Fortumin IBM Maximo konsepti

Fortumin tietojärjestelmä tähtää kunnossapidon tehokkaaseen hallintaan. Se sisältää johtamiskokonaisuuden, joka on kehitetty Fortumissa viime vuosikymmenten aikana ja perustuu IBM Maximoon®

Maximo

Tuotannon pitkälle viety automatisointi ja tuottovaatimukset kohdistavat paineita ja vaatimuksia tuotantolaitosten kunnossapidon hallinnalle. Laitteiden tulee toimia luotettavasti ilman häiriöitä ja yllättäviä tuotantokatkoksia. Näiden haasteiden hallinnassa auttaa luotettava kunnossapitojärjestelmä.
Fortumin kunnossapitojärjestelmäratkaisu perustuu IBM:n Maximo® -tuotteeseen. Järjestelmä on suunniteltu täyttämään sekä operatiivisen että strategisen kunnossapitotoiminnan vaatimukset. Ratkaisumme toteuttaa systemaattisesti Fortumissa vuosien aikana kehitettyä kunnossapidon hallintamallia.

Kunnossapito- ja materiaalihallintojärjestelmä kunnossapidon suunnitteluun

Voimayhtiöille räätälöimämme mallimme kunnossapidon- ja materiaalien hallintaan on sisällytetty järjestelmään, joka tallettaa ja ylläpitää tietoja voimalaitoksen toimintopaikoista, laitteista ja varasto-omaisuudesta. Järjestelmää käytetään kunnossapitotöiden ja vuosihuoltojen suunnitteluun, laitteiden tilanteen seurantaan, varaston ja hyödykkeiden hallintaan ja kustannusanalyysiin.

Fortumin pitkään ja laajaan kokemukseen perustuva tietojärjestelmäpohjainen kunnossapidon hallintamalli auttaa kehittämään voimalaitoksen käytettävyyttä ja suorituskykyä sekä vähentämään kunnossapitokustannuksia – turvallisuustasoa heikentämättä.

Ota yhteyttä

Tobias Mehnert
General Manager, Business Development, Keski-Eurooppa
Puhelin: 040 703 8139
tobias.mehnert@fortum.com