Fortum Safe Business tietoturvaa yrityksesi verkkorikollisuudelta

20 huhtikuu 2023, 09:00 Reading time: 4 minutes

Nainen tietokoneen ääressä

Pelkkä virustorjunta ei enää riitä turvaamaan maksuliikennettä sekä suojaamaan yrityksiä hakkereilta ja verkkorikollisilta, jotka jatkuvasti etsivät yritysten haavoittuvia kohtia automaattisilla työkaluillaan. Uhkia tulee nyt monesta suunnasta ja ne uhkaavat vakavasti yritysten liiketoimintaa: virukset, troijalaiset, räjähdysmäisesti yleistyneet kiristyshaittaohjelmat ja monet muut ei-toivotut vieraat saattavat pahimmassa tapauksessa jopa lamauttaa yrityksiä. Tietokoneiden lisäksi on muistettava suojata laitteet ja tilkitä rosvonmentävät aukot tietoturvan joka tasolla.

Helpoin tapa järjestää suojaus on hankkia yksi tietoturvapalvelu, joka suojaa yritystä erityyppisiltä tietoturvauhilta. Tällainen on esimerkiksi Fortumin ja F-Securen yhteistyössä tuotettu Fortum Safe Business -palvelu.

Katsotaanpa millaisesta ratkaisusta on kyse.

Fortum Safe Business pähkinänkuoressa

Fortum Safe Business suojaa kaikki yrityksen päätelaitteet kattavasti. Suojauksen piiriin kuuluvat mm. virus­tor­junta, selauksen suojaus sekä verkko­pank­ki­- ja kiris­tys­oh­jel­ma­suojaukset. Sen kautta saat myös VPN-yhteyden, joka salaa yhteytesi hakke­reilta ja seuran­nalta julki­sissa Wi-Fi-verkoissa.

Hinnoittelukin on pienyrittäjälle passeli. Saman palvelun avulla voi suojata työntekijöiden lisäksi oman perheesi digi- ja älylaitteet. Tarjolla on kaksi erikokoista pakettia: pienemmällä S-kokoi­sella paketilla suojaat viisi laitetta, ja suuremmalla L-kokoi­sella paketilla jopa 15.

Voit lisätä ja vähentää laitteita Fortum Safe Business -palvelustasi milloin tahansa. Fortum Safe Business S ja Fortum Safe Business L -tieto­tur­va­pa­ketit saat ainoastaan Fortu­milta.

Fortum Safe Business on toistaiseksi voimassa oleva palvelu, eli tilausta ei tarvitse uusia vuoden tai kahden välein. Kun et koe enää tarvitsevasi palvelua, voit irtisanoa sen helposti.

Mietit varmaan, miksi tilaisit tietoturvapalvelun sähköyhtiöltä. No, sen lisäksi, että palvelu on erinomainen ja kehitetty yhdessä F-Securen kanssa, voit välttyä myös yhdeltä ylimääräiseltä laskun käsittelyltä. Saat siis yhdistettyä tietoturvapalvelun ja sähkön samalle laskulle ja Fortum Safe Business -palvelun veloitus tapahtuu sähkö­laskusi rytmissä. Jos et ole vielä sähkö­asiak­kaamme, saat laskun 3 kuukauden välein.

Millaisia ominaisuuksia Fortum Safe Business -palvelu sitten pitää sisällään? Tutustutaanpa niihin hieman tarkemmin.

Selauksen suojaus – vältä vaaral­liset sivustot

Haitalliset sivustot voivat levittää haittaohjelmia tai kaapata tietosi. Fortum Safe Business -palvelun sisältämä selauksen suojaus estää pääsyn tällaisille sivus­toille.

Hakutu­losten väritun­nisteet auttavat sinua välttämään haital­li­sille sivuille siirty­misen ja voit liikkua verkossa turvallisin mielin. Lastesi laitteisiin asennettuna Fortum Safe suojaa myös lastesi verkossa liikku­mista.

Pankkitoimintojen suojaus – maksa turval­li­sesti

Pankki­toi­min­tojen suojauksen avulla voit asioida verkkopankissa ja maksaa verkkopalveluissa turvallisin mielin. Fortum Safe Business aktivoi lisätur­va­toimet automaat­ti­sesti havai­tessaan, että olet siirty­mässä pankki­si­vus­tolle tai aloit­ta­massa maksu­pro­sessin.

Antivi­rus­oh­jelma suojaa hyökkäyksiä vastaan

Antivirusohjelma suojaa virusten lisäksi monilta muilta kyberuhilta. Se torjuu reaaliai­kai­sesti virukset, troija­laiset, kiris­tys­oh­jelmat ja muut uhat. F-Securen tarjoama tekno­logia takaa markki­noiden parhaan suojauksen mobii­li­lait­teillesi ja tieto­ko­neillesi.

Helppo asennus ja palvelun hallinta

Tilatessasi Fortum Safe Business -palvelun, saat sähkö­pos­tissa palvelun asennus­ohjeet. Lataa ensin Fortum Safe -hallin­noin­ti­so­vellus sovelluskaupastasi sellaiseen laitteeseen, johon haluat tieto­turvan, ja josta jatkossa hallinnoit kaikkia suojauksen piirissä olevia laitteita ja käyttäjiä.

Näin kaikki tieto­tur­va­pa­ketin sisäl­tämät suojaus­pal­velut ovat hallit­ta­vissa yhdessä sovel­luk­sessa. Lisäät uusia laitteita tai käyttäjiä suojan piiriin lähet­tä­mällä palve­lusta liitty­mis­kutsun muille laitteillesi.

Palvelun hallinta on helppoa, sillä se päivittyy automaat­ti­sesti ja on aina ajan tasalla. Jos laitteesi katoaa, voit paikantaa sen samaisen sovel­luksen kautta.

Yksityi­syyden suojaa VPN-yhteyden avulla

Fortum Safe Business -palveluun kuuluu VPN-yhteys, joka tuo yksityi­syyden suojaa ja salaa datasi ja selailusi, kun käytät avointa WiFi-verkkoa. Etätyö on siten yhtä tietoturvallista julkisten verkkojen kautta, kunhan VPN-yhteys työpaikan verkkoon on päällä. Voit työskennellä huoletta missä tahansa – niin junassa, kahvi­lassa kuin lento­ken­täl­läkin. VPN suojaa verkko­asioi­misen kaikilla selai­milla ja pitää myös IP-osoit­teesi salattuna.

Voit nyt kokeilla Tilaa Fortum Safe Business -palvelua ensimmäisen kuukauden ilmaiseksi.

Tilaa palvelu helposti netistä

Lue lisää palvelusta täällä

4