Blogi

Hiilikädenjälki – mitä uudesta ilmastomittarista pitää tietää?

12 huhtikuu 2023, 14:00 Reading time: 4 minutes

Hiilikädenjälki

Hiilijalanjälki on monelle jo varsin tuttu termi – ainakin teorian tasolla. Viime vuosina on alettu myös keskustella yritysten hiilikädenjäljestä. Mutta mikä se on ja mitä siitä pitää tietää?

Tästä artikkelista saat vastauksia näihin kysymyksiin ja hyvän alun pohdinnalle, kuinka kehittää oman yrityksen toimintaa kestävämmäksi.

Mitä eroa on hiilijalanjäljellä ja hiilikädenjäljellä?

Moni yritys pyrkii aktiivisesti vähentämään omaa ilmastokuormaansa tekemällä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja. Tällä tavoin yritys pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Hiilijalanjälki on mittarina periaatteessa negatiivinen, sillä siinä mitataan suoranaista haittaa ympäristölle: paljonko mikäkin tuote tai prosessi on saastuttanut tai muuten rasittanut luontoa – millaisen jäljen se on jättänyt jälkeensä. Lue lisää hiilijalanjäljen mittaamisesta täällä.

Hiilikädenjälki taas on päinvastoin positiivinen mittari. Yrityksen hiilikädenjälki kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän se auttaa kuluttajaa tai jotakin muuta tahoa pienentämään hiilijalanjälkeään. Hiilikädenjälki kertoo siis tuotteen tai yrityksen aikaansaamista positiivisista ilmastovaikutuksista.

Miten hiilikädenjälkeä voi kasvattaa?

Yritys voi vaikuttaa omaan hiilikädenjälkeensä monella eri tavalla. Yhtenä esimerkkinä voidaan nostaa vaikkapa sellaisten ratkaisuiden kehittäminen, jotka parantavat yrityksen tai tuotteen energiatehokkuutta.

VTT:n tutkija Tiina Pajula kertoo Meditan artikkelissa esimerkin projektista, jossa Nokian tukiasemille kehitettiin uusi ja energiatehokkaampi jäähdytysjärjestelmä. Siinä ilmajäähdytys korvattiin kokonaan nestejäähdytyksellä. Tukiasema sijoitettiin helsinkiläisen kerrostalon vintille ja näin ylijäämälämpö saatiin talossa hyötykäyttöön. Hiilikädenjälkeä syntyi siis kahdella eri tavalla: energiaa säästämällä ja ottamalla ylijäämälämpö hyötykäyttöön.

Muita konkreettisia ja hyviä tekoja hiilikädenjäljen kasvattamiseen ovat

  • materiaalien käytön vähentäminen
  • ilmastomyönteiset raaka-aineet
  • tuotteiden helppo kierrätettävyys
  • hukkamateriaalin määrän vähentäminen
  • tuotteiden käyttöiän pidentäminen (esim. elektroniikka)
  • tuotteiden käytettävyyden parantaminen

Hiilikädenjälki on positiivinen kannustin

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT ovat olleet kärkipäässä kehittämässä hiilikädenjäljen laskentamenetelmiä ja määrittämistapoja.

Laskukaava on yksinkertaistettuna hiilijalanjälkien erotus. Kun yritys kykenee tekemään hiilijalanjäljestään vertailutasoa pienemmän, ja erottuu siten muista ympäristöystävällisyydellään, on tuloksena positiivinen hiilikädenjälki.

Hiilikädenjäljen onkin tarkoitus aktivoida ja kannustaa yrityksiä tekemään pitkävaikutteisempia ilmasto- ja ympäristöystävällisiä valintoja. Periaatteessa tavoite on lähes sama kuin hiilijalanjäljellä, mutta lähestymiskulma vain on positiivinen.

Toisin sanoen: suosimalla suuren hiilikädenjäljen tuotteita, palveluita tai yrityksiä kuluttaja voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Jos viivalla on kaksi tasaväkistä yritystä tai tuotetta, kuluttaja mitä todennäköisemmin valitsee vihreämmän valinnan. Suuri hiilikädenjälki on yritykselle siis myös valtava valttikortti. Jää kuitenkin jokaisen yrityksen omaksi päätökseksi, kuinka vastuullinen se lopulta haluaa olla.

Hiilikädenjälki pähkinänkuoressa

  • Auttaa yrityksen asiakasta pienentämään omaa hiilijalanjälkeään
  • Lasketaan hiilijalanjälkien erotuksena, verrataan perustasoon
  • Mitä suurempi hiilikädenjälki, sitä parempi ilmastolle ja ympäristölle
  • Tekee näkyviksi nekin yrityksen ympäristöpanostukset, jotka muuten jäisivät piiloon

 

Lue lisää blogitekstejä ja artikkeleita

 

4