Fortum eNext palvelut lämpövoimalaitoksille ja prosessiteollisuudelle

Fortum eNextillä on laaja kokemus ja kattavat referenssit voimalaitosten käyttöönotosta, käyttö- ja kunnossapitopalveluista ja erilaisista asiantuntijapalveluista Pohjoismaissa, Venäjällä sekä Euroopan ja Aasian laajoilla energiamarkkinoilla.

PPS1
Voimalaitosomistajan näkökulma

F24
Korkea asiakastyytyväisyys vuosi vuoden jälkeen

F30
Vankka kokemus ja alan asiantuntemus

PS_Palvelut voimalatioksille

Tarjoamme palveluita parantamaan teknistä käytettävyyttä ja taloudellista tuottavuutta niin uusille kuin jo käytössä oleville bio-, jätteenpoltto-, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP)-, kaasu-, hiili- ja turvevoimalaitoksille. Olemme tarjonneet asiakkaillemme jo vuosikymmeniä palveluita, jotka perustuvat Fortumin pitkään historiaan energiantuottajana Pohjoismaissa ja Venäjällä. Ydinosaamisemme mahdollistaa voimalaitosomistajan näkökulman ja toimittajina olemme laitetoimittajista riippumattomia. Meillä on edellytykset laaja-alaiseen yhteistyöhön eri kumppanien ja verkostojen kanssa.

Osaamisen ja kokemuksen avulla palvelukonseptit eri tyyppisille voimalaitoksille

Fortumin kokemus, referenssit ja ratkaisut eri tyyppisille voimalaitoksille ja polttoaineille tarjoaa maailmanlaajuisesti mm. seuraavia ratkaisuja ja palveluita:

  • pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitosopimukset sekä koulutus- ja mobilisaatiopalvelut CHP-laitoksille, mutta myös muille voimalaitoksille

  • Turbiinien tehonkorotukset ja huollot sekä vikakorjaukset höyry- ja kaasuturbiineille sekä generaattoreille. Turbiinin ja generaattorin suojaus- ja säätöjärjestelmien modernisoinnit. Generaattorien suojaus-, magnetointi- ja tahdistus-laitteistojen määräaikaistarkastukset ja kuntoarviot

  • Polttotekniset ratkaisut päästöjen alentamiseen omaa teknologiaa käyttämällä esim. hiilen, turpeen ja biomassan pölypolttoon, leijupetikattiloille sekä öljyn ja kaasun polttoon. Low-NOx –polttimet seinä- ja nurkkapolttokattiloihin, biomassan yhteispoltto pölypolttokattiloissa jne.

  • Suunnittelu- ja tuottavuuspalvelut sekä etävalvonta- ja kaukokäyttöpalvelut bio-, jätteenpoltto- ja CHP-laitoksille hallinnoiden erityisesti käytettävyyttä, energiatehokkuutta, eliniänhallintaa, käyttö- ja kunnossapito- sekä investointikustannuksia sekä ympäristön tarpeita ja tavoitteita.

  • Tarjoamme energiateollisuudelle laajan valikoiman tietojärjestelmäsovelluksia. Tuotevalikoima sisältää ratkaisuja esimerkiksi voimalaitosten käytön optimointiin ja prosessien analysointiin, kunnossapidon tukeen sekä dokumenttien hallintaan. Asiakasreferenssit kattavat ohjelmistoratkaisuja lukuisille energia-alan toimijoille

     

Tuotteet ja palvelut voimalaitoksille

Tutustu valikoituun tuotevalikoimaamme.

EF7

Fortum eNext valikoituja referenssejä englanniksi

Asiakasreferenssejä englanninkielisillä sivuilla

VC8

Fortum eNext uutiset ja tapahtumat englanniksi

Viimeiset uutiset ja tapahtumat englanninkielisillä sivuilla