Teollisuusjätteiden hyötykäyttö

Olemme valmiita vastaamaan jätehuollostasi kokonaisuutena. Näin voimme taata kustannustehokkaat ja ympäristöllisesti kestävät ratkaisut myös sivutuotevirroillesi. Palveluihimme lukeutuvat esimerkiksi ympäristörakentaminen, tie-, kenttä- ja katurakentaminen, maaperän kunnostus, pohjavesien suojaus, jätteiden käsittelyprosessit sekä kaatopaikkarakenteet.

F17
Taloudelliset hyödyt

Olemme valmiita haastavammankin sivutuotevirran käsittelyn ja hyötykäytön kehittämiseen.

F3
Ympäristöhyödyt

Sivutuotteet kiertoon turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

F8
Turvallisuushyödyt

Tarkkailemme päivittäin käsittelemiämme jätteitä ja niiden prosessointia koskevia toimintaolosuhteita sekä käsittelymenetelmiämme.

Teollisuusjätteen hyötykäyttö

Kuonasora rakennusmateriaalina

Jalostamme poltosta syntyvää pohjatuhkaa erottelemalla sen sisältämät metallit kierrätykseen. Tämän jälkeen jalostamme mineraaliaineksesta kalliomurskeeseen verrattavissa olevaa hiekkaista kuonasoraa, jolla voimme korvata luonnonhiekkaa ja kalliomursketta maanrakentamisessa. Kuonasoraa käytetään rakennusmateriaalina useissa kohteessa.

Maabetonin valmistuksessa kuonasoran ja biopolttoaineen poltossa syntyvän tuhkan seoksella korvataan sementin käyttöä, mikä vähentää rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Hienojakoisemmaksi jalostettua kuonasoraa voidaan käyttää myös putkikaivantojen täyttömateriaalina.

 

Tyypillisiä hyödyntämiskelpoisia energiantuotannosta ja teollisuudesta syntyviä jakeita ovat muun muassa:

  • voimalaitosten pohja- ja lentotuhkat
  • teräs-, rikastus- ja puhallushiekat
  • valimohiekat ja pölyt
  • erilaiset lietteet ja ruoppausmassat
  • kuitusavi ja -lietteet
  • erilaiset karkeat murskeet.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Jan Österbacka
Product Line Manager
Puhelin: +358503866100
[email protected]