Lannoitteet ja maanparannusaineet

Metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvä kalkkipöly on ympäristöystävällinen ja todellinen kiertotalouden tuote maaperän parantamiseen.

F17
Taloudellinen hyöty

Metsäteollisuuden sivuvirtana sellun valmistuksessa syntyvä kalkki voidaan hyödyntää maaperän parantamiseen pelloilla.

F3
Ympäristöhyöty

Hienojakoinen kierrätyskalkki on nopeavaikutteinen ja sen etuna on hyvä neutralointikyky.

F8
Turvallisuushyöty

Tuotteellamme pellon pH-arvo nousee nopeammin kuin esimerkiksi monilla perinteisesti käytetyillä kalkkituotteilla.

Lannoitteet ja maanparannusaineet

Teollisuuden sivuvirrasta maanparannusaineeksi

Ravinteiden saatavuus paranee ja satotaso nousee jo levitystä seuraavana vuonna. Lannoitteiden tarpeen vähentyessä pellon oikea pH-arvo vähentää myös vesistöjen kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumakuormitusta.

Kierrätyskalkki

  • neutralointikyky noin 40 %
  • kalkkipitoisuus (Ca) 40 %
  • kalsiumkarbonaattia > 95 %
  • kalsiumoksidia 23 %
  • nostaa nopeasti maaperän pH:ta ja parantaa maan rakennetta
  • vähentää lannoitteiden tarvetta
  • levitysmäärä 110tn/ha
  • syntyy metsäteollisuuden sivutuotteena, ja on näin aito kiertotalouden tuote.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Antti Tiri
Development Manager
Business Development and Product Sales
Puhelin: +358400475095
[email protected]

Aiheeseen liittyviä palveluja