Hydrometallurginen kierrätyslaitos

Fortum on erikoistunut hydrometallurgiseen prosessointiin ja tarjoaa innovatiivisen ratkaisun arvokkaiden metallien hyödyntämiseen metallia sisältävistä sivu- tai jätevirroista.

Fortum on ostanut arvokkaiden akkumetallien kierrätykseen erikoistuneen suomalaisen kasvuyrityksen, Crisolteqin. Investointi vahvistaa Fortumin asemaa korkean jalostuspotentiaalin kierrätyksessä Euroopassa.

Crisolteqin kehittämä kierrätysteknologia perustuu hydrometallurgiseen prosessointiin ja tarjoaa innovatiivisen ratkaisun arvokkaiden metallikomponenttien tehokkaaseen talteenottoon matalan hiilijalanjäljen menetelmällä.

Harjavallassa sijaitseva hydrometallurginen kierrätysliiketoiminta rakentuu teolliseen yhteistyöhön yritysten kanssa. Sivuvirrat ja jätteet käsitellään paikan päällä ja arvokkaat materiaalivirrat otetaan talteen ja kierrätetään kustannustehokkaasti, uutta teknologiaa hyödyntäen.  

Tärkeä osa kiertotaloutta

”Yhteiskunnan sähköistyminen lisää tulevaisuudessa merkittävästi tarvetta akuille. Luotamme vahvasti Crisolteqin kehittämään hydrometallurgiseen prosessiin. Teknologia on tärkeä osa kiertotalousliiketoimintaamme ja uskomme sen tulevaisuuteen. Palautamme akussa olevat arvokkaat metallit kiertoon, mikä pienentää sähköauton akkujen ympäristörasitusta.” 

Kalle Saarimaa, Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan johtaja

Hanke lannoi­te­laa­tuisen magne­sium­sul­faattianhy­draatin kehityk­sestä

Crisolteq Oy:n kehitys­hankkeen tavoit­teena on kehittää lannoi­te­laa­tuisen magne­sium­sul­faattianhydraatin tuotantoa metal­lur­gi­sesta jätteestä.
Hankkeeseen kuuluu tuotannon kehityksen kannalta välttämättömät laitehankinnat, asennukset ja suunnittelutyöt kuten valmiin tuotteen varastointiin tarkoitettu tankkifarmin hankinta ja asennus, kalsinointilaitteiston hankinta ja asennus, ioninvaihtojärjestelmän hankinta ja asennus, levysuodatusjärjestelmän hankinta ja asennus, suunnittelutoimiston konsultointi sekä muita tärkeitä asennustöitä kuten putki-, sähkö-, automaatio- ja instrumentointityöt.

Hanke on saanut avustusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta / Euroopan Aluekehitysrahastosta.

Hankkeen toteutusaika on 21.3.2019 – 22.3.2020

vipuvoimaa EU:lta logo