Referenssi

Fortum kierrättää Tuusulan asuntomessuilla

3/3/2020

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, kun Fortum toteuttaa kokonaiskierrätystä Tuusulassa. Rykmentinpuiston asuntomessujen pientalorakentajat ovat päässet kokeilemaan kokonaiskierrätyspalvelua, jonne voi tuoda 11 eri jätelajia rakennuspaikalla syntyvästä jätteestä. Vuoden 2019 loppuun mennessä jätteitä oli lajiteltu 126 tonnin edestä.

Fortum Tuusula lajittelupiste

Suuri osa jätemateriaaleista saa uuden elämän joko Fortumin omissa kierrätysprosesseissa tai yhteistyökumppaneiden avulla. Fortum käsittelee kierrätyspisteelle toimitetut metallit ja jalostaa niistä raaka-ainetta metalliteollisuudelle. Fortumin kierrätyspalvelu on pienrakentajalle kokonaispalvelu, jossa rakentajan tehtäväksi jää vain lajittelu oikeisiin astioihin.

Tuusulasta löytyvät omat keräysastiat kierrätys- ja jätepuulle, painekyllästetylle puulle, metalleille, pahville, paperille, villalle, kiviainekselle, muoville, kipsijätteelle sekä uudisrakennusjätteille, johon lajitellaan kierrätykseen kelpaamaton jäte, jotta hyödyntämiskelpoiset jätevirrat pysyvät mahdollisimman puhtaina jatkokäsittelyssä. Vaarallisille jätteille tullaan tekemään erilliskeräys.