RadEx® – Säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelumme teollisuudelle ja tutkimukselle

Tarjoamme säteilyn käytön turvallisuuslupaan vaadittavat säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelut (STA) niin teollisuusyrityksille kuin tutkimuskeskuksillekin.

Pyydä yhteydenottoa
STA työntekijät voimalaitoksella

Uusi säteilylaki astui voimaan loppuvuodesta 2018 osana säteilylainsäädännön kokonaisuudistusta. Uudistuksen myötä roolit ja vastuut muuttuivat säteilyä käyttävissä organisaatioissa. Entisen säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan nimikkeen korvasi säteilyturvallisuusvastaavan (STV) nimike. Nykyisin toiminnanharjoittajan on käytettävä turvallisuuslupaa edellyttävässä toiminnassa säteilyturvallisuusasiantuntijaa (STA) tiettyihin tehtäviin.

Fortumilta saat käyttöösi kattavat RadEx® säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelut

Tarjoamme RadEx® säteilyturvallisuusasiantuntijapalvelua teollisuusyrityksille ja tutkimuskeskuksille sekä muille toiminnanharjoittajille, joiden toiminta vaatii säteilyn käytön turvallisuuslupaa. Meillä on laaja ydinenergia-alan asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee kymmeniä henkilöitä säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyydellä. Organisaatiollamme on monipuolista kokemusta erilaisista säteilyn käyttötarkoituksista. RadEx-palveluidemme tavoitteena on auttaa asiakkaitamme hoitamaan säteilylain velvoitteet tehokkaasti ja laadukkaasti kuntoon, samalla organisaation säteilyturvallisuutta kehittäen. STA-palvelun tarjoajana haluamme kehittää myös itse osaamistamme jatkuvasti ja olla mukana parantamassa säteilyturvallisuutta Suomessa.

Ota meihin yhteyttä, niin hoidamme yhdessä säteilylain velvoitteesi kuntoon.

STA-prosessikaavio-2

Esimerkkejä STA-toimeksiannoista

  • Uuden turvallisuusluvan hakeminen - dokumenttien valmistelu yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa
  • Säteilyn käytön turvallisuusarvion laadinta tai päivitys
  • Säteilyn käyttöön liittyvien dokumenttien laadinta ja päivitys (laadunvarmistusohjelma, normaalikäytön ohjeet sekä ohjeet poikkeavien tilanteiden varalle)
  • Säteilylähteen hankinnan tai käytöstäpoiston suunnittelu
  • Muiden STA:n käyttövelvoitteiden vaatimat toimenpiteet organisaatiossa - täyden listauksen voit löytää valtioneuvoston asetuksesta ionisoivasta säteilystä 1034/2018 (luku 4 pykälät 17 § ja 18 §)
  • Lisäksi järjestämme säteilynsuojelun perehdytys- ja täydennyskoulutusta organisaatiosi säteilyä käyttävälle henkilökunnalle
REMAINT nuclear maintenance concept

Sätei­ly­suo­jelun täyden­nys­kou­lutus

Fortum-at-work

ForThe­Doers-blogi

Sätei­ly­tur­val­lisuus näkyväksi osaksi työtur­val­li­suus­kult­tuuria

Sätei­ly­tur­val­li­suuden tulisi olla kaikilla säteilyä käyttä­villä organi­saa­tioilla syvällä työtur­val­li­suus­kult­tuu­rissa – tähän pyrkii myös uusi sätei­lylaki. Mutta miten varmis­tamme, että lain vaatimat dokumentit eivät jää pöytä­laa­tikkoon pölyt­tymään?

Lue blogi täällä

Mitä STA-palvelut ovat käytännössä?

Lue lisää kattavista asiantuntijapalveluistamme teollisuusyrityksille ja tutkimuskeskuksille.

Millaista säteilyturvallisuusasiantuntijan työ on?

Säteilyturvallisuusasiantuntijamme Mika Pikkarainen kertoo oman uratarinansa ja millaista hänen työnsä on.

Asiakaskokemuksia

Kesäkuussa 2020 toteuttamamme asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan 94 % asiakkaistamme oli STA-palveluumme tyytyväisiä ja 100 % olisi valmiita suosittelemaan meitä. Vapaassa palautteessa säteilyturvallisuusasiantuntijoitamme kuvattiin alansa huippuasiantuntijoiksi ja heidän valmentavaa työotetta erinomaiseksi asiakkaiden oman oppimisprosessin kannalta. Saimme myös kiitosta joustavasta toiminnasta ja aikataulun pitävyydestä. Kaikki laatimamme turvallisuusarviot toimitettiin Säteilyturvakeskukseen säteilylain siirtymäajan puitteissa. STA-palvelun tarjoajana haluamme kehittää osaamistamme jatkuvasti ja olla mukana parantamassa säteilyturvallisuutta Suomessa.

Uuden turvallisuusluvan hakeminen - Case Suomen Kiertoketju
Case Suomen Kiertoketju

Keväällä 2020 Suomen Kiertoketju otti yhteyttä Fortumin STA-palveluihin liittyen uuden säteilyn käytön turvallisuusluvan hakemiseen. Uuden turvallisuusluvan hakeminen edellyttää toiminnanharjoittajalta säteilytoiminnan kuvauksen lisäksi johtamisjärjestelmään, laadunvarmistukseen sekä säteilylähteisiin ja niiden suojauksiin liittyvien tietojen toimittamista Säteilyturvakeskukselle. Toiminnanharjoittajan on myös laadittava suunnitelma säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä tehtävä toiminnasta turvallisuusarvio yhdessä säteilyturvallisuusasiantuntijan kanssa.

Fortumin STA-palvelut auttoi Suomen Kiertoketjua hakemaan turvallisuuslupaa. Yhteistyö aloitettiin vierailulla yrityksen toimipisteelle Nokialle, jossa säteilyturvallisuusasiantuntija sai kattavan kuvan suunnitellusta säteilytoiminnasta. Vierailun jälkeen turvallisuuslupahakemuksen työstäminen hoitui tehokkaasti hyvässä yhteistyössä.

Suomen Kiertoketjun avainhenkilöt kommentoivat yhteistyötä seuraavalla tavalla:

"Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön Fortumin STA-palveluiden kanssa. Tehtävä sujui juoheasti ja meidän yrityksemme turvallisuusnäkökohdat hyvin huomioon ottaen."

Lue lisää Suomen Kiertoketjusta täältä.

Palautteita asiakkailtamme

”Erittäin tyytyväinen säteilyturvallisuusasiantuntijoihin, vahva asiantuntijuus tulee esille. Asiantuntijat kertoivat mitä tulee tehdä ja tietää, valmentavalla otteella. Toimintatapoihin kuuluu aktiivinen yhteydenpito ja nopea reagointi yhteydenottoihin.”

”Hyvää ja asiantuntevaa palvelua. Lisäksi positiivista sparrausta, ja aikataulut pitävät loistavasti.”

”Erittäin asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä palvelua.”

”Olen täysin tyytyväinen. Lähdin täysin uutena STV:nä turvallisuusarvion tekemiseen ja saamani apu oli korvaamatonta. Erityisesti arvostin muutosten ja korjausten osalta hyviä perusteluja miksi näin tehdään ja mihin muutos perustui. Tämä auttoi minua suuressa oppimisprojektissa jonka kävin samalla läpi.”

”Yhteistyö sujui hyvin, henkilöt olivat alansa asiantuntijoita. Kiitettävää joustoa asiakkaan tarpeiden ja resurssien mukaan.”

Kontaktisi RadEx® sätei­ly­tur­val­li­suus­asian­tun­ti­ja­pal­ve­luissa

Sini Piiparinen

Sini Piiparinen

Asiakasvastaava
Puhelin: +358 44 300 2383 
sta [ät] fortum [piste] com

Mika Pikkarainen, säteilyturvallisuusasiantuntija

Mika Pikkarainen

Säteilyturvallisuusasiantuntija
Puhelin: +358 40 537 0527
sta [ät] fortum [piste] com

Contact by phone

Kiinnos­tuitko RadEx® STA-palve­luis­tamme?

Säteilyn käytön turvallisuuslupa ja -arvio

Ionisoivan säteilyn käyttö edellyttää yleensä turvallisuuslupaa. Turvallisuuslupahakemus vaatii mm. tiedot hakijasta sekä toiminnan tarkoituksesta, säteilytoiminnan johtamisjärjestelmän kuvauksen, josta käy ilmi säteilyturvallisuusvastaava (STV) ja säteilyturvallisuusasiantuntija (STA), tiedot säteilylähteistä sekä säteilytoiminnan turvallisuusarvion.

Säteilytoiminnan turvallisuusarviossa arvioidaan säteilytoiminnan mahdolliset riskit sekä esitetään haittojen minimoimiseksi ja mahdollisten turvallisuuspoikkeamien varalta tehdyt suunnitelmat. Säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa tulee käyttää apuna säteilyturvallisuusasiantuntijaa.

Toiminnanharjoittaja

Toiminnanharjoittaja on turvallisuusluvan haltija, liikkeen- tai ammatinharjoittaja, yritys, yhteisö, säätiö tai laitos, joka toiminnassaan käyttää säteilylähteitä, tai muu työnantaja tai elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa säteilytoimintaa.

Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan säteilyturvallisuudesta. Tätä vastuuta ei voida siirtää toiselle. Toiminnanharjoittajalle kuuluvia velvollisuuksia ei vähennä se, että toimintaan on nimetty säteilyturvallisuusvastaava tai muu vastuuhenkilö tai toiminnassa käytetään asiantuntijoita.

Säteilyturvallisuusvastaava (STV)

Turvallisuuslupaa vaativassa toiminnassa toiminnanharjoittajan on nimettävä säteilyturvallisuusvastaava (STV), joka huolehtii, että säteilysuojelujärjestelyt toteutetaan ja määräyksiä noudatetaan säteilytoiminnassa. Teollisuudessa toimivalta säteilyturvallisuusvastaavaksi nimettävältä henkilöltä edellytetään soveltuvaa koulutusta, osaamisalan edellyttämää säteilysuojelukoulutusta sekä riittävää työkokemusta.

Mitä STA-palvelut ovat käytännössä?

Lue lisää kattavista asiantuntijapalveluistamme teollisuusyrityksille ja tutkimuskeskuksille.

Millaista säteilyturvallisuusasiantuntijan työ on?

Säteilyturvallisuusasiantuntijamme Mika Pikkarainen kertoo oman uratarinansa ja millaista hänen työnsä on.

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Säteilyturvallisuusasiantuntijaksi (STA) nimettävältä henkilöltä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa matemaattis-luonnontieteelliseltä tai tekniseltä alalta. STA:lla on myös oltava säteilysuojelukoulutus ja vähintään kahden vuoden työkokemus soveltuvalta osaamisalalta. STA:ta tarvitaan esimerkiksi:

  • Säteilytoiminnan oikeutuksen osoittamisessa
  • Työperäisen altistuksen ja väestön altistuksen arvioinnissa ja rajoittamisessa
  • Säteilytoiminnan turvallisuusarvion laadinnassa

Täyden listauksen löydät valtioneuvoston asetuksesta ionisoivasta säteilystä 1034/2018 luvun 4 pykälistä 17 § ja 18 §.

Säteilyturvallisuusasiantuntijan kelpoisuuden osoittava todistus voidaan myöntää muun muassa teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan sekä ydinenergian käytön osaamisalalle.