Maaperänkunnostus

Kunnostamme pilaantuneet maa-alueet vankalla kokemuksella ja monipuolisilla menetelmillä. Maaperän kunnostusmenetelmän valinnassa huomioimme aina maan saastuttaneet aineet, näiden aineiden pitoisuudet, alueen laajuuden, maaperäolosuhteet sekä kunnostuksesta aiheutuvat riskit.

F17
Taloudelliset hyödyt

Kokonaisprojekteissa vastaamme työn onnistumisesta alusta loppuun, avaimet käteen -periaatteella.

F3
Ympäristöhyödyt

Usein teollisuusalueen, vanhan huoltamon, kaatopaikan, sahan tai muiden vastaavien alueiden pilaantunut maa alentaa kiinteistön arvoa tai vaarantaa sen ympäristön.

F8
Turvallisuushyödyt

Tarvittaessa hoidamme puhdistushankkeesi kaikki vaiheet alueen vanhojen rakennusten purusta, vesien käsittelystä, massojen kaivuusta ja kuljetuksesta aina käsitellyn massan hyötykäyttöön ja alueen infrarakentamiseen.

Maaperänkunnostus

Ongelmana pilaantunut maa?

Tarjoamme pilaantuneisiin kohteisiin kunnostusta kokonaisprojekteina ja osatoimituksina muokaten käsittelymenetelmiämme yksilöllisten tarpeidesi mukaan.

Tyypillisimpiä maaperää pilaavia haitta-aineita ovat:

 • erilaiset raskasmetallit, kuten arseeni, kromi, elohopea, lyijy ja sinkki
 • öljytuotteet, kuten bensiini ja erilaiset öljyt
 • kloorifenolit
 • furaanit
 • PAH-yhdisteet
 • PCB-yhdisteet
 • dioksiinit
 • hyönteismyrkyt ja torjunta-aineet
 • erilaiset liuottimet

Erilaiset kunnostusmenetelmät takaavat onnistuneen lopputuloksen

Voimme kunnostaa pilaantuneen maaperäsi niin paikan päällä kuin kohteesi ulkopuolellakin. Yleisimmät maaperän kunnostusmenetelmämme ovat:

 • massanvaihto
 • huokosilmakäsittely
 • kompostointi
 • stabilointi
 • eristys
 • terminen käsittely

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Juha Jääskeläinen
Product Line Manager
Soil remediation
Puhelin: +358405052470
[email protected]

Tommi Virkki
Senior Site Manager
Puhelin: +358505970330
[email protected]

Aiheeseen liittyviä palveluja