Recycle and Talk with Fortum Recycling & Waste

Recycle and Talk tapahtuman banneri

Recycle and Talk verkkotapahtuma 30.9.2021

Fortum Recycling & Waste järjesti Recycle and Talk verkkotapahtuman, jossa tutustuttiin uuteen jätelainsäädäntöön ja sen tuomiin muutoksiin.

Tapahtumassa kuulimme asiantuntijapuheenvuoron ympäristöministeriöstä sekä keskustelimme aiheesta Fortumin asiantuntijoiden kanssa.

Tältä sivustolta löydät tapahtuman tallenteen ja muuta uuteen jätelainsäädäntöön liittyvää sisältöä. 

 

Tapahtuman tallenne

Recycle and Talk 30.9. tapahtuman tallenne

Lisämateriaalia

Jätealaa koskevat EU-säädöshankkeet
Business ethics

Jätealaa koskevat EU-säädöshankkeet

Business ethics

Mitä sinun tulee tietää uudesta jätelainsäädännöstä?

Uusi jätelainsäädäntö

Uusi jätelainsäädäntö herätti paljon kysymyksiä tapahtuman aikana. Täällä vastaamme tapahtumassa esiintyneiden kysymysten teemoihin. 

Uudistuksen aikataulu

Jätesäädöspaketin lakimuutokset tulivat voimaan 19.7.2021. Lakiuudistusta täydentävien asetusten antamisen ja voimaantulon tavoiteaikataulu on marraskuu 2021. Sääntelyyn sisältyy jonkin verran siirtymäaikoja, jotka on hyvä tarkistaa erikseen.

Osa siirtymäajoista ratkaistaan vasta lähiaikoina, kun ministeriössä käsitellään jäteasetusten lausuntopalautetta.

Pakkausten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuun koskee kaikkia pakkauksia, niin yritys- kuin kuluttajapakkauksia. Pakkauksen tuottajana pidetään tuotteen pakkaajaa tai pakatun tuotteen maahantuojaa. Yritys- ja kuluttajapakkausten keräys ja vastaanotto on järjestetty eri tavoin. Tuottajayhteisöt tiedottavat itse omista vastaanottoterminaaleistaan sekä yrityspakkausten lajitteluohjeista. Lisätietoa pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta: https://rinkiin.fi/yrityksille/tuottajavastuu

Uusioraaka-aineen käyttöä koskevia velvoitteita, joilla ohjataan kierrätetyn materiaalin käytön lisäämiseen, on tällä hetkellä säädetty ns. SUP-direktiivissä. Komission loppuvuodelle ajoittuvissa säädösaloitteissa odotetaan esitettävän vastaavan tyyppisiä käyttöosuusvelvoitteita mm. muovipakkausten valmistuksessa.

Erilliskerätyn jätteen käsittely

Uusi jätelaki yksiselitteisesti kieltää uudelleenkäytön valmistelua tai kierrätystä varten erilliskerättyä jätteen toimittamisen poltettavaksi tai sijoitettavaksi kaatopaikalle. Erilliskerätyn jätteen myöhemmästä käsittelystä syntyvä jäte (ns. rejekti) voidaan kuitenkin polttaa tai sijoittaa kaatopaikalle, jos näin saavutetaan etusijajärjestyksen kannalta paras tulos.

Kierrätyspolttoaineiden tai jätepuun käyttö energiantuotannossa on jatkossakin mahdollista kuitenkin em. rajoitukset sekä etusijajärjestys huomioiden.

Kierrätysasteen laskentasääntöjen muutokset

Yhdyskuntajätteen uusista kierrätysasteen laskentasäännöissä säädetään tulevassa jäteasetuksessa. Säännöt perustuvat suoraan EU:n jätedirektiivin vaatimuksiin. Yksityiskohtaisemmin laskentaperiaatteista on säädetty komission täytäntöönpanoasetuksella. Jatkossa kierrätyksen laskentapiste siirtyy ”kierrätyslaitoksen portilta” tiivistäen siten, että vain tosiasiallisesti kierrätetyt jätemäärät tilastoidaan.

Hallinto-, elinkeino- ja palveluliiketoiminnan jätteiden erilliskeräysvelvoite

Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan kiinteistöiltä kiinteistöltä bio-, pienmetalli- ja pakkausjätteen erilliskeräys tulee järjestää 1.7.2022 alkaen. Kiinteistöittäinen erilliskeräys tulisi pakolliseksi taajama-alueilla sekä asema- tai yleiskaavoitetuilla alueilla sijaitseville jätteen haltijoille, joiden toiminnassa syntyy viikoittain tietty kilomäärä biojätettä, pakkausjätteitä tai pienmetallijätettä. Kilorajat vastaisivat keskimäärin niitä jätemääriä, joita syntyy viiden huoneiston kerrostalo- tai rivitalokiinteistössä.

Siirtoasiakirja

Siirtoasiakirjaa koskevia lisävelvoitteita on tulossa voimaan syyskuussa 2022 erillisen jätelain muutoksen nojalla. Siirtoasiakirjan laatineen jätteen haltijan on huolehdittava siirtoasiakirjan tietojen toimittamisesta siirtoasiakirjatietojen rekisteriin. Lähtökohtaisesti siirtoasiakirjan laatinut jätteen haltija olisi vastuussa tietojen toimittamisesta. Käytännössä jätteen haltija voisi sopia kuljetusyrityksen tai kolmannen osapuolen kanssa tietojen toimittamisesta. Mikäli jäte noudetaan kotitaloudesta, tietojen toimittamisesta huolehtii jätteen kuljettaja.

Jätevientien valvonta

Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin sovelletaan sekä EU-sääntelyä että kansainvälisiä sopimuksia. Pääsääntöisesti jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan jätesiirtolupa, poikkeuksena erikseen määritellyt ns. vihreän luettelon jätteen siirrot hyödynnettäväksi toiseen EU/ETA-tai OECD-maahan. Suomessa toimivaltainen viranomainen on Suomen ympäristökeskus (SYKE). SYKE valvoo jätesiirtoja yhteistyössä mm. tullin ja poliisin kanssa.

Seuraamukset

Jätelain vaatimusten laiminlyönti voi johtaa jätelain 13 luvussa säädettyjen seuraamusten tai pakkokeinojen käyttöön. Näitä ovat mm. viranomaisen antama määräys, rikkomuksen oikaiseminen uhkasakko, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka sekä laiminlyöntimaksu. Tiettyjen säännösten rikkomisesta voidaan myös tuomita jätelain rikkomisesta sakkoon. Ympäristön turmelemisesta säädetään erikseen rikoslaissa.

Jäikö jokin vielä askarruttamaan?

Fortumin asiantuntijat auttavat yritystäsi ratkaisemaan uuden jätelainsäädännön tuomat haasteet. Ota rohkeasti yhteyttä niin palaamme sinulle pian!