Blogi

Tarkka tieto kuluista tuo turvaa yrittämiseen

30 kesäkuu 2021, 22:58

Yrittäjä tarvitsee turvallisuuden tunnetta pystyäkseen nukkumaan yönsä rauhassa ja kehittääkseen toimintaansa. Mitä tarkempaa tietoa yrittäjällä on kuluista, sitä helpompaa on tehdä budjettia ja reagoida muutoksiin. Tässä auttaa energiakulujen raportointityökalu Yritys Online.

Tarkka tieto auttaa budjetoinnissa

Yrittäjä tarvitsee turvallisuuden tunnetta pystyäkseen nukkumaan yönsä rauhassa ja kehittääkseen toimintaansa. Mitä tarkempaa tietoa yrittäjällä on kuluista, sitä helpompaa on tehdä budjettia ja reagoida muutoksiin. Fortum haluaa osaltaan helpottaa yrittäjän arkea ja budjetointia ilmaisella energiankulutuksen raportointipalvelulla.

Yrityksen talouden hyvä hoito vaatii suunnittelua, asioiden ennakointia ja jatkuvaa seurantaa. Hyvin laaditussa budjetissa mahdollisimman tarkat luvut pitävät sisällään sulassa sovussa realismia ja toiveikkuutta.

Sähkö on osa jokaisen yrityksen arkea - siksi yrittäjien haasteet otetaan vakavasti Fortumilla. Fortum haluaa kumppanina kulkea yrittäjän rinnalla ja omalta osaltaan helpottaa yritystoimintaa erilaisilla työkaluilla.

Jotta yrittäjä voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa, kannattaa hyödyntää kaikki keinot budjetoinnin helpottamiseksi. Kun budjettiin kerättävät luvut ovat tarkasti tiedossa, yritys voi niiden perusteella kohdentaa toimiaan ja asioihin reagoida nopeallakin aikataululla tarpeen vaatiessa.

Turvallisuuden tunnetta raha-asioihin

Yrittäjän arki on vaativaa, ja joskus yöunetkin ovat uhattuina. Siksi kaikki asiat, jotka tuovat lisävarmuutta yrittämiseen ja kustannusten seurantaan, ovat suureksi avuksi. Mahdollisuus budjetoida tarkasti, ennakoida kuluja ja nähdä vertailukelpoista tietoa toteutumisesta lisäävät varmuutta raha-asioissa.

Vaikka energiakulut vaihtelevat suurestikin yrityksen toimialan mukaan, ne ovat aina yhtenä välttämättömänä osatekijänä mukana yrityksen kulurakenteessa. Toiminnan tehostuessa tai vähentyessä myös energiakulut muuttuvat, ja tieto kustannuksista on hyvä saada ajoissa budjettiseurantaan.

Jotta kuluihin voidaan puuttua, tarvitaan tarkkaa tietoa niiden määristä ja synnystä. Lukujen metsästäminen eri lähteistä tai vanhojen sähkölaskujen kaivaminen esille ja siirtäminen käsin kirjanpitoon kuluttavat hermoja ja vievät yrittäjän aikaa kokonaisuuden kannalta tärkeämmiltä asioilta.
 

Tarkka budjetti tuo turvaa
Tarkka budjetointi tuo turvaa.

Yritys Online -raporteista näet, mihin suuntaan ollaan menossa

Budjetin eri osa-alueiden seurannassa säännölliset raportit antavat suoraa palautetta yrityksen toiminnasta. Kun raportit sisältävät vertailutietoa aiempiin kuukausiin ja budjettiin, muutokset näkyvät selvemmin. Raporteista paljastuu, onko kyseessä hetkellinen notkahdus tai kasvukäyrä, ja tieto antaa mahdollisuuden reagoida muutokseen.

Vaivaton tapa pysyä ajan tasalla ja sitä kautta vaikuttaa yrityksen energiakulutukseen ja kustannuksiin on maksuton Yritys Online -palvelu. Sen raporteista näet kulutusmäärät, kaikki laskut ja tietoa sähkön hinnan kehityksestä.

Budjetin laadinta ja ennusteiden tekeminen helpottuvat, kun kaikki tiedot ovat selkeästi ja nopeasti saatavilla yhdessä paikassa. Raporteista saat jatkuvaa ja tavoitteiden ohjaamisen kannalta tarkoitukseen soveltuvaa palautetta. Esimerkiksi muutto uusiin toimitiloihin tai tuotantomäärien kasvu näkyvät palvelussa nopeasti muuttuneena energiankulutuksena.

Budjetointityökalu avuksi

Jos haluat säästää kustannuksia hyödyntämällä erilaisia analysointityökaluja, voit ottaa käyttöösi Yritys Onlinen maksullisen Plus-version. Sen budjetointityökalu näyttää sekä toteutuneen kulutuksen että kustannukset, kun täytät budjettipohjan ja lataat sen takaisin järjestelmään. Visuaalinen käyrä helpottaa asioiden nopeaa hahmottamista. Yrityksen raha-asioiden hallinnointiin tulee lisävarmuutta, kun näet yhdellä kertaa budjetoimasi summat, kulutuksen ja laskutuksen.

Plus-versiossa voit kysyä asioita suoraan energianeuvojalta. Hän neuvoo palvelun eri osioiden hyödyntämisessä yrityksesi arjessa, energiankulutuksen seurannassa ja analysoinnissa sekä antaa energiansäästövinkkejä yrityksesi tarpeisiin.

Kun sähkönkulutuksesta on tarkka tieto olemassa, voidaan lukujen perusteella miettiä erilaisia säästötoimenpiteitä. Esimerkiksi pörssisähkösopimuksessa sähkö hinnoitellaan tunti kerrallaan, ja jos yrityksen toimintaa voidaan kohdentaa vuorokauden edullisemmille tunneille, saadaan huomattavaa säästöä aikaiseksi.


Ota Yritys Online -palvelu avuksesi energiakulujen seurantaan