Blogi

Sähkön ABC: Yrittäjän sähkösanasto

29 huhtikuu 2021, 13:15

Yrittäjä etsii sopivaa sähkösopimusta

Tuntuuko välillä siltä, että sähköstä puhuttaessa keskustelu vilisee kaiken maailman termejä, joita on vaikea ymmärtää? Tiedämme tunteen! Päätimme kirjoittaa auki tyypillisimmät sähköalan termit. Aina kun mietit, että mitä ihmettä silmien eteen tupsahtanut sana tarkoittikaan, vilkaise selitys alla olevasta listasta.

A

Alkuperätakuu

Euroopassa on käytössä uusiutuvan energian alkuperäjärjestelmä. Sen avulla varmistetaan, että käyttämäsi sähkö on tuotettu sinun valitsemallasi tavalla. Alkupe­rä­ta­kuu­jär­jes­telmän avulla sähkön­käyt­täjä saa mahdol­li­suuden valita uusiu­tu­villa energia­läh­teillä tuotettua sähköä. Sähköä saa myydä uusiu­tuvana ainoastaan, jos sille on myönnetty alkupe­rä­takuu.

Käytännössä on mahdotonta jakaa tietyllä tavalla tuotettua sähköä jokaiseen pistorasiaan.

Tästä syystä alkuperän todennus tehdään lasken­nal­li­sesti, eli se perustuu ostettujen ja myytyjen alkuperätakuiden määrään. Alkupe­rä­ta­kuu­jär­jes­tel­mässä (Guarantee of Origin) seuraa takuita ja varmistaa, että ympäris­tö­mer­kitty sähkö on tuotettu uusiu­tu­villa energia­läh­teillä EU direk­tiivin mukai­sesti.

Aurinkosähkö

Aurinkosähköllä tarkoitetaan aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Aurinkoenergia on ehtymätön luonnonvara ja sitä tulee maapallolle tunnissa yhtä paljon kuin mitä käytämme vuodessa!

 

E

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus yrityksessä tarkoittaa tavaran tai palvelun tuottamista mahdollisimman pienellä energian käytöllä. Voit vaikuttaa yrityksesi energiatehokkuuteen mm. valitsemalla energiatehokkaita koneita ja laitteita, kiinnittämällä huomiota lämmitykseen, jäähdytykseen, valaistukseen ja ilmanvaihtoon. Voit myös suunnitella tuotteesi sellaiseksi, että sen käyttö ja kierrättäminen kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa.

 

H

Hiilibudjetti

Hiilibudjetti kertoo, kuinka paljon hiilidioksidia voimme vielä päästää ilmakehään, jotta pysymme tietyn lämpenemisen rajalla, esimerkiksi kahdessa asteessa. Hiilibudjettia voi ajatella samalla tavalla kuin yrityksen budjettia: kuinka paljon on budjettia jäljellä kestävään toimintaan.


Hiilidioksidivapaa sähkö

Nimensä mukaisesti termillä tarkoitetaan sähköä, jonka tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä. Päästöttömiä tuotantomuotoja ovat: vesi-, aurinko- tuuli- ja ydinvoima sekä geoterminen lämpö.


Hiilijalanjälki

Yrityksen hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon yrityksen toiminnasta, tuotteesta tai palvelusta syntyy kasvihuonekaasuja. Jalanjälki lasketaan “kehdosta hautaan” -periaatteella eli siinä huomioidaan kaikki tuotteen elinkaaren aikana syntyvät päästöt. Siihen siis vaikuttaa se, miten tuote valmistetaan, miten tuotetta käytetään ja miten tuote hävitetään.
 

Huoltovarmuus

Huolto­varmuudella turvataan sähkön ja kaukolämmön tuottaminen sekä siirtäminen ja jakelu normaalista poikkeavassa tilanteessa. Poikkeustilanne voi olla vaikka kylmä talvi, onnettomuus tai luonnonkatastrofi. Suomen huoltovarmuustoimenpiteillä varaudutaan siis hyvin poikkeaviin tilanteisiin.

 

J

Jakeluverkko

Sähköä siirretään kantaverkosta ja voimalaitoksista jakeluverkkoa pitkin sähkön käyttäjille.


K

Kantaverkko

Kantaverkko on sähkön siirron valtakunnallinen verkko Suomessa. Siihen on liitetty suuret voimalaitokset, tehtaat ja alueelliset jakeluverkot. Kantaverkon kautta jaetaan sähkö Suomen joka kolkkaan ja siitä on yhteydet myös naapurimaidemme verkkoihin.


Kilowatti

Tehon mittayksikkö. Kertoo kuinka paljon sähköä esim. sähkölaite tarvitsee, jotta se toimisi.
 

Kilowattitunti (kWh)

Sähköenergian yksikkö. Sillä mitataan, kuinka paljon vaikka yrityksen laitteet kuluttavat energiaa. Esimerkiksi tyypillinen jääkaappi kuluttaa vuorokaudessa noin yhden kilowattitunnin.


Kuormitus

Kuormitus kertoo, kuinka paljon yrityksessä kuluu kokonaisuudessaan sähköä tietyn ajanjakson aikana. Usein luku esitetään tunteina.
 

Kysyntäjousto

Sähkön kysyntäjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön rajoittamista ja käytön siirtämistä kulutuksen ja hinnan mukaan. Niillä tunneilla, joissa sähkön kulutus - ja siten myös hinta - on korkea, siirretään kulutusta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjousto on siis eräänlainen työkalu, jolla leikataan kulutusta sähkön hintapiikkien aikana.

 

N

Nord Pool

Nord Pool on Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan sähköpörssi. Sähkömarkkinoilla on Pohjoismaissa suurin vaikutus sähkön hinnan muodostumiseen.


P

Päästökauppa

Päästökauppa on EU:n keino alentaa kasvihuonekaasupäästöjä. Päästökauppa tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuottavat laitokset ovat velvollisia omistamaan kutakin tuottamaansa päästömäärän yksikköä kohti tietyn määrän päästöoikeuksia. Laitokset voivat sitten ostaa ja myydä oikeuksia keskenään.


Pörssisähkö

Pörssisähkö tarkoittaa reaaliaikaista markkinahintaista sähköä. Pörssisähkön hinta on kaikille käyttäjille sama, ja hinta määräytyy päivittäin seuraavan päivän jokaiselle tunnille, eli sähkön tuottajien ja ostajien yhteisen kauppapaikan, hintojen mukaisesti. Pörssisähkö sopii kaikille, jotka haluavat optimoida ja seurata omaa sähkön kulutustaan.

Fortumilla pörssisähkön saat käyttöösi Fortum Yritys Tunti -sähkösopimuksella.

 

S

Sähkön kilpailutus

Sähkön kilpai­lutus ja vertailu on nykyään helppoa ja se voikin tuoda yritykselle säästöjä ja jopa kilpailuetua. Kun kilpailutat, mieti millainen sopimus olisi sinulle hyvä: määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva ja onko ostamasi sähkön alkuperällä väliä? Ja ennen kaikkea: mitä muita yrityksen arkea helpottavia palveluja voit sähköyhtiöltäsi saada?

Kannattaa muistaa, että voit kilpailuttaa itse sähköenergian osuuden, mutta sähkön siirto ei ole kilpailutettavaa.
 

Sähkön kokonaishinta

Sähkön kokonaishinta muodostuu sähköenergiasta, sähkön siirrosta sekä sähkö- ja arvonlisäverosta.
 

Sähköpörssi

Sähköpörssi on kauppapaikka, jossa sähköä myyvät tuottajat ja sähkön jälleenmyyjät sekä suurasiakkaat kohtaavat. Pohjoismaissa toimii yhteinen sähköpörssi Nord Pool. Sähkön markkinahinta muodostuu sähköpörssissä samaan tapaan kuin osakkeiden hinnat arvopaperipörssissä.
 

Sähkön siirto

Sähkön siirto on sähköenergian kuljettamista sähköverkkoa pitkin loppukäyttäjälle eli kotitalouksille ja yrityksille. Sähkönsiirrosta vastaa paikallinen jakeluverkkoyhtiö, joka omistaa oman toimialueensa sähköverkon. Siirtomaksua ei voi kilpailuttaa.
 

Sähkön varastointi

Tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinko- ja tuulivoimaa. Nämä ovat kuitenkin energialähteitä, joita ei voi kontrolloida. Aina ei tuule tai aurinko paista. Koska sähköä pitää tuottaa joka sekunti yhtä paljon kuin sitä kulutetaan, uusiutuvien vaihtelua pitää tasata sähkön varastoinnilla.

Sähkön varastointi tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että sähkö laitetaan talteen myöhempää kulutusta varten. Niin yritykset kuin kotitaloudet voivat varastoida sähköä akkuihin, olipa omaa energiantuotantoa tai ei.
 

Sähköverkko

Sähköverkko tarkoittaa sähkön jakelun ja siirron kokonaisuutta. Kun puhumme sähköverkoista, tarkoitamme toisiinsa liitettyjä sähköjohtoja, -asemia sekä muita tarpeellisia sähkölaitteita, joilla sähkö saadaan siirrettyä ja jaettua kaikille. Sähköverkko jakautuu kanta-, alue- ja jakeluverkkoihin.
 

Säätövoima

Sähkönkulutus voi vaihdella nopeasti, esimerkiksi äkillisten kylmien pakkasten johdosta. Tällaisia tilanteita varten tarvitsemme sähköntuotantoa, jota voi tarpeen mukaan säätää kulutuksen mukaan. Meillä Suomessa säätövoimana käytetään erityisesti vesivoimaa.
 

V

Vihreä sähkö

Vihreällä sähköllä tarkoitetaan yleensä uusiutuvilla energiamuodoilla tuotettua sähköä. Tällaisia energiamuotoja ovat aurinko-, tuuli- ja vesivoima sekä geoterminen lämpö.
 

Y

Yhteishankintasalkku

Fortumin Yritys Aktiivi -sähkösopimuksista muodostetaan joukko yrityksiä, joille ostetaan heidän vuosikulutuksen verran sähköä. Tavoitteena on saada ostettua kaikille yhteishankintasalkun yrityksille sähköä pörssisähköä edullisemmalla hinnalla. Kaikenkokoiset yritykset voivat siis saada sähkönsä yhteishankintana.
 

Yrityksen sähkösopimus

Jokainen yritys on erilainen, joten kannattaakin valita omalle yritykselle juuri sopiva sopimus. Yrityssopimuksissa on vara mistä valita: määräaikaista ja toistaiseksi voimassaolevaa, pörssisähköllistä ja yleissähköllistä, kiinteästi hinnoiteltua ja tuntihinnoiteltua. Ja tietenkin voit aina valita myös sähkön alkuperäksi uusiutuvat energiamuodot.

Fortumin yritysapurilla voit testata, mikä sopimus olisi sinulle paras.
 

Ä

Älykäs sähköverkko

Älykkäässä sähköverkossa (kulkee myös välillä nimellä smart grid) on yksinkertaisesti kyse tavasta siirtää sähköä. Perinteiseen sähkönsiirtotekniikkaan on yhdistetty tiedonsiirto- ja tietojenkäsittelytekniikkaa, eli sitä tuttua aa-tee-koota. Älykkäällä sähköverkolla ohjataan ja tasataan sähkönkulutusta. Jos yrityksellä on omaa sähköntuotantoa, esimerkiksi aurinkopaneeleilla tuotettua, ylijäämä hajautettu sähköntuotanto voidaan älykkään verkon avulla kytkeä muuhun sähköverkkoon.

 

Toivottavasti sanastosta oli apua!