Kaukolämpötuotteet uudistuivat 1.4.2023 - energiamaksu laski

Muutostyömme kaukolämmön hiilineutraaliuden edistämiseksi etenee suunnitelmallisesti. Muutoksen myötä toimme asiakkaillemme entistä selkeämmän tuotevalikoiman ja uudistimme hinnoittelun vastaamaan paremmin lisääntyneen hiilineutraalin ja hajautetun lämmöntuotannon myötä muuttunutta kustannusrakennettamme.

Olemme koonneet tälle sivulle yrityksille ja taloyhtiöille kaikki keskeiset tuoteuudistukseen liittyvät asiat. Sivun alareunasta löydät vastauksia tavallisimmin esitettyihin kysymyksiin.

Avainasiakaspäällikkömme ja asiakaspalvelumme vastaavat mielellään kysymyksiin.

Kuluttaja-asiakkaille uusi tuote Fortum Mainio, tutustu tarkemmin
Poika juoksee

Tuoteuudistuksen keskeiset muutokset yrityksille ja taloyhtiöille:

  • Energiamaksu laskee yrityksillä noin 9 % ja taloyhtiöillä noin 10 % verrattuna Fortum Aktiivilämmön energiamaksuun.
  • Kaukolämmön kokonaishinta laskee noin 80 prosentilla asiakkaistamme; erityisesti taloyhtiöt ja kuluttaja-asiakkaat hyötyvät uudistuksesta.
  • Uusi kaukolämpötuote Fortum Viisas korvaa aikaisemmat tuotteet.
  • Kaukolämmön ekologisuuden varmistava lisätuote on jatkossa nimeltään Fortum Eko.
  • Tehomaksun peruste on kaikille asiakkaille yhdenmukainen, mikä lisää kaukolämmön hinnoittelun tasavertaisuutta.
  • Tehomaksun osuus kaukolämpökustannuksista kasvaa verrattuna Fortum Aktiivilämmön hinnastoon. Muutos vaikuttaa erityisesti paljon tehoa tarvitsevien suurten kiinteistöjen kustannuksiin.
  • Sopimustehoa alentamalla voi pienentää tehomaksua.
  • Tuotteen hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Tarvittaessa hintaa voidaan tarkistaa neljä kertaa vuodessa 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Tutustu tuotevalikoimaamme tarkemmin

Hinnoittelu kannustaa energiatehokkuuteen

Fortum Viisas palkitsee viisaasti lämmittävää

Viisas on kaukolämmön uusi perustuote, jolla voit vaikuttaa lämmityskustannuksiisi entistä monipuolisemmin.

Lue lisää

Valitse ekologinen lämpö

Fortum Eko varmistaa lämmön ekologisuuden

Fortum Eko on 100 % uusiutuvilla tuotettua kaukolämpöä. Ole mukana vauhdittamassa muutosta kohti uusiutuvan energian laajempaa käyttöä.

Lue lisää

Täysin uudenlainen palvelu

Fortum Hintaturva turvaa lämmön hinnan ilman riskiä

Uudella palvelulla turvaat kiinteistösi lämmi­tys­kus­tan­nukset seuraavat 3 vuotta edulli­sesti ja ilman riskiä. 

Lue lisää

Kaukolämpöä kannattaa hyödyntää myös ulkona

Fortum Sula auttaa talviaikaan

Fortum Sula pitää kentät ja kiinteistöjen ulkoalueet sulana ja turvallisena talviaikaan. Se vähentää osaltaan ulkoalueen huoltotarvetta ja -kustannuksia.

Lue lisää

Edullinen ja tehokas lämmitys- ja kuivausenergia

Fortum Rakentaja

Tilaa raken­nusai­kainen lämpö työmaallesi hyvissä ajoin, niin pääset hyödyn­tämään ekologista lämpöä työmaalla heti tarvit­taessa.

Lue lisää

Fortum Viisas kannustaa energiatehokkuuteen

Uudet lämpötuotteet kannustavat viisaaseen lämmönkäyttöön, jossa kannattaa huomioida sekä energiansäästö että kulutuksen ajoittaminen siten, ettei suuria kulutushuippuja synny.

Energiamaksu perustuu kaukolämmön tuotantokustannuksiin ja on siksi korkeampi talvella ja matalampi kesällä. Lämmönsäästö erityisesti kylmänä vuodenaikana näkyy selvänä säästönä laskulla.

Tehomaksu perustuu kiinteistön mitattuun tehoon eli laskutustehoon, josta käytämme jatkossa termiä käyttöteho. Käyttötehon optimointi on jatkossakin paras tapa vaikuttaa tehomaksun suuruuteen.

 

Yrityksillä ja taloyhtiöillä sopimustehon alentaminen pienentää tehomaksua

Haluamme kannustaa yritys- ja taloyhtiöasiakkaitamme pienentämään sopimustehoaan, jotta investointimme hiilineutraaliin lämmöntuotantoon vastaavat paremmin todellista lämpötehon tarvetta. Tuomme siksi tehomaksuun uuden osan, varatehon, jota alentamalla asiakas voi pienentää tehomaksua.

Kaukolämmön yleisten sopimusehtojen mukaisesti lämmönmyyjän tulee varata asiakkaiden käyttöön sopimukseen kirjattu sopimusteho. Se on usein huomattavasti suurempi kuin asiakkaan käyttämä teho, sillä se on monesti määritetty ennen kuin kiinteistö on liitetty kaukolämpöön.

Päivitämme yritys- ja taloyhtiöasiakkaidemme sopimustehon vastaamaan tämän päivän tarvetta. Olemme lähettäneet asiakkaillemme sopimusliitteen, josta ilmenee päivitetty sopimusteho ja sen kustannusvaikutus. Tämä sopimusliite löytyy myös Heat Online -palvelusta Käyttöpaikka-sivulta 1.4. mennessä.

Mikäli hyväksyt muutokset, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Päivitämme sopimustehon ja sen vaikutus tehomaksuun alkaa näkyä laskulla 1.4. alkaen.

Sinulla on oikeus palauttaa sopimusteho nykyiselle tasolle tai ehdottaa vaihtoehtoista sopimustehoa, kunhan nykyinen tai ehdotettava sopimusteho on nykyistä mitattua tehoa suurempi. Mikäli haluat päivittää sopimustehoa voi yhteyttä uuden Heat Online -palvelun yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla asiakaspalveluumme. Asiakas tai valtuutettu edustaja voivat pyytää sopimustehon päivitystä.

Tavallisimmin esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

Miksi teette tuoteuudistuksen juuri nyt?
Chevron down

Kaukolämmön hinnoittelu perustui aikaisemmin pitkälti keskitettyyn kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Tuoteuudistus on mahdollista tehdä nyt, kun kaukolämpöä tuotetaan entistä enemmän hajautetusti hukkalämmöllä, lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla sekä puhtaammaksi muuttuvilla tuotantotavoilla.

Tuoteuudistuksessa tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää tuotteistusta ja tehdä hinnoittelusta yhdenmukaista, mikä lisää kaukolämmön hinnoittelun tasavertaisuutta. Tuoteuudistukseen sisältyvä hinnoittelumuutos ei tuo Fortumille lisääntyvää liikevaihtoa, vaan kyseessä on rakenteellinen hinnoittelu-uudistus. Tuoteuudistuksessa kaukolämmön kokonaishinta laskee noin 80 prosentilla kaikista asiakkaistamme ja erityisesti kuluttaja-asiakkaat ja taloyhtiöt hyötyvät siitä.

Myös uusi asiakastietojärjestelmämme mahdollistaa uusien tuotteiden käyttöönoton.

Mitä sopimusteholla tarkoitetaan?
Chevron down

Sopimusteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttöön varattua suurinta tuntista lämpötehoa. Tehon mittayksikkö on kW (kilowatti). Sopimusteho on kirjattu kaukolämpösopimukseen.

Kaukolämmön yleisten sopimusehtojen mukaisesti lämmönmyyjän tulee varata asiakkaiden käyttöön sopimukseen kirjattu sopimusteho. Se on usein huomattavasti suurempi kuin asiakkaan käyttämä teho, sillä se on monesti määritetty ennen kuin kiinteistö on liitetty kaukolämpöön.

Asiakkaan sopimustehon tulee kattaa kiinteistön tehon tarve -26 asteen mitoituslämpötilassa. Sopimusteho on näin ollen suurempi kuin käyttöteho ellei käyttöteho ole syntynyt mitoituslämpötilassa. 

Yritys- ja taloyhtiöasiakkaat voivat pienentää tehomaksua alentamalla sopimustehoaan. Kiinteistösi  päivitetyn sopimustehon näet  tammikuussa lähettämässämme sopimusliitteessä, joka löytyy myös Heat Online -palvelusta 1.4. mennessä. Sopimusteho näkyy 1.4. jälkeen myös laskulla.

Mitä käyttöteholla tarkoitetaan?
Chevron down

Käyttöteholla tarkoitetaan asiakkaan käyttämää, mitattua tehoa. Käyttöteho vastaa nykyistä laskutustehoa ja se laskutetaan kuukausittain. Yritys- ja taloyhtiöasiakkailla tehomaksuun vaikuttaa jatkossa käyttötehon lisäksi myös varateho.

Kaikilla asiakkailla käyttöteho perustuu korkeimpaan kolmen peräkkäisen tunnin keskitehoon. Yritysasiakkailla teho tarkistetaan joka kuukausi ja laskutus perustuu korkeimpaan keskitehoon kolmen vuoden ajalta. Kiinteistösi käyttötehon näet Heat Online -palvelusta.

Mitä varateholla tarkoitetaan?
Chevron down

Varateho on uusi tehomaksun osa, jolla veloitetaan käyttöön varatusta tehosta yrityksiä ja taloyhtiöitä. Varateho lasketaan sopimustehon ja käyttötehon erotuksena. Asiakkaille varataan aina sopivan määrä varatehoa kylmimpien kausien suuremman tehotarpeen kattamiseksi.

Varatehon määrän näet sopimusliitteeltä, jonka lähetimme tammikuussa. Tämä sopimusliite löytyy sähköisenä Heat Online -palvelusta Käyttöpaikka-sivulta 1.4. mennessä.

Miten tehomaksu muodostuu? Mikä on sen osuus laskusta?
Chevron down

Tehomaksu muodostuu yritys- ja taloyhtiöasiakkailla käyttötehosta ja varatehosta. 

Energiamaksun osuus kokonaiskustannuksista on keskimäärin 67 % ja tehomaksun 33 %.

Kuinka paljon voin pienentää sopimustehoa ja miten sen tasoa seurataan?
Chevron down

Päivitämme yritys- ja taloyhtiöasiakkaidemme sopimustehoja 1.4.2023 alkaen. Mikäli tämä ei ole sinusta oikea sopimusteho, voit palauttaa sen nykyiselle tasolle tai ehdottaa vaihtoehtoista sopimustehoa, kunhan ehdotettava sopimusteho on nykyistä mitattua tehoa suurempi ja sisältää riittävän varautumisen viime vuosia kylmempiin lämpötiloihin.

Miten voin vaikuttaa omaan lämmönkulutukseeni?
Chevron down

Kaukolämmön kulutuksessa, samalla lailla kuin sähkön kulutuksessa, kannattaa kiinnittää huomiota energian säästön sekä kulutuksen ajoittamiseen siten, ettei suuria kulutushuippuja synny. Kaukolämmön kulutukseen vaikuttaa mm. lämpimän veden käyttö, sisälämpötila, kaukolämpölaitteiden säädöt ja niiden kunto.

Kaukolämmön kulutushuipuilla tarkoitetaan hetkiä, jolloin kaukolämmön käyttö nousee merkittävästi tasaisesta lämmönkulutuksesta. Tällainen hetki voi olla arkiaamuisin, kun kerrostalon asukkaat käyttävät samanaikaisesti lämmintä suihkuvettä. Lämpöä kuluu tällöin sekä käyttöveden että huoneiden lämmittämiseen.

Fortum SmartlLiving-palvelu on tarkoitettu taloyhtiöiden kulutuksen optimoimiseksi ja kulutushuippujen pienentämiseksi. Sen avulla taloyhtiön eri huoneistojen välisiä lämpötilaeroja voidaan tasata ja optimoida lämmitystä älykkäästi niin, ettei kulutushuippuja pääse syntymään.

Miten kaukolämmön hinta kehittyy?
Chevron down

Tavoitteenamme on kilpailukykyinen ja vakaa kaukolämmön hinta. Olemme nyt julkaisseet hinnaston  seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Se on voimassa toistaiseksi.

Venäjän hyökkäyssodan laukaisema energiakriisi vaikuttaa edelleen energiamarkkinoihin. Seuraamme markkinatilanteen kehitystä jatkuvasti ja mikäli markkinatilanteen epävakaus lisääntyisi, tarkastelemme energiamaksun tasoa seuraavaksi 1.8.2023.