kustannushyötyä pörssisähkön tuntihintojen vaihtelusta pitemmällä aikavälillä.

Pörssisähkö on tilastollisesti keskimääräistä edullisempaa

Vaikka energian hinta voi vaihdella tuntuvastikin, tilastojen valossa pörssisähkö on pitkässä juoksussa keskimäärin edullisempaa.

Pörssisähköstä maksettava loppusumma on jokaisessa laskussa erisuuruinen ja se saattaa vaatia yrittäjältä hieman suurempaa riskinsietokykyä. Monelle varmuus ja ennakoitavuus on yrityksen budjettisuunnittelussa tärkeintä, ja silloin kiinteähintainen sähkösopimus voi soveltua yritykselle pörssisähköä paremmin.

Pitkällä tähtäimellä pörssisähkö on edullinen vaihtoehto, sillä hinta perustuu aina senhetkiseen kysyntätilanteeseen. Heinäkuun sähkölasku voi olla murto-osa helmikuun laskusta. Kun esimerkiksi kaksivuotisessa kiinteähintaisessa sopimuksessa sähköyhtiö ennakoi tulevien hintamuutosten riskit, pörssisähkön hinnoissa ei tällaista ennakointia ole. Yritykselle tulee edullisemmaksi ottaa itse riski sähkön hinnan muutoksista ja maksaa sähköstä jatkuvasti reaaliaikaista, kilpailutettua hintaa ilman mitään ylimääräistä.

Pörssisähkön hinnan heilahteluihin kannattaa suhtautua rauhallisesti ja ajatellen niitä pidemmällä tähtäimellä. Kuukausittaista ja jopa päivittäistä hinnan vaihtelua on kiinnostava seurata, mutta kokonaisuuden näkee parhaiten vuositasolla.

Pörssisähkö osaksi yrityksen ympäristöohjelmaa

Kun ympäristöasiat ovat yritysten toiminnassa tärkeitä, myös sähkön alkuperä on hyvä ottaa huomioon. Fortum Yritys Tunti -pörssisähkö on hiilidioksidipäästötöntä sähköä, jonka tuotannossa ei ole käytetty fossiilisia polttoaineita. Kun yrityksen sähkönkäytön hiilidioksidipäästöt ovat pyöreä nolla, yritys osoittaa konkreettisesti ottavansa ympäristöasiat vakavasti. Helposti toteutettava ilmastoteko voi myös toimia yritykselle kilpailuetuna ympäristötietoisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suuntaan. Yritys Tunti -sopimukseen voit ottaa myös Vihreä -lisäarvopalvelun, jolla saat 100 % uusiutuvaa vesi-, tuuli-, aurinko- ja bioenergiaa.

 

Hyödynnä Yritys Tunti -sähkösopimus, jossa jokaisen tunnin hinta on kilpailutettu.