Referenssi

Uudet tavat käyttää kierrätysmuovia siivittävät ABB:tä kohti vastuullisuustavoitteitaan

19 syyskuu 2022, 09:00

Toimialansa teknologiajohtaja ja sähköistyksen pohjoismainen edelläkävijä ABB ryhtyi käyttämään Fortum Circo® -kierrätysmuovia vuonna 2020. Materiaalia käytettiin aluksi kojerasioiden kansien valmistuksessa. Sittemmin yhtiö on laajentanut käyttöä uusiin tuotteisiin. Kuluttajajätteestä tehdyn materiaalin hyödyntäminen sopii täydellisesti ABB:n kunnianhimoiseen tapaan lähestyä vastuullisuutta.

ABB:n kierrätysmuovista valmistetut rasiankannet

Valmistavassa teollisuudessa materiaalivalinnat ovat yksi pala vastuullisuuden suuressa palapelissä – mutta tärkeä sellainen. Asiakkaiden odotukset kasvavat, ja jokaisen tuotteen ja hankkeen ympäristövaikutuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Samalla on pidettävä yllä korkeaa laatutasoa, ja kustannusten on silti pysyttävä kohtuullisina. ABB:n mielestä Fortum Circo, joka tehdään kuluttajilta kerätystä muovijätteestä, on kestävä ratkaisu, jolla on huomattavaa potentiaalia.

”Etsimme jatkuvasti uusia tapoja vähentää jätteen syntymistä ja minimoida ympäristöjalanjälkemme kautta koko arvoketjun ja tuotteidemme koko elinkaaren aikana. Asiakkaamme toivovat tätä meiltä, mutta on oma tavoitteemme toimia edelläkävijöinä ja näyttää tietä koko toimialalle. Tämä toimintatapa erottaa meidät kilpailijoista, mutta toivottavasti myös innostaa muita seuraamaan”, sanoo Dusko Davidovic, ABB:n Global Product Manager, Installation Materials and Solutions.

Raaka-aineiden ja hankinnan kestävyyden ottaminen tarkasteluun oli strateginen askel eteenpäin, ja Fortum Circon mahdollisuuksiin perehtyminen tuki osaltaan tätä työtä. Onnistuminen ensimmäisen käyttökohteen kanssa innoitti ABB:ta laajentamaan kierrätysmuovimateriaalin käyttöä muihinkin tuotteisiin.

Matka alkoi materiaalivaatimusten tarkastelulla, tuotteiden valinnalla ja soveltuvan materiaalin testauksella ja kehityksellä. Yhdessä Fortum Circo -tiimin kanssa ABB löysi ensimmäisen vaiheen ratkaisuja, joiden tekniset vaatimukset olivat sopivia ja riskit vähäisiä, ja laajensi sitten käyttöä.

Jatkuvaa oppimista

Kun ABB valmistaa rakennusten sähköistyksiin tarvittavia tuotteita, sen on noudatettava tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi tuotteiden on oltava sopivia asennuspaikan olosuhteisiin – esimerkiksi Pohjoismaiden kylmiin talviin. Kaikki kriteerit täyttävän materiaalin löytäminen ei ole aina helppoa, mutta oikea kumppani voi tehdä siitä helpompaa.

”Panostamme jatkuvaan parantamiseen ja uuden oppimiseen Porvoon sähköasennustuote-tehtaallamme. Optimaalisen materiaalin löytäminen on iterointiprosessi, jossa askel askeleelta edetään kohti tarkoituksenmukaista ratkaisua hallitusti”, sanoo Marko Utriainen, ABB Oy:n Wiring Accessories -liiketoiminnan johtaja.

”Kun löydämme materiaalireseptin, joka täyttää kaikki vaatimukset ja toimii pohjoisissa olosuhteissa, meillä on jotain todella erityistä. Jos ja kun onnistumme tässä, näen Fortum Circossa valtavaa potentiaalia, joka kattaa valtaosan muovista valmistamistamme tuotteista. Olemme saaneet Fortum Circosta jo erittäin positiivista palautetta asiakkailta. Me uskomme siihen.”

Yhteinen sitoutuminen kaiken ytimessä

Yksikään yritys ei ota harppauksia kohti kestävämpää tulevaisuutta yksin. ABB:n ja Fortumin yhteistyö uuden materiaalin kehityksessä ja käyttöönotossa on ollut aktiivista ja hedelmällistä. Yhtiöillä on yhteinen tavoite rakentaa ekosysteemi, joka tukee Fortum Circon jatkokehitystä ja uusia käyttötarkoituksia. Davidovicin mukaan molempien osapuolten sitoutuminen ja hyvä yhteishenki ovat tehneet matkasta positiivisen kokemuksen.

”ABB:n arvot ovat rohkeus, välittäminen, uteliaisuus ja yhteistyö. On tärkeää, etteivät ne jää vain sanoiksi vaan näkyvät myös siinä, mitä teemme. Tässä hankkeessa on tietysti tehty yhteistyötä, mutta mielestäni myös välittäminen liittyy siihen, sillä valitsemalla kierrätysmateriaaleja osoitamme välittävämme maapallosta. Meillä on rohkeutta kokeilla asioiden tekemistä uudella tavalla, vaikkei se olisikaan aina helppoa. Ja uteliaisuus on ehdottomasti mukana tässä työssä molemmin puolin, ja suorastaan osa DNA:tamme”, Davidovic sanoo,

Yksi osa laajempaa strategiaa

Kierrätysmuovista tehdyn materiaalin käyttö on osa ABB:n kattavaa, vuoteen 2030 katsovaa vastuullisuusstrategiaa, joka linkittyy YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kunnianhimoinen suunnitelma sisältää muun muassa tavoitteen pudottaa kaatopaikkajätteen määrä nollaan ja Mission to zero™ -ohjelman, joka tähtää tehtaiden hiilineutraaliuteen.

Porvoon tehdas, jossa Fortum Circoa käytetään ja testataan, on yksi ohjelman pilottitehtaista. Siellä on jo saavutettu 100 % hiilineutraalius omassa toiminnassa ja säästetty merkittävästi energiaa maalämpöjärjestelmän, aurinkopaneelien ja tehtaan tuottaman lämmön kierrätyksen avulla.

”Olemme johtaneet ylätason strategiasta konkreettiset toimenpiteet paikallistasolle. Esimerkiksi Porvoon tehtaalla olemme kiteyttäneet toimenpiteet, miten voimme omalta osaltamme auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Yksi strategian pylväistä on pyrkimys säästää resursseja, ja haluamme kattaa erittäin suuren osan portfoliostamme kiertotalouteen perustuvilla tuotteilla. Teemme Porvoossa parhaamme portfoliotavoitteen eteen, ja Fortum Circon käyttö tukee tätä työtä”, Marko Utriainen sanoo.

Laaja näkökulma vastuullisuuteen kattaa koko elinkaaren

Vastuullisuus ja kiertotalous muodostavat ABB:llä kokonaisvaltaisen lähestymistavan. Yhtiö tarkastelee tuotteidensa ja palvelujensa koko elinkaarta suunnittelusta, hankinnasta ja materiaalivalinnoista valmistettuihin tuotteisiin, tuotantotoimintaan, markkinointiin ja myyntiin, elinkaaren aikaiseen suorituskykyyn ja käyttöiän päättymisen jälkeisiin vaihtoehtoihin. Dusko Davidovicin mukaan tämä on toimialalla uutta.

“On erittäin tärkeää, että tässä kontekstissa puhutaan omien toimintojen lisäksi myös hankinnasta ja raaka-aineista. Meillä on käytössä alihankkijoita koskeva vastuullisuusohjelma. Yhteistyössä Fortumin kanssa ja Fortum Circoa hyödyntämällä teemme osamme ja pyrimme näyttämään tietä toimialalle Pohjoismaissa. Tämä on meille yhteinen tavoite niin tehtaissa kuin portfolion hallinnassa”, hän sanoo.

Yhteiset tavoitteet ovatkin loppujen lopuksi avainasemassa, kun kehitetään kestävämpiä materiaaleja, vähennetään jätteen syntymistä ja tehdään kiertotaloudesta arkipäivää. Asiakkaiden odotukset ovat kasvussa, mutta samalla kasvaa ABB:n kaltaisten yhtiöiden into ylittää ne.

”ABB ja Fortum pyrkivät kumpikin kohti entistä vastuullisempia tulevaisuuden ratkaisuja. Olemme kumpikin osa arvo ketjua – Fortum tukee meidän vastuullisuustavoitteitamme toimittamalla Fortum Circon kaltaista kierrätettyä raaka-ainetta, jotta me voimme vuorostamme tukea asiakkaidemme tavoitteita”, Marko Utriainen päättää.

 

Easiness

Kiinnostuitko Fortum Circo® -kierrätysmuovista?

Lue lisää
Mass market tested

Fortum Circo® on monipuolinen uusioraaka-aine

Lue lisää