Kysymyksiä ja vastauksia muovin kierrätyksestä

Muovin kierrättäminen on tärkeää ja siitä puhutaan paljon. Kokosimme sivuille useimmin kysyttyjä kysymyksiä muovin lajitteluun ja kierrätykseen liittyen.

Muovipakkausjätteestä saadaan kierrättämällä vastuullista raaka-ainetta uusiokäyttöön

Muovin lajittelu kotitalouksissa ei ole turhaa työtä, sillä kuluttajilta kerätty pakkausmuovi kierrätetään Fortumin Riihimäen muovijalostamolla. Kierrätysprosessissa muovipakkausjäte lajitellaan, pestään, silputaan ja granuloidaan kierrätysmuovigranulaatiksi, joka on  vastuul­linen ja ympäris­töys­tä­väl­linen valinta muovi­teol­li­suuden raaka-aineeksi.

Kysymyksiä ja vastauksia kuluttajille

Mitkä muovit soveltuvat kierrätykseen?
Suurin osa muoveista voidaan kierrättää. Muovinkeräysastiaan voi kuitenkin viedä vain muovipakkauksia ei muovisia tuotteita, sillä lakisääteisen tuottajavastuun mukaisesti pakkauksen tuottaja on velvollinen huolehtimaan pakkauksen keräyksestä ja kierrätyksestä sekä niistä aiheutuneista kustannuksista.. Tuottajavastuu koskee kuitenkin vain muovipakkauksia, joita on käytetty myytävän tuotteen pakkaamiseen. Muut muovituotteet, kuten tarpeettomat lelut, ämpärit tai rikkinäiset kodin muovitarvikkeet, kuuluvat kunnan jätehuollon piiriin ja ne voi viedä esimerkiksi Sortti-asemalle.

Voiko mustan muovin kierrättää?
Mustatkin muovipakkaukset voi laittaa muovinkeräykseen. Kierrätyksen ja uusiokäytön kannalta musta muovi ei ole parasta mahdollista, sillä lajittelukone ei aina automaattisesti tunnista, mitä muovilaatua mustat muovit ovat.  Musta muovi myös värjää uusiomuovierän mustaksi, mikä voi rajoittaa uusiomuovin käyttökohteita.

Minne muovit kerätään ja kuljetetaan?
Kotitalouksien muovipakkaukset voi viedä Rinki-ekopisteisiin, jotka sijaitsevat siellä missä kuluttajat yleensä liikkuvat, esimerkiksi kauppojen pihalla ja kauppakeskusten yhteydessä. Näitä kutsutaan jätteiden aluekeräyspisteiksi, joita Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy ylläpitää. Myös kiinteistökohtainen keräys on kovassa kasvussa ja useilla taloyhtiöillä on jo omat muovin erilliskeräysastiat muiden jäteastioiden rinnalla. Näistä kaikista keräyspisteistä pakkausmuovijäte kerätään alueellisesti ja toimitetaan Fortumin muovijalostamoon Riihimäelle kierrätettäväksi.

Miksi muovi ei sovi sekajätteeksi?
Muovi on erinomainen materiaali kierrätettäväksi, sillä sen arvo säilyy pitkään ja siksi muovi kannattaa ennemmin viedä muovinkeräykseen kuin laittaa sekajätteeseen. Kierrättämällä muovit, säästetään luonnonvaroja ja esimerkiksi muovipakkaukseen sitoutunut hiili jatkaa kiertokulkuaan. Sekajätteeseen kannattaa laittaa ainoastaan kierrätykseen soveltumattomat muovit kuten erittäin rasvaiset pakkaukset.

Miksi vain pakkausmuovit kierrätetään?
Jätelaissa määritellyn tuottajavastuun mukaan pakkausten markkinoille saattajilla tai niiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää pakkausten jätehuolto sen jälkeen, kun pakkaus poistuu käytöstä. Tuottaja on jokainen mitä tahansa tuotetta valmistava yritys, joka käyttää pakkausmateriaaleja myyntiin menevien tuotteidensa suojaamiseksi esimerkiksi kuljetuksessa ja jakelussa ja jonka liikevaihto on yli miljoona euroa. Valtaosa näistä yrityksistä on hoitanut vastuunsa liittymällä materiaalikohtaisiin tuottajayhteisöihin, joka muovipakkauksilla on Suomen Uusiomuovi.

Mitä kierrätysmuovista valmistetaan?
Kierrätysmuovista voidaan valmistaa oikeastaan mitä tahansa muovituotteita, esimerkiksi tiskiharjoja, ruukkuja, putkia ja muovikasseja. Kuluttajapakkauksista valmistettua kierrätysmuovia ei kuitenkaan saa lainsäädännöllisistä syistä käyttää elintarvike- ja lääkepakkauksiin tai leluihin.

Miten muovit lajitellaan kotona?
Pakkausmuovit lajitellaan keräysastiaan siten, että pakkauksista irrotetaan ne kansikalvot, etiketit ja korkit, jotka lähtevät helposti irti. Pakkauksia ei kannata sulloa toistensa sisään, kuten kartonkien keräyksessä mutta samanlaiset pakkaukset, kuten jugurttipurkit, voi kuitenkin pakata sisäkkäin. Muovit lajitellaan automaattisesti pakkauksen pinnalta tapahtuvan tunnistuksen avulla ja erilaisia pakkauksia ei ole hyvä laittaa sisäkkäin, sillä lajittelija tunnistaa materiaalin vain päällimmäisen laadun mukaan.

Pitääkö muovipakkaukset pestä ennen lajittelua?
Elintarvikepakkaukset voi tarvittaessa pyyhkiä tai huuhtoa kevyesti, mutta niitä ei varsinaisesti tarvitse tai kannata pestä. Hyvin likaiset tai rasvaiset pakkaukset kannattaa laittaa sekajätteeseen. Pääasia on se, ettei likainen muovijäte ala haisemaan tai houkuttele jyrsijöitä jäteastialle.

Mistä tunnistaa, että pakkaus on muovia?
Muovipakkauksen tunnistaa helpoiten mahdollisista pakkausmerkinnöistä. Kierrätystä symboloivan kolmion sisällä on muovilaadun ilmaisevia numeroita 1,2,4,5,6,7 ja nämä pakkaukset voi lajitella kierrätykseen. Jos merkintä puuttuu etkä ole varma onko pakkaus muovia, voit lajitella sen sekajätteeseen. Kaikki muovilta vaikuttavat pakkaukset voi lajitella muovinkierrätykseen vaikka pakkausmerkintä puuttuisikin.

Miten rasiat, etiketit ja korkit lajitellaan?
Helposti irtoavat etiketit ja korkit irrotetaan erilleen pakkauksesta, mutta lajitellaan silti samaan muovinkeräysastiaan.

Kysymyksiä ja vastauksia muovin kierrätyksestä yleisesti

Miksi muoveja kierrätetään?
Muovilla on huono maine vaikkakin aivan syyttä. Muovi on pahasta vain silloin, jos se joutuu luontoon, sillä se ei maadu. Muovin käyttöön yhdistetty ylikulutus ja ylipakkaaminen ovat haasteita, mutta ne eivät itsessään ole muovimateriaalin syytä. Kierrätettävyydeltään muovi on erinomainen materiaali, sillä sen arvo säilyy kierrätettävyyden ansiosta pitkään. Muovia tarvitaan, sillä se estää esimerkiksi elintarvikkeita ja lääkkeitä pilaantumasta, säilyttää ruokaa pidempään ja vähentää siten myös ruokahävikkiä. Materiaalina muovi on kestävää, kevyttä ja suojaa hyvin, minkä ansioista sen käyttö onkin yleistynyt viime vuosikymmeninä. Muovin voi parhaimmillaan kierrättää noin kymmenen kertaa. Kierrätysmuovista valmistetut tuotteet säästävät luonnonvaroja. Ostamalla kierrätysmuovista valmistetun tuotteen, varmistaa muovin kierrätyksen hyödyt elinkaaren alusta loppuun.

Mitä muoveja Fortum kierrättää?
Kuluttajilta kerättävä pakkausmuovi on yleensä PP-, HDPE-, LDPE- tai PET-laatuja. Pakkauksesta löytyy yleensä merkintä, mitä muovilaatua se on.  Fortum valmistaa PP, HDPE ja LDPE muovilaaduista Fortum Circo®- uusiomuovigranulaattia. 

Onko muovien kuljettaminen kierrätettäväksi järkevää?
Kyllä on. Muovijätteestä on tehty elinkaarianalyysi, ja sen mukaan kaikkialta Suomesta kerätyn ja Riihimäelle toimitetun pakkausmuovijätteen kierrättäminen on ympäristövaikutuksiltaan järkevää. Kuljetuksen hiilijalanjälkeä pienentää se, että muovia kuljetetaan paalattuna ja että se on kevyt materiaali.

Mitä tarkoittaa biopohjainen tai biohajoava muovi ja mikä on ympäristöystävällisin vaihtoehto?
Paras ympäristöhyöty saavutetaan, kun pakkauksessa on vähennetty muovin määrä minimiin silti säilyttäen sen kierrätyskelpoisuus materiaalina. Biopohjaisella muovilla tarkoitetaan uusiutuvista, biologista alkuperää olevista raaka-aineista valmistettua muovia. Biologinen alkuperä ei vaikuta kierrätettävyyteen, silloin kun muovilaatu on homogeenista.
Biohajoava muovi taas luokitellaan hajoavaksi kompostiolosuhteissa eli biohajoavaa muovia ei voi kierrättää.
Biopohjainen muovi on siten kierrätyksen kannalta suositeltavampi vaihtoehto kuin biohajoava muovipakkaus.

Mitä tapahtuu muoveille, jotka eivät sovellu kierrätettäväksi, mutta päätyvät Fortumin muovijalostamolle?
Kierrätyksen kelpaamaton muovi käytetään energiantuotantoon eli hyödynnetään  kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

Miten pakkausmuovit kierrätetään?
Kerätty muovi tuodaan paaleina Fortumin Riihimäen muovijalostamolle, missä muovit erotellaan optisella lajittelijalla, joka perustuu infrapunateknologiaan. Sen jälkeen muovijäte pestään, silputaan ja granuloidaan ekstruusiolaitteella Fortum Circo®- kierrätysmuovigranulaatiksi. Kierrätykseen kelpaamaton muovi hyödynnetään energiana eli siitä tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Miten teollisuuden ja kaupan muovit kiertävät?
Teollisuuden ja kaupan muovit kiertävät jo melko hyvin, sillä elinkeinotoiminnassa syntyvä jäte on ollut erilliskeräyksen piirissä pidempään. Yritykset, kaupat, yksityinen palvelutoiminta ja teollisuus- ja tuotantolaitokset vastaavat itse jätehuollostaan ja hankkivat palvelut haluamiltaan palveluntarjoajilta. Yrityksen ja yhteisön tehtävänä on tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä toimittaa toiminnassaan syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, jolla on siihen tarvittavat luvat. Fortum vastaanottaa ja kierrättää myös yritysten muoveja.

Miten muovilaadut tunnistetaan lajitteluprosessissa?
Fortumilla on käytössä infrapunateknologiaan perustuvia optisia lajittelijoita, jotka tunnistavat  eri muovilaadut toisistaan pakkauksen pinnalle heijastetun infrapunasäteen avulla. Tunnistuksen jälkeen lajittelu tapahtuu paineilmalla. Jos eri muovilaatuja on pakattu sisäkkäin, kone ei osaa eritellä laatuja, vaan tunnistaa ulommaisen materiaalin. Lajittelun näkökulmasta sellainen pakkaus, joka sisältää vain yhtä muovilaatua on paras.

Missä pakkausmuovijäte käsitellään ja kierrätetään?
Fortumin muovijalostamo Riihimäellä on ainoa laitos Suomessa, jossa käsitellään ja jatkojalostetaan kuluttajien muovipakkauksia. Sinne toimitetaan siis kotitalouksien erilliskerättyjä muovijätteitä koko maasta. Vuonna 2019 Riihimäellä  kierrätettiin lähes 20 000 tonnia suomalaisista kotitalouksista kerättyä pakkausmuovijätettä.

Miksi Suomesta viedään muovijätettä myös ulkomaille?
Kotitalouksista kerätyn muovijätteen määrä on kasvanut nopeammin kuin ennakoitiin.
Suomen Uusiomuovi Oy on muovipakkausten virallinen tuottajayhteisö, jonka tehtävänä on vastata yritysten lainmukaisen pakkausten tuottajavastuun toteutuksesta. Suomen Uusiomuovin tehtäviin kuuluu muovipakkausten keräysverkoston ja kierrätyksen järjestäminen sekä pakkausten kierrätettävyyden edistäminen.

Fortumilla on sopimus Suomen Uusiomuovi Oy:n kanssa erilliskerättyjen kuluttajamuovipakkausten kierrätyksestä. Kaikki Fortumille tulevat muovit käsitellään Suomessa Riihimäen muovijalostamolla. Fortum on tarjonnut Suomen Uusiomuoville tietyn kapasiteetin, ja koska kierrätysmuovin määrät ovat kasvaneet merkittävästi, sovittu kapasiteetti ei tule tänä vuonna riittämään. Näin ollen Suomen Uusiomuovin vastuulla on etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja.

Me toivomme että vientiratkaisu on ainoastaan tilapäinen ja että Suomeen saadaan lisäkapasiteettia lähiaikoina. Olemme Fortumilla myös kiinnostuneita kapasiteetin lisäämisestä.