Blogi

Miksi sähkön hinta nousee?

09 helmikuu 2022, 18:05

Sähkön hinnan nousu johtuu monesta seikasta

Sähkön hinta on nyt ennätyksellisen korkealla. Erityisesti pörssisähkön hinta vaihtelee rajusti. Tämä tuo haasteita sekä sähkön kuluttajille että sähköyhtiöille. Mutta miksi sähkö on nyt niin kallista? Tässä kuusi syytä.

Sähkön tuottajat ja sen ostajat käyvät kauppaa tuntikohtaisesta sähkön hinnasta, johon vaikuttavat niin kylmä sää, energiapoliittiset linjanvedot kuin vesivoiman saatavuuskin. On kyse monisyisestä kysynnän ja tarjonnan suhteesta, joka näkyy pörssisähkön hinnan muutoksina ja korkealle kohoavina hintapiikkeinä.

Suomi on osa yhteispohjoismaista sähköjärjestelmää, joka on kytketty myös osaksi Keski-Euroopan järjestelmää. Siksi sähkön hintaan vaikuttaa hyvin laajasti kaikki se, mitä sähkömarkkina-alueella tapahtuu.

Esimerkiksi nämä kuusi syytä vaikuttavat tällä hetkellä sähkön hinnan nousuun:

1. Ennätyskallis maakaasu

Yksi syy sähkön korkeaan hintatasoon on se, että Keski-Euroopan maakaasu on nyt ennätyskallista. Koska sähköä tuotetaan maakaasulla, maakaasumarkkinat vaikuttavat suoraan sähkömarkkinoihin.

Maakaasu on puolestaan kallista muun muassa Venäjän Nord Stream 2 -maakaasuputkeen liittyvien kiistojen takia. Nord Stream 2 on kaasuputki, jonka on tarkoitus tuoda maakaasua Venäjältä Saksaan. Putki on valmis, mutta Saksan energiaviranomaiset eivät ole vielä hyväksyneet sitä käyttöön. Kaasuputki on aiheuttanut kiistaa EU:n sisällä ennen kaikkea siksi, että sen katsotaan lisäävän alueen riippuvuutta venäläisestä kaasusta.

2. Vähentyvä ydinvoima

Erityisesti Saksassa ydinvoimaa on ajettu voimakkaasti alas viimeaikaisilla poliittisilla energiapäätöksillä. Saksa on sulkenut jo kolme ydinvoimalaansa ja keskittyy nyt uusiutuvan energian tuotantoon.

Ydinvoiman sulkeminen energiatuotannon ulkopuolelle on johtanut siihen, että sähköä on tuotettu entistä enemmän hiilivoimalla – vain näin sähkön häiriötön tuotanto on voitu varmistaa. Hiilivoiman käyttö on kuitenkin kallista, sillä hiilidioksipäästöistä maksetaan Euroopan talousalueen päästökaupan mukaista hintaa. Koska CO2-päästöjen hinnat ovat nousseet merkittävästi, se vaikuttaa myös sähkön hintatasoon.

3. Euroopan sähkömarkkinataso

Suomi on liitoksissa sekä Keski-Euroopan että Ison-Britannian sähkömarkkinoihin sähkönsiirtoyhteyksien välityksellä. Siksi kaikki mitä tapahtuu näiden markkina-alueiden sähkön hintatasossa, vaikuttaa sähkön hintaan myös Suomessa ja muualla pohjoismaissa. Kun edullisempaa sähköä siirtyy ennen kaikkea sinne, missä sähkö on paitsi kysyttyä myös ennätyskallista – kuten esimerkiksi Saksassa, jossa sähkö on tällä hetkellä Euroopan kalleinta – hintataso koko markkina-alueella nousee. Viimeisin yhteys avattiin Norjasta Iso-Britanniaan loppuvuodesta 2021.

4. Rajallinen sähkönsiirtokapasiteetti Suomen ja Ruotsin välillä

Sähkönsiirtoyhteydet pohjoisen Suomen ja Ruotsin välillä ovat tällä hetkellä rajalliset. Koska maiden välinen sähkönsiirtokapasiteeetti on riittämätön, sähkön aluehinta on noussut Suomen puolella merkittävästi.

Tulevaisuudessa tilannetta helpottaa Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille suunniteltu sähkönsiirron rajajohto, jonka on määrä valmistua vuoden 2025 aikana. Hankkeelle on myönnetty EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelman kustannustuki.

5. Kylmä sää

Sähkö on tyypillisesti kalliimpaa aina talvella, sillä kylmä sää nostaa hintatasoa.

Pörssisähkön hinta nousi ennätyskorkealle joulukuussa, jolloin oli jopa neljä astetta keskimääräistä kylmempää. Pitkät pakkasjaksot vaikuttavat suoraan sähkön hintaan: mitä kylmempi sää, sitä enemmän sähkön kokonaiskulutus kasvaa ja sitä kalliimpaa sähkö on.

6. Vähäinen vesivoima

Suomessa ja muualla pohjoismaissa sähkö on ollut edullista Norjan hyvien vesivarantojen vuoksi. Kuivan kesän jälkeen vesivarannot ovat kuitenkin olleet merkittävästi alle normaalitason. Vähäsateisesta kesästä johtuva vesivoiman rajallinen saatavuus näkyy nyt suoraan sähkön hinnoissa.

Entä mitä sähkön hinnalle tapahtuu tulevaisuudessa?

Hinnassa tapahtuvat notkahtelut näkyvät aina ensin pörssisähköön sidotuissa sähkösopimuksissa, mutta yleinen hintataso vaikuttaa pitkällä tähtäimellä myös kiinteisiin sopimuksiin. Koska hintatasoon vaikuttavat niin monet eri tekijät vaihtelevista sääolosuhteista poliittisiin linjanvetoihin, on kehityssuuntaa vaikea ennustaa.

Kuinka toimia, jotta sähkön hinta ei yllätä

Fortumin asiakkaana sinulla on monia keinoja huolehtia siitä, että yrityksesi sähkön hinta ei pääse yllättämään. Hintasuojalla nautit pörssisähköstä, kun hinnat ovat matalalla – sen avulla voit kuitenkin myös vaihtaa kiinteään hintaan silloin, kun kaipaat vakautta sähkön hankintakustannuksiin. Yritys Aktiivi -sopimuksessa puolestaan saat sähköä yhteishankintana suoraan sähköpörssistä, ja hinta suojataan seuraavaksi 12 kuukaudeksi niin kutsutulla ennakoivalla suojauksella. Lue lisää yhteishankintasalkusta täältä.

Fortumin Yritys Online -sovelluksen kautta voit seurata yrityksesi sähkönkulutusta, ja tiedät täsmälleen kuinka paljon kulutat ja minkälainen sähkölasku on tulossa. Lisämaksullisen Yritys Online Plussan avulla sinulla on tarkemman energiankulutuksen seurannan lisäksi mahdollisuus saada ammattimaista energianeuvontaa, etkä jää yksin kysymysten kanssa. Yritys Online Plus tarjoaa myös helpon sekä selkeän budjettityökalun, joka tekee energiakustannusten seurannasta luontevan osan yrityksen talouden hallintaa.