Blogi

Mistä pk-yrityksen energiankulutus muodostuu?

07 joulukuu 2022, 15:00 Reading time: 5 minutes

Suutari työssään

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä energiaa kuluu yleensä eniten tilojen ja laitteiden lämpötilan hallintaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kylmälaitteiden jäähdytystä ja oleskelutilojen lämmittämistä.

Lämpötilanhallinnan vaikutus sähkölaskuun taas riippuu pitkälti lämmitysmuodosta: lämpö hommataan aina jostakin, ja jos se aikaansaadaan sähköllä, se luonnollisesti myös maksetaan sähkölaskussa.

Pk-yrityksissä (kuten kotitalouksissakin) sähkömittari raksuttaakin useimmiten talvella kiivaammin kuin kesällä. Säännöstä poikkeavat lähinnä ravintolat, joissa kesäsesonkina otetaan usein koko laitekapasiteetti käyttöön: ihmiset käyvät ravintoloissa loma-aikaan enemmän, ja lisäksi sekä elintarvikkeiden että henkilöstön jäähdytystarve kasvaa lämpimillä säillä.

Lämpötilanhallintaan pureutumalla päästään useimmiten myös kiinni suurimpaan energiansäästöön ilman, että yrityksen tuottavuus kärsii.

 

Esimerkki 1: Ravintola-alan yritys

Esimerkki 2: Autokorjaamo

Esimerkki 3: Toimisto

Yritys Online auttaa seuraamaan sähkönkulutusta

Tutustu myös näihin!

 

Esimerkki 1: Ravintola

Graafi: energiankäyttö ammattikeittiöissä
Energiankäyttö kaikissa Suomen ammattikeittiöissä. Lähde: Motiva, Energiatehokas ammattikeittiö
Graafi: Sähkönkulutus ravintola-alan yrityksessä vuosina 2020-2022

Seurustelu- ja anniskeluravintolan kulutukseen tekee kesäsesonki piikin. Lomalaiset viettävät ravintolassa aikaa, kaikki kylmälaitteet ovat käytössä ja parilakin jatkuvasti kuumana.

Ammattikeittiön sähkönsäästössä huomioitavaa:

Laitteiden sijoittelu

Kylmälaitteiden energiankulutus kasvaa helteellä, mutta siihen vaikuttavat myös keittiön muut laitteet. Jos kylmä- ja kuumalaitteet sijoitetaan vierekkäin, voi kylmälaitteiden kulutus kasvaa jopa 25–30 %.

Kylmälaitteiden käyttö

Kylmälaitteiden ovien aukominen vaikuttaa kulutukseen yllättävän paljon. Kylmähuoneen ovi pitäisi aina sulkea perässään, kun tilassa käy, ja jopa tavallisten kylmäkaappien ovia jatkuvasti aukomalla saadaan energiankulutus kasvamaan 25 %.

Vajaatäytön välttäminen

Tyypillisimpiä vajaatäytöllä käytettäviä laitteita ovat tiskikone ja uunit. Vajaatäyttöön voi olla useita syitä: laitteet on voitu mitoittaa alkujaankin liian suuriksi ravintolan tarpeeseen, tai prosesseissa saattaisi olla viilattavaa.

Niinkin pieni yksityiskohta kuin ruokailuvälineiden tai tarjotinten niukkuus saattaa aiheuttaa kiireessä tarpeen pyörittää puolityhjää konetta. Uusien ruokailuvälineiden ja tarjotinten hankkiminen voisikini maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Laitevalinnat

Tiivisteiltään vuotavat, vanhat kylmälaitteet olisi hyvä huollattaa tai vaihtaa uusiin. Kylmälaitteiden tekniikka on kehittynyt muutamissa vuosissa valtavasti, ja investointi maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa.

Tavallinen virhe on myös hankkia liian suuren kapasiteetin laitteita tarpeeseen nähden: voi tuntua houkuttelevalta hankkia kerralla esimerkiksi tiskikone, johon mahtuu koko ravintolan astiakapasiteetti, mutta käytännössä tästä seuraa useimmiten koneen käyttö vajaatäytöllä.

Ajoitus

Aikataulutusta kannattaa seurata tarkalla silmällä: valmistetaanko esimerkiksi lounasruuhkaa varten ruoat liian aikaisin, jolloin niiden lämpösäilytys pitenee ja samalla laatu kärsii?

Pidetäänkö laitteita kuumina turhan pitkään? Onko niiden lämpötila oikea? Kuumennetaanko ruoka energiatehokkaasti ja hyödynnetäänkö jälkilämpöä? Sammutetaanko laitteet heti, kun keittiö suljetaan?

Lue lisää kahviloiden ja leipomoiden energiansäästöstä!

 

Esimerkki 2: Autokorjaamo

Graafi: teollisuusrakennuksen sähkönkulutus

 

Kuvaesimerkki teollisuusrakennuksen lämpöenergiakulutuksesta
Graafi: autokorjaamon sähkönkulutus vuosina 2020–2022

Autokorjaamoissa tyypillisin energiasyöppö on lämmitys, mikä näkyy myös niiden energiankulutuksen jakautumisessa: talvella kulutus voi kolminkertaistua.

Korjaamoista monet sijaitsevat jo ikääntyvissä rakennuksissa, joiden energiatehokkuus ei välttämättä ole paras mahdollinen, ja usein tilojen lämmitystekniikkakin voi olla vanhentunutta. Energiatehokkuuteen voi kuitenkin vaikuttaa melkoisesti myös investoimatta valtavia summia rakennuksen korjaamiseen.

Autokorjaamon sähkönsäästössä huomioitavaa:

Lämmönhallinta

Autokorjaamon nosto-ovista tuuletetaan lämpöä harakoille huomattavia määriä. Syynä voi olla henkilökunnan tietämättömyys tai inhimillinen huolettomuus, mutta joskus ovia pidetään auki myös ilmanvaihdon tehostamiseksi. Tällöin olisi fiksua keskittyä korjaamaan ilmanvaihto kuntoon, sillä korjauskustannukset maksavat itsensä todennäköisesti takaisin pienempinä lämmityskuluina.

Poistoilman ja pakokaasuimurin lämmön talteenotto on useimmille autokorjaamoille kannattava investointi.

Ikkunoiden tiivisteet ja muut eristeet kannattaa käydä joka syksy kertaalleen läpi. Jos tiloissa on “kylmiä nurkkia”, on aiheesta hyvä pitää palaveri kiinteistön omistajan kanssa tai kutsua rakennusalan ammattilainen tarkastamaan, mitä seinäeristeille kuuluu.

Tyypillisesti – joskin huomaamattomasti – lämpöä karkuutetaan puolilämpimän ja lämpimän tilan välisestä ovesta. Kun toimiston ovi jää auki, sen sähköpatterit yrittävät epätoivoisesti lämmittää myös puolilämmintä työtilaa, ja sähkömittarilukemat rullaavat hurjaa vauhtia.

Laitteiden tyhjäkäyttö

Laitteet, kuten pakokaasuimurit, pitäisi sammuttaa aina, kun niitä ei tarvita käyttöön. Monissa autokorjaamoissa tämä on itsestään selvä sääntö; joissakin taas laitteet unohtuvat päälle tai niitä pidetään tietoisesti käynnissä ajansäästön vuoksi. Ajansäästöä on syytä tarkastella kriittisesti: paljonko aikaa säästyy ja kattaako tämä säästö energiankulutuksen?

Laitteiden ja tilojen huolto

Säännöllisesti huolletut laitteet ja tilat kuluttavat vähemmän sähköä. Tämä säästö ulottuu pienkoneista aina koko tilan ilmastointiin asti, ja on myös työturvallisuuskysymys.

Kun kompressorin vaihto tulee ajankohtaiseksi, on muuttuvatuottoinen, painetta tarvittaessa tuottava kompressori järkevä vaihtoehto.

Valaistus

Jos koko korjaamohallin valaistus on yhden katkaisijan takana, kannattaa harkita valaistuksen osittamista useamman katkaisijan taakse. Koko hallin ei tarvitse kylpeä valossa, jos vain yhtä osaa siitä käytetään. Myös automaattiseen valaisunohjaukseen on hyvä tutustua.

Esimerkki 3: Toimisto

Konsulttitalon sähkönkulutus vuosittain 2020–2022

Toimistoissa lämmitys syö eniten energiaa – ja on myös energiatalkoissa se, mikä henkilökuntaa eniten puhututtaa. Moni on valmis sitoutumaan valojen ja tietokoneiden sammutteluun, mutta lämpötilan maltillisestakin pudottamisesta voi seurata työyhteisössä soraääniä.

Toimiston energiansäästössä huomioitavaa:

Toimiston lämpötila

Istumatyöläisen suosituslämpötila on Työterveyslaitoksen mukaan 21,5 astetta. Useimmissa toimistoissa pidetään talvella lämpötilaa merkittävästi tätä korkeampana, vaikka ratkaisulle ei ole mitään terveydellistä syytä. Päin vastoin: useimmat meistä voivat paremmin, kun huonelämpötila ei nouse yli 22 asteen.

Jos työntekijän kotona lämpötila lähentelee 24 astetta, voi 21 astetta tuntua viileältä – etenkin, jos päivän vaatevarustus on sommiteltu kotilämpötilan mukaisesti. Palelevia työntekijöitä voi tulla vastaan vaikkapa hankkimalla toimistolle vilttejä ja villasukkia. Niiden kustannukset katetaan energiansäästöllä varsin nopeasti.

Myös taukojumppa ja seisoma-asennossa työskentely pitävät kehon lämpimänä, vaikuttavat myönteisesti vireyteen ja lisäävät yleistä hyvinvointia.

Lämpötilan laskemisen syyt ja seuraukset, kuten kulujen pudottaminen, ilmastovaikutukset, ihmisten hyvinvointi, kannattaa avata henkilöstölle perusteellisesti ja osallistaa heidät mukaan energiatalkoisiin.

Jos etätyöläisiä on henkilöstössä paljon, voi olla järkevää optimoida lämmitystä siten, että osa tiloista pidetään jatkuvasti viileämpinä. Kaikkia työskentelytiloja ei ole järkevää pitää mukavuuslämpötilassa, jos vain murto-osa niistä on käytössä.

Sähkölaitteiden sammuttaminen

Valot, tietokoneet ja muut sähkölaitteet sammutetaan, kun niitä ei käytetä. Monissa toimistoissa on jo käytössä automaattivalot, mutta jos niihin ei ole mahdollista tässä kohtaa investoida, voi ne korvata menestyksekäästi myös aktiivisella muistuttelulla.

Vältä tulostamista

Tulostin on jo valmiiksi monen toimistotyöläisen arvaamaton inhokki: ensin se ei suostu tulostamaan mitään, ja sitten tuntuu suoltavan ulos kaiken koneelle säilötyn perheen lomakuvista kustannuslaskelmiin.

Jos tämä ei riitä syyksi välttää tulostamista, voi energiatehokkuudesta voi saada uuden syyn. Tulostaminen ei ole energiatehokas eikä ympäristöystävällinen tapa siirtää tietoa.

 

Yritys Online auttaa seuraamaan sähkönkulutusta

Fortumin Yritys Online antaa katsauksen yrityksesi energiankulutukseen ja kustannuksiin. Yritysasiakkaille ilmaisessa palvelussa voit tarkastella kiinteistöjesi kulutusyhteenvetoa, kumulatiivista kulutusta tai kiinteistön mittaus- ja mittaritietoja. Palvelusta löydät myös yhteenvedon yrityksesi laskuista. Lue lisää Yritys Onlinesta.

 

Tutustu myös näihin!

Maksuton energianeuvonta

Fortumin ja Granlundin yhteinen energianeuvonta on Fortumin yritysasiakkaille suunnattu palvelu.

Granlundin asiantuntijat neuvovat ja vastaavat yritysten kysymyksiin laajasti energiaan liittyvissä aiheissa: kulutus, optimointi, kustannukset, päästöt ja investoinnit. Voit olla energianeuvontaan yhteydessä, kun haluat vaikkapa ymmärtää paremmin yrityksesi kulutusprofiilia sekä saada neuvoja energiakustannusten hallintaan.

Palvelu on osa Fortumin Yritys Online Plus -palvelua sekä nyt myös Fortum Vihreä -palvelua. Mikäli sinulla on siis Fortum Yritys Online Plus tai Fortum Vihreä -lisäpalvelu sähkösopimuksesi rinnalla, saat ilmaiseksi Grandlundin asiantuntijoilta energianeuvontaa 2 tuntia vuodessa. Lue lisää

Myös Energiaviraston maksuton energianeuvonta palvelee yritysasiakkaita. Tutustu energianeuvontaan

Pk-yrityksen energiakatselmus

Energiakatselmus on selvitys rakennuksen energiankäytöstä. Siinä käydään myös kattavasti läpi yrityksen energiankäytön tehostamisen mahdollisuuksia. Tehostamisen seurauksena on yleensä tuntuva säästö energiakuluihin.

Lue lisää energiakatselmuksesta!

Valtion energiatuki

Business Finlandin myöntämää energiatukea voivat saada myös pk-yritykset. Sen avulla voidaan tehdä energiansäästöön tähtääviä investointeja tai edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Lue lisää energiatuesta
 

5