Blogi

Uuden yrittäjän muistilista – Liiketoiminnan ympäristöystävällisyys kannattaa huomioida alusta asti

24 huhtikuu 2022

viisi vinkkiä vihreämpään toimistoon

Luontoystävälliset arvot ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ovat jo valtavirtaa liiketoiminnassa. Uutena yrittäjänä sinulla on hyvät mahdollisuudet jo toimintasi alusta saakka ottaa ympäristöystävällisyys huomioon toiminnassasi, tuotteissa ja palveluissa.

Miksi liiketoiminnan ympäristöystävällisyyteen kannattaa panostaa jo uuden yrityksesi ensi metreillä? Syitä on useita, tässä tärkeimpiä:

  • Yhä useammat yhteistyökumppanit, sidosryhmät, rahoittajat ja asiakkaat vaativat yrityksiltä ympäristövastuullisuutta.
  • Ympäristöteot muokkaavat yrityksesi brändiä ja sillä on merkitystä asiakkaiden hankkimisessa ja pitämisessä.
  • Suomi on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja sen saavuttamiseksi tarvitaan jokaisen yrityksen panosta.
  • Vastuullisuus on yritysjohdon strateginen keino lisätä yrityksen kilpailukykyä.
  • Ympäristöystävällisyys voi tuoda kustannussäästöjä, kun raaka-aineiden ja energian käyttö tehostuvat.

Vaikka yrityksesi olisi pienikin, ympäristöystävällisyys kannattaa silti pitää yrityksen agendalla. Kaikilla ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävillä teoilla on merkitystä, olipa kyse sitten kierrätyksestä, päästöttömän sähkön käytöstä ja energian säästöstä.

Muistathan että, jos yrityksesi toiminta voi aiheuttaa ympäristön, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa, siihen on haettava ympäristölupa.

Pieni hiilijalanjälki alusta alkaen

Jotta liiketoimintaa voisi kehittää ympäristöystävälliseen suuntaan, on tiedettävä lähtötaso eli hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki kuvaa, kuinka paljon yrityksen toiminnasta, tuotteesta tai palvelusta koko elinkaaren aikana syntyy kasvihuonekaasuja. Voit kokeilla laskea hiilijalanjälkeä esimerkiksi Suomen Ympäristökeskuksen Y-HIILARI-työkalulla.

Seuraavaksi on aika ryhtyä toimiin ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Mitä isompiin asioihin pystyt puuttumaan, sen suurempi vaikutus. Voit pienentää hiilijalanjälkeä pyrkimällä valitsemaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttavat tuotantotavat, pakkaukset ja kuljetukset.

Ympäristöystävällisyyden toteuttamiseen voit ottaa avuksi ympäristöjärjestelmän, kuten Ekokompassin pienemmille yrityksille, Green Officen erityisesti toimistoihin ja EMAS-järjestelmän isommille yrityksille. Näiden etuina ovat toiminnan järjestelmällisyys ja mitattavuus.

Säästä energiaa ja kiinnitä huomiota sähkön alkuperään

Yrittäjänä pystyt suoraan vaikuttamaan yrityksesi hiilijalanjälkeen valitsemalla sähkösopimuksesi sähköyhtiöltä, joka tuottaa sähköä ilmastoa kuormittamatta. Päästöttömän sähkön ansiosta yritys voi tuottaa omat palvelunsa ja tuotteensa puhtaalla energialla.

Toinen merkittävä ekoteko on energian säästäminen ja se ei katso yrityksen kokoa. Jokaisen yrityksen ponnisteluilla on vaikutusta. Yrityksen suurimmat sähkönsyöjät selviävät esimerkiksi Fortumin Yritys Online -palvelusta, joka antaa tietoa yrityksen energiankulutuksesta ja -kustannuksista. Säästökohteita energiankulutuksessa voi löytyä toimitilojen lämpötilojen säätämisestä, laitteiston käytöstä ja iästä, valaistuksesta sekä toimitilojen koosta.

Ympäristöystävällinen liiketoiminta on jatkuva prosessi

Sitä mukaa kun teknologia kehittyy ja innovaatioita tulee lisää sitä paremmat mahdollisuudet yrityksillä on koko ajan parantaa yritystensä ympäristöasioita ja pienentää yritystensä hiilijalanjälkeä.

Jatkuvan parantamisen periaatetta voi hyödyntää vaikka jo edellä mainitussa sähkösopimuksen tapauksessa. Päästöttömään sähköön siirtyminen on jo iso askel, joka selkeästi näkyy yrityksen hiilijalanjäljessä. Halutessa voi ottaa seuraavankin askelen ja siirtyä täysin uusiutuvaan energiaan. Esimerkiksi Fortum Vihreä -lisäpalvelulla saat 100 % uusiutuvaa sähköä, joka on sekoitus vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiaa. Siihen siirtymällä yrityksesi tuotteet ja palvelut syntyvät sähkön osalta 100 % uusiu­tu­valla energialla.​

Ympäristöarvot voivat olla arvokas osa yrityksen brändiä

Käsi sydämelle: jos valittavanasi on kaksi vaihtoehtoa, jossa toisen tuotannossa on huomioitu ympäristövastuu ja toisen ei, kumman valitsisit?

Yhä useammalle yritykselle ympäristövastuu on menestystä tuottava kilpailutekijä. Kun tuotteet ja palvelut ovat kovin samankaltaisia, voi yritys erottautua vihreämmillä arvoilla. Monelle asiakkaalle yrityksen ympäristövastuu merkitsee yhä enemmän. Ekokampaamo, sähkötaksi tai hiilineutraaleja toimitiloja vuokraava yritys erottautuvat kilpailijoistaan ja saavat etumatkaa.

Tuo siis viestinnässä rohkeasti esille ponnistelusi ympäristön hyväksi nettisivuilla, uutiskirjeissä ja somessa. Läpinäkyvyys ja luotettavuus ovat avainasemassa. Ulkopuolisen tahon myöntämät ympäristömerkit, -järjestelmät ja -sertifikaatit kannattaa hyödyntää viestinnässä, sillä ne ovat puolueeton todiste yrityksesi toiminnan ympäristöystä­vällisyydestä.

 

Lue lisää yrittäjälle tärkeistä aiheista: