Kun ongelmana on pilaantunut maa

Kunnostamme pilaantuneita maa-alueita monipuolisilla menetelmillä. Valitsemme menetelmät saastuneen alueen ja kunnostuksesta aiheutuvien riskien mukaan. Yleisimmät maaperän kunnostusmenetelmämme ovat: massanvaihto, huokosilmakäsittely, kompostointi, stabilointi, eristys ja terminen käsittely.

Maaperänkunnostus

Koko kunnostus yhdeltä luukulta

Maaperänkunnostus on osa kestävää ympäristön rakentamista ja nostaa alueen arvoa. Kunnostamme teollisuusalueet, kaatopaikat ja muut pilaantuneet maa-alueet kokonaisprojektina tai osatoimituksena. 

Valitsemme maa-alueelle sopivimman käsittelytavan ja hoidamme kunnostushankkeen kaikki vaiheet purusta puhdistukseen ja materiaalien kierrätykseen sekä rakentamiseen.

Palveluihimme kuuluvat vanhojen rakennusten purku, vesien käsittely, massojen kaivuutyöt ja kuljetukset. Käsittelemme pilaantuneen maan siten, että se voidaan turvallisesti hyötykäyttää rakennushankkeessa uudelleen. Kunnostus pienentää pilaantuneen maan ympäristöriskiä ja nostaa alueen kiinteistöjen arvoa.

Mitä ovat kunnostuskohteiden yleisimmät haitta-aineet ja käyttämämme kunnostusmenetelmät?

 • erilaiset raskasmetallit, kuten arseeni, kromi, elohopea, lyijy ja sinkki
 • öljytuotteet, kuten bensiini ja erilaiset öljyt
 • kloorifenolit
 • furaanit
 • PAH-yhdisteet
 • PCB-yhdisteet
 • dioksiinit
 • hyönteismyrkyt ja torjunta-aineet
 • erilaiset liuottimet

Yleisimmät maaperän kunnostusmenetelmämme ovat:

 • massanvaihto
 • huokosilmakäsittely
 • kompostointi
 • stabilointi
 • eristys
 • terminen käsittely


 

 

häpeäsuon kaatopaikan kunnostus

Nokia

Häpeäsuon kaatopaikan kunnostus
2015-2017

689 000tn

 

Härmälän tehtaan maa-alueen kunnostus

Härmälä

Useita kohteita mm. kaatopaikan sekä tehtaan maa-alueen kunnostus
2015-2018

375 000tn

Muukon ampumaradan kunnostus

Lappeenranta

Muukon ampumaradan kunnostus
2017

33 800tn

Recycling & Waste yhteystiedot ja toimipaikat