Blogi

Mitä futuurit ovat ja miten ne vaikuttavat yritysten sähkösopimuksiin?

16 maaliskuu 2023, 14:00 Reading time: 4 minutes

Ihminen ikkunalla

Sähkön futuurihinnat ovat ennuste tulevasta sähkön hintatasosta, vaikkeivat suoraan kerrokaan tulevan sähkölaskun summaa. Kerromme tässä artikkelissa, mitä yrittäjän on hyvä tietää futuurihinnoista sekä niiden vaikutuksesta sähkön hintaan.

Mitä futuurit ovat ja mitä ne kertovat meille?

Futuurit ovat tukkusopimuksia sähkön tuottajien ja ostajien välillä, joissa sovitaan tietty hinta tulevaisuudessa tietyllä ajanjaksolla toimitettavalle sähkölle. Futuurisopimuksessa sovitaan hinnan lisäksi toimitettavasta sähkön määrästä.

Johdannainen on arvopaperi, jonka arvo perustuu jonkin toisen arvopaperin, kuten valuutan tai osakkeen, hintaan. Johdannaismarkkinoilla noteerattujen futuurien avulla sähköä sitoudutaan etukäteen ostamaan ja myymään sovittuun hintaan tiettynä aikana tulevaisuudessa. Näin sähkönmyyjät suojaavat tulevaisuudessa markkinoilta hankittavaa sähkön hintaa ja sähköntuottajat puolestaan suojaavat tulevaisuudessa markkinoille myytävän sähkön hintaa. Tällä tarkoitetaan sähkönhinnan "lukitsemista" tietylle tasolle kysynnän ja tarjonnan perusteella.

Yrittäjän arjessa futuurit eivät ole niin näkyvillä, mutta ne suurelta osin määrittävät sen, kuinka paljon me maksamme sähköstä. Futuurit vaikuttavat nimenomaisesti kiinteähintaisten sähkösopimusten hinnoitteluun.

Miten futuurihintoja voi seurata?

Futuureilla käydään kauppaa pörssissä, ja ajantasaiset hinnat Suomen hinta-alueen futuureista löytyvät NASDAQin sivuilta. Futuurihinnat vaihtelevat normaalisti kysynnän ja tarjonnan mukaan. Niihin vaikuttavat mm. sääennusteet, maakaasun hinta ja ennusteet eri sähköntuotantomuotojen, kuten tuuli- ja ydinvoiman, saatavuudesta.

Tietoa hintojen kehityksestä saa myös Fortumin markkinakatsauksesta, joka kannattaakin ottaa aktiiviseen seurantaan.

 

Tutustu Fortumin markkinakatsaukseen sähkömarkkinan kehityksestä

 

Miten futuurit vaikuttavat sähkösopimuksiin?

On hyvä ymmärtää kiinteähintaisten sähkösopimusten yhteys sähkön futuurihintoihin. Tehtäessä uutta kiinteähintaista sähkösopimusta vähittäismyyjä ostaa tukkumarkkinoilta asiakkaan arvioidun kulutuksen verran futuureja, mistä muodostuu kiinteähintaisen sähkösopimuksen hinta. Kiinteähintaisen määräaikaisen sopimuksen kustannukseen lisätään myyjän oma marginaali sekä perusmaksu.

Jos kiinteähintaisen sopimuksen aikana sähkön hintojen tarkkailun voi käytännössä katsoen unohtaa useammaksi vuodeksi, niin pörssisähkösopimuksessa hintoja kannattaa seurata aktiivisemmin. Jotta pörssisähkösopimuksesta saa kaiken hyödyn irti, on keskeistä kyky tai mahdollisuus optimoida omaa sähkönkulutustaan edullisimmille tunneille. Seuraavan päivän edullisimmat tunnit näetkin yritysasiakkaanamme näppärästi Yritys Online -palvelusta. Pörssisähköasiakkaiden maksama hinta muodostuu sen hetkisten pörssin tuntihintojen ja asiakkaan kulutuksen perusteella, tunnin tarkkuudella.

 

Vertaile sähkösopimuksia

 

Millaisella sähkösopimuksella yrittäjän kannattaa varautua sähkön hinnan muutoksiin?

Fortum tarjoaa yritysasiakkaille kolmen tyyppisiä sopimuksia: kiinteähintaisia sopimuksia, pörssisähkösopimuksia ja vaihtuvahintaisia sopimuksia, joiden hinta vaihtelee kuukausittain. Futuurit määrittävät hintaa määräaikaisissa ja kuukausittain hinnoiteltavissa sopimuksissa, kun taas pörssisähkön hinta määrittyy nimensä mukaisesti pörssin tuntihintojen eli spot-hintojen perusteella.

Vaihtuvahintaisia tuotteita on kahdenlaisia, joita yhdistää kuukausittain vaihtuva kiinteä hinta. Yritys Oivan tulevan kuukauden hinta on tiedossa 14 vuorokautta etukäteen, Yritys Aktiivi -yhteishankintasalkun hinta puolestaan vahvistuu jokaisen kuukauden vaihteen jälkeen.

Yritys Oivan hintaa suojataan muutama kuukausi etukäteen, kun Yritys Aktiivin hintaa suojataan 12 kuukautta etukäteen liukuvalla horisontilla. Pidemmän aikavälin hintojen suojaus tarkoittaa sitä, että sähkön markkinahintojen noustessa Yritys Aktiivin hinnat nousevat hitaammin ja vastaavasti markkinahintojen laskiessa, ne laskevat hitaammin. Tämä ominaisuus tuo yritysasiakkaalle enemmän vakautta sähkön hintaan verrattuna esimerkiksi pörssisähköön, jonka tuntikohtaiset hinnat voivat vaihdella voimakkaastikin.

Ei ole yhtä oikeaa vastausta mikä sopimustyyppi ja hinnoittelumalli on juuri se oikea. On tärkeää, että yritys ymmärtää omaa sähkönkulutustaan – ja minkälaisia riskejä yritys on valmis sähkön hinnan suhteen ottamaan. Sähkösopimuksen valinnassa auttaa kätevä Fortum Yritysapuri!

 

Lue lisää Fortumin erilaisista sähkösopimuksista yrityksille

 

4