Blogi

Uuden yrittäjän muistilista

10 syyskuu 2020, 12:51

aloittavan yrittäjän muistilista

Harkit­setko uuden yrityksen perus­ta­mista tai oletko jo ottanut ensim­mäiset askeleesi yrittä­jyyteen?

Oman yrityksen perus­ta­minen on yleensä jännit­tävää, mutta samalla aloit­ta­valla yrittä­jällä on paljon muistet­tavaa ja huomioon otettavaa. Kokosimme avuksesi tieto­pankin asioista, joiden avulla pääset alkuun uutena yrittäjänä.

Yritysmuodot

Millainen yritysmuoto sopii juuri sinun liiketoimintaasi parhaiten? Valinnassa sinun kannattaa ottaa huomioon esimerkiksi pääoman tarve, vastuun jakautuminen ja toiminnan jatkuvuus. Yritysmuotoa on hyvä harkita myös verotuksen kannalta. Suomessa yrittäjälle on tarjolla viisi yritysmuotoa.

Suomessa yrittäjä voi valita viidestä yritysmuodosta sopivimman:

 • Yksityinen elinkeinonharjoittaja: Yksi yrittäjä, henkilökohtainen vastuu.
 • Avoin yhtiö: Vähintään kaksi vastuunalaista yhtiömiestä, yhteinen vastuu.
 • Kommandiittiyhtiö: Vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies ja yksi äänetön yhtiömies, vastuu vastuunalaisella yhtiömiehellä, lisäksi mahdollinen takausvastuu.
 • Osakeyhtiö: Vähintään yksi osakas, vastuu rajoittuu mahdolliseen sijoitettuun pääomaan, lisäksi mahdolliset hallitusvastuu ja takausvastuu.
 • Osuuskunta: Vähintään yksi henkilö, vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan, lisäksi mahdolliset hallitusvastuu ja takausvastuu.

Lue tarkemmin eri yritysmuodoista blogista Mikä yritys­muoto sopii sinulle parhaiten?

Liiketoimintasuunnitelma

Perustettava yrityksesi tarvitsee liiketoimintasuunnitelman, joka on kuvaus siitä, mitä aiot tehdä ja miten. Se pitää sisällään kuvaukset muun muassa liikeideasta, tuotteesta, osaamisesta, asiakkaista ja asiakastarpeesta. Liiketoimintasuunnitelma toimii ensisijaisesti sinun apunasi yritystoiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä, mutta jos haet yrityksellesi ulkopuolista rahoitusta, on suunnitelma välttämätön.

Liikeidean ja tuotteen kuvailun lisäksi liiketoimintasuunni­telman tulee sisältää markkina- ja kilpailija-analyysi, riskit sekä miten niihin varau­dutaan, markki­noin­ti­suun­ni­telma sekä tarvit­tavat kannat­tavuus- ja kululas­kelmat. Muistathan, että liiketoimintasuunnitelmaa kannattaa päivittää ja muokata säännöllisesti, yrityksen mukana muuttuen.

Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysi on tärkeä osa liike­toi­min­ta­suun­ni­telmaa. Aivan ensim­mäi­seksi kannattaa kartoittaa tuotteesi tai palvelusi kysyntä suunni­tel­lulla toiminta-alueella. Onko sinulla tiedossa olevia kilpai­li­joita? Miten sinun tuotteesi tai palvelusi eroaa kilpai­li­joista? Kuinka ainut­ker­tainen tuotteesi tai palvelusi on?

Markkinointisuunnitelma

Yrittäjänä sinun kannattaa perehtyä myös myynnin ja markki­noinnin periaat­teisiin sekä mainonnan suunnit­teluun. Markkinointisuunnitelma toimii sinulle tärkeänä työkaluna, jolla voit varmistaa, että yrityksesi tekemät markkinointitoimenpiteet ovat tehokkaita ja kohdistettu oikein. Nykypäivänä on erityisen tärkeää panostaa siihen, miten potentiaaliset asiakkaat löytävät sinut verkosta.

 

Lue lisää liiketoimintasuunnitelman teosta blogista Jalosta hyvä yritysidea liike­toi­min­ta­suun­ni­tel­maksi.

uuden yrittäjän käsikirja

 

Luvat, velvoitteet ja sopimukset

Aloittavana yrittäjänä sinun kannattaa selvittää mitä lupia, ilmoitusvelvollisuuksia tai ammattipätevyyksiä yritystoimintaasi liittyy. Tulet myös solmimaan heti yritystoiminnan alussa useita erilaisia sopimuksia, jotka kannattaa tehdä alusta lähtien tarkasta ja huolellisesti.

Luvat ja velvoitteet

Aloittavana yrittäjänä sinun kannattaa selvittää mitä lupia, ilmoitusvelvollisuuksia tai ammattipätevyyksiä yritystoimintaasi liittyy. Viranomaislupien tarve kannattaa kartoittaa ennen liiketoiminnan aloittamista. Mahdolliset luvat voidaan myöntää vasta, kun yrityksesi on rekisteröity ja sillä on Y-tunnus.

Muistathan myös, että:

 • Joillakin toimialoilla on erityisiä velvoitteita
 • Jotkut ilmoitukset tulee tehdä säännöllisesti
 • Jotkut luvat tulee uusia säännöllisin väliajoin

Sopimukset

Sopimuksia tehdessä on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mihin olet sitoutumassa. Sopimusten laatimisen kanssa kannattaa olla alusta lähtien tarkka ja huolellinen. Laadi sopimukset kirjallisesti, lue sopimus huolellisesti ennen allekirjoittamista ja selvitä tarkkaan mihin sitoudut. Voit myös käyttää tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita sopimuksen arviointiin.

Yrittäjän sopimuksia:

 • Pakolliset perustamissopimukset
 • Muut perustamiseen liittyvät sopimukset, esim. osakassopimus, jäsensopimus ja yhtiömiessopimus
 • Muut tarvittavat sopimukset, esim. liikehuoneiston vuokrasopimus, sopimus tavaratoimituksista, leasing-sopimus, työsopimus ja alihankintasopimus

Jos yritystoimintasi alkaa yrityskaupalla, on hyvä käydä henkilökohtaisessa yritysneuvonnassa jo ennen lopullisen kaupan tekemistä.

 

Lue tarkemmin yrittäjän luvista ja sopimuksista blogista Luvat ja sopimukset vaativat tietoa ja tarkkuutta.

Yrityksen perustamisilmoitus

Jokainen Suomessa perustettava yritys tulee rekisteröidä, joko sähköisesti tai perinteisellä paperilomakkeella. Otathan rekisteröinnissä huomioon valitsemaasi yritysmuotoon sekä ulkoisen rahoituksen tarpeeseen liittyvät erikoisjärjestelyt.

Rekisteröi yrityksesi, eli tee perustamisilmoitus yritysmuodosta riippuen joko sähköisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä YTJ:ssä tai paperilomakkeilla. Yrityksesi rekisteröidään myös Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin, ja voit samalla ilmoittaa sen myös tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.

Huom!

 • Jos haet starttirahaa, älä rekisteröi yritystäsi ennen kuin saat päätöksen starttirahan myöntämisestä.
 • Jos olet valinnut liiketoimintasi yritysmuodoksi osakeyhtiön, on osakepääoma maksettava yrityksen tilille ennen rekisteröimistä.

Rahoitus

Aloittavana yrittäjänä sinun kannattaa varmistaa, että perustamis- ja käynnistämisvaiheen investointeihin ja käyttöpääomaan on riittävästi rahaa. Voit käyttää joko omaa pääomaasi tai hankkia ulkopuolista rahoitusta. Otathan huomioon, että voit joutua hankkimaan rahoitusta useasta lähteestä.

Uudelle yrittäjälle on tarjolla monia erilaisia rahoitusmuotoja ja tukia, esimerkiksi:

Lainarahoitus

Pankit ovat usein yrityksen ensimmäinen vaihtoehto lainarahoituksen hankkimiseen. Lainarahoitus sopii erityisesti investointeihin ja käyttöpääomaan, ja sitä voit saada pankkien lisäksi esimerkiksi Finnveralta. Otathan huomioon, että ulkopuoliset rahoittajat edellyttävät yleensä, että pystyt sijoittamaan yritykseen myös omaa rahaa.

Starttiraha

Starttiraha on TE-toimiston myöntämä tuki aloittavalle, päätoimiselle yrittäjälle. Starttirahan hakemisen tärkein muistettava asia on, että hakemus on aina tehtävä ja päätös starttirahasta saatava ennen yritystoiminnan aloittamista. Starttirahahakemus tehdään sähköisesti TE-toimistolle Oma asiointi -palvelun kautta. Pakollisia hakemuksen liitteitä ovat verovelkatodistus (tilaa Verottajan verkkosivujen kautta), liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat.

Lue lisää Starttirahasta

Muut tuet

Muita tukia ja rahoitusta voit hakea esimerkiksi ELY-keskuksilta, Leader-ryhmiltä tai Business Finlandilta.

 

Lue tarkemmin yrityksen rahoitusvaihtoehdoista blogista Mitä vaihtoehtoja yrityksen rahoi­tukseen on olemassa?

Toimitilat

Työskenteletkö mieluiten kotona, yhteisissä työtiloissa vai tarvitseeko yrityksesi esimerkiksi oman toimiston? Yritykselle on tärkeää valita liiketoimintaan hyvin soveltuvat tilat, helposti saavutettavalla sijainnilla.

Toimitiloja valitessasi kannattaa suunnitella, onko järkevämpää vuokrata yrityksellesi toimitilat vai sijoittaa ne omaan kiinteistöön. Yritystoimintaasi sopiva sijainti kannattaa miettiä tarkasti, sillä helppo saavutettavuus ja sijainti voivat jopa ratkaista, menestyykö yrityksesi vai ei.

Jos yrityksesi on tarkoitus harjoittaa esimerkiksi ravintola- tai kahvilatoimintaa, on hyvä selvittää liiketilan soveltuvuus terveystarkastajan kanssa ennen vuokrasopimusten allekirjoittamista ja toiminnan aloittamista. Myös muilla toimialoilla kannattaa selvittää tiloihin liittyvä mahdolliset viranomaistarkastukset.

Muistathan myös valita ajoissa oikeanlaisen sähkösopimuksen yritystoimintasi ja sen toimitilojen tarpeisiin. Fortum Yritys Oiva -sähkö­so­pimus on monen yrittäjän suosikki. Se on helppo ja huoleton, toistai­seksi voimassa oleva sopimus, jonka hinta pysyy jatkuvasti kilpailukykyisenä sähkön markkinahintaan nähden.

 

Lue lisää yrityksen toimitiloista blogista Valitse yrityksesi näköiset toimi­tilat.

uusi yrittäjä opas

 

Yrityksen taloudenhallinta

Varmistaaksesi yritystoimintasi jatkuvuuden ja kehityksen, on tärkeää pitää talousasiat hallinnassa yrityksen perustamisesta lähtien. Rahaliikenteen järjestäminen on tärkeää jo yrityksen perustamisvaiheessa. Budjetoinnin ja hyvin hoidetun kirjanpidon avulla pysyt ajan tasalla yrityksesi kassatilanteesta.

Rahaliikenne

Avaa yrityksellesi pankkitili. Jos yrityksesi perustamisvaiheessa ei makseta osakepääomaa eikä osuusmaksuja, tili kannattaa avata vasta rekisteröinnin jälkeen. Hanki yrityksellesi tarvittaessa maksupääte tai kassakone, ja tee tarvittavat laskupohjat. Selvitä myös laskutukseen ja verkkolaskutukseen liittyvät asiat esimerkiksi oman pankkisi kanssa.

Budjetointi

Jotta voit laatia yrityksellesi budjetin, on tärkeää tietää yritystoimintasi kulut ja arviolta kuinka paljon tulet tienaamaan. Budjetin avulla pysyt kartalla siitä, paljonko rahaa yritykselläsi tulee kulloinkin olla kassassa. Näin voit esimerkiksi suunnitella millaisia investointeja yrityksesi kannattaa tehdä missäkin vaiheessa.

Kirjanpito

Toiminnan laajuudesta riippuen sinun on selvitettävä tarvitsetko yhdenkertaisen vai kahdenkertaisen kirjanpidon. Ellet itse ole kirjanpidon ammattilainen, sinun kannattaa ostaa palvelu esimerkiksi tilitoimistolta tai ainakin käydä tilitoimistoasiantuntijalla alkuneuvonnassa. Voit kysyä suosituksia tilitoimistoista esimerkiksi uusyrityskeskuksesta – tärkeää on valita toimisto, joka tuntee toimialasi.

 

Lue tarkemmin yrityksen taloudenhallinnasta blogista Yrityksen hyvä talou­den­hal­linta pitää pyörät pyöri­mässä.

Verotus

Verotuskäytännöt vaihtelevat eri yritysmuotojen välillä. Valittuasi sopivan yritysmuodon, on tärkeää selvittää, mitkä verot ja alv-kannat koskettavat juuri sinun yritystoimintaasi.

Ennen yritystoiminnan aloittamista sinun kannattaa tutustua eri yritysmuotoihin ja yrityksen verotukseen. Kun olet valinnut omalle liiketoiminnallesi sopivimman yritysmuodon, on hyvä selvittää siihen liittyvät veroasiat perusteellisesti. Voit tarvittaessa kääntyä verotoimiston puoleen.

Jos liiketoimintasi on arvonlisäverollista ja liikevaihto ylittää 10 000 euroa, on sinun ilmoitettava yrityksesi perustamisvaiheessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Sinun on myös ilmoittauduttava ennakkoperintärekisteriin ennakkoveron määrittämistä varten.

Veroilmoitukset ja ennakkoveropyynnöt voit tehdä Verohallinnolle sähköisesti OmaVero-palvelussa.

Tutustu Verohallinnon yritysverotustietopankkiin

Vakuutukset ja työttömyysturva

Vakuutukset ja työttömyysturva suojaavat sekä yritystoimintaasi että sinun asemaasi ja toimeentuloasi yrittäjänä. Vaikka yrittäjän eläkevakuutus on ainoa yrittäjälle pakollinen vakuutus, ethän unohda selvittää muiden vakuutusten sopivuutta oman liiketoimintasi turvaksi.

Vakuutukset

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus) on päätoimiselle yrittäjälle pakollinen vakuutus. YEL on yrittäjän sosiaaliturvan perusta. Yrittäjänä maksat eläketurvasi aina itse.

Suositeltavaa on lisäksi hankkia yrittäjän tapaturmavakuutus. Muut vakuutukset kannattaa arvioida niin omien kuin liiketoimintasi tarpeiden ja riskien perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi tarvittavat vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sekä omaisuusvakuutukset. Jos aiot ottaa työntekijöitä, on tärkeää huolehtia myös heidän lakisääteisistä vakuutuksista.

Tarjouksia ja tarkempaa tietoa yritystoimintaan liittyvistä vakuutuksista voit pyytää vakuutusyhtiöiltä.

Työttömyysturva

Yrittäjäksi ryhtyvän kannattaa siirtyä palkansaajan työttömyyskassasta yrittäjäkassaan mahdollisimman pian yritystoiminnan aloittamisen jälkeen, jotta työttömyysturva säilyy. Tämä tulee tehdä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta.

Yrittäjien työttömyyskassa on Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa eli SYT-kassa.

Henkilöstö

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on avainasemassa yrityksen toiminnan kannalta. Kun suunnittelet ensimmäisiä rekrytointeja, on tärkeää ottaa huomioon kuinka paljon työvoimaa yrityksesi tarvitsee ja millaisia velvoitteita ja lakeja työnantajuuteen liittyy.

Kun suunnittelet rekrytointia yritykseesi, pyri arvioimaan täsmällisesti, mihin tarpeeseen tai tehtäviin yrityksessäsi tarvitaan lisää työvoimaa. Työnantajuuteen liittyy monia velvoitteita ja lakeja, jotka täytyy ottaa huomioon jo hyvissä ajoin ennen rekrytoinnin aloittamista. Tällaisia lakeja ovat esimerkiksi:

 • Työsopimuslaki
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Työturvallisuuslaki
 • Työterveyshuoltolaki

Huomioithan työntekijästä yrityksellesi koituvat kustannukset, kuten palkka- ja sivukulut. Uusia työntekijöitä palkatessa sinun kannattaa selvittää palkkatukimahdollisuudet ennen työntekijän palkkaamista työntekijältä, paikallisesta TE-toimistosta tai työllisyyspalveluista.

Muistathan myös, että jos palkkaat kaksi tai useamman vakituisen työntekijän, tai sinulla on vuoden aikana vähintään kuusi tilapäistä työntekijää lyhytaikaisessa työsuhteessa, sinun on ilmoittauduttava myös Verohallinnon ylläpitämään työnantajarekisteriin.

 

Lue tarkemmin henkilöstön palkkaamisesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista blogista Mitä tulee huomioida työnte­ki­jöitä palka­tessa?

yrityksen henkilöstö uusi yrittäjä

 

Tuoteidean ja osaamisen suojaus

Kilpailijoista voi erottautua myös erikseen jäljittelyltä suojatuilla tuotteilla tai osaamisella. Suojaamiseen voi käyttää aineettomia oikeuksia eli immateriaalioikeuksia.

Kilpailijoista voi erottautua myös suojaamalla yrityksesi tuotteet tai osaamisen jäljitellyltä. Voit käyttää siihen aineettomia oikeuksia eli immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkiä, patenttia ja mallisuojaa. Huomioithan kuitenkin, että patenttien hakeminen voi olla hidasta ja tuoda huomattavia lisäkustannuksia. Patentin hakeminen voikin nousta ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun yritystoimintasi on lähtenyt vakiintumaan.

Olemassa olevien patenttien, hyödyllisyysmallien, mallioikeuksien ja tavaramerkkien selvittämisessä voit käyttää apuna Patentti- ja rekisterihallituksen palveluja.

Yrittäjän tukiverkosto

Yrittäjyyden ei tarvitse olla yksinäistä. Vertaistukea ja apua on saatavilla erilaisista yrittäjäverkostoista ja oman alasi yrittäjäyhdistyksistä.

Yrittäjille on tarjolla paljon erilaisia yrittäjäverkostoja, joihin kuulumisesta voi olla merkittävää hyötyä. Yleisten yrittäjäverkostojen lisäksi monilla aloilla on myös oman alan yrittäjäyhdistyksiä tai -järjestöjä.

 • Elinkeinoelämän järjestöt: Järjestöihin kuuluminen ei ole yrittäjälle pakollista, mutta usein hauskaa ja hyödyllistä. Jäsenetuna voit saada esimerkiksi rahanarvoisia neuvoja sekä kasvattaa ympärillesi hyödyllistä verkostoa.
 • Yrittäjäjärjestöt kuten Suomen Yrittäjät sekä paikalliset kunta- tai kunnanosakohtaiset yrittäjäjärjestöt.
 • Toimialaliitot kuten Elinkeinoelämän Keskusliitto
 • Kauppakamarit
 • Työantajajärjestöt
 • Uusyrityskeskukset: Uusyrityskeskukset auttavat aloittavaa yrittäjää. Suomessa on 29 uusyrityskeskusta, jotka palvelevat 83 palvelupisteessä eri puolilla Suomea. Palvelupisteissä työskentelee noin 150 yritysneuvojaa, joiden lisäksi verkostoon kuuluu yli 1500 yrityselämän asiantuntijaa. 

 

Lue lisää yrittäjän tukiverkostoista blogista Yrittäjä saa iloa, tukea ja turvaa yrittä­jyyteen omista verkos­toistaan.

Yrityksen ympäristöystävällisyys

Luontoystävälliset arvot ja ilmastonmuutoksen hidastaminen ovat jo valtavirtaa liiketoiminnassa. Uutena yrittäjänä sinulla on hyvät mahdollisuudet jo toimintasi alusta saakka ottaa ympäristöystävällisyys huomioon toiminnassasi, tuotteissa ja palveluissa.

Miksi liiketoiminnan ympäristöystävällisyyteen kannattaa panostaa jo uuden yrityksesi ensi metreillä? Syitä on useita, tässä tärkeimpiä:

 • Yhä useammat yhteistyökumppanit, sidosryhmät, rahoittajat ja asiakkaat vaativat yrityksiltä ympäristövastuullisuutta.
 • Ympäristöteot muokkaavat yrityksesi brändiä ja sillä on merkitystä asiakkaiden hankkimisessa ja pitämisessä.
 • Suomi on sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2035 ja sen saavuttamiseksi tarvitaan jokaisen yrityksen panosta.
 • Vastuullisuus on yritysjohdon strateginen keino lisätä yrityksen kilpailukykyä.
 • Ympäristöystävällisyys voi tuoda kustannussäästöjä, kun raaka-aineiden ja energian käyttö tehostuvat.

Lue tarkemmin siitä, kuinka voit huolehtia yrityksesi ympäristöystävällisyydestä blogista Liike­toi­minnan ympäris­töys­tä­väl­lisyys kannattaa huomioida alusta asti.

Yrittäjän loma

Aina lomakauden lähestyessä nousee pinnalle yksi puheenaihe ylitse muiden: lomasuunnitelmat. Jos pyörität uutta yritystä, voi lomakausi tuoda tullessaan suuren määrän kysymyksiä.

Yleisen myytin mukaan yrittäjät eivät ole koskaan lomalla. Loma on kuitenkin tärkeää hyvinvoinnille ja palautumiselle, se virkistää ja antaa uusia voimia tuleviin ponnistuksiin. Lomalle on siis hyvä varata kalenterista tilaa, vaikka tuntuisi siltä, ettei yrityksesi selviä hetkeäkään ilman panostasi. Yrityksesi kyllä selviää, kun varaudut lomaan ajoissa ja huolella.

Lue tarkemmin asioista, joista sinun täytyy yrittäjänä muistaa lomakaudesta blogista Mitä yrittäjän pitää muistaa ennen loman­viettoa?

Business electricity

Onko uudella yritykselläsi jo sähkösopimus?

Meiltä saat aina 100% hiilidioksipäästötöntä sähköä ja asiantuntevaa palvelua energia-asioissa - juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopivasti