Litiumioniakkujen kierrätysratkaisu

Innovatiivinen kierrätysratkaisumme mahdollistaa että yli 80% litiumioniakkujen materiaaleista saadaan talteen ja voidaan hyödyntää uudelleen akkujen tuotannossa. Materiaalien korkea kierrätysaste perustuu ainutlaatuiseen hydrometallurgiseen prosessiin, jossa koboltti, nikkeli ja mangaani erotetaan akkujen sisältämästä mustasta massasta. Uudenlainen prosessi lisää esimerkiksi sähköautojen akkujen kierrätysmahdollisuuksia ja pienentää niiden ympäristörasitusta.

musta massa

Li-Ion akkujen mekaanisessa käsittelyprosessissa muovit ja metallit, kuten alumiini ja kupari erotetaan omiksi jakeikseen ja kierrätetään. Mekaanisen käsittelyn jälkeen akkukennojen sisältämästä mustasta massasta otetaan hydrometallurgisessa kierrätysprosessissa talteen arvokkaat metallit kuten koboltti, nikkeli ja mangaani. Hydrometallurginen kierrätysprosessi perustuu kemikaaliseen saostusmenetelmään, joka on käytössä teollisessa mittakaavassa tuotantolaitoksellamme Harjavallassa. Kierrätysmenetelmällä on matala hiilijalanjälki ja tarjoaa kestävän ratkaisun muun muassa sähköautojen litiumioniakkujen kannalta kriittisten ja arvokkaiden metallien talteen ottamiseen ja kierrättämiseen.

Fortum hydrometallurfinen kierrätys

Hydro­me­tal­lur­ginen kierrä­tys­laitos

Kierrätämme litiumioniakkujen sisältämän mustan massan teollisen mittakaavan kierrätyslaitoksessamme Harjavallassa. 

Lue lisää