Metsäteollisuus

Metsäteollisuuden ympäristö- ja materiaalipalvelumme muuttavat sivuvirrat kustannussäästöiksi.

Metsäteollisuuden kannattavuuden lisääminen

Täytämme metsäteollisuuden tarpeet kattavilla ympäristö- ja materiaalipalveluilla, jotka säästävät kustannuksiasi ja tehostavat tuotantoprosessejasi. Jätehuollon ja materiaalikierron kokonaisuuksiemme avulla kaikki kierrätykseen soveltuvat materiaalisi pystytään hyödyntämään – joko teollisuuden omissa tai meidän prosesseissamme. Näin sivuvirroistasi saadaan joko hyödykkeitä tai tulonlähteitä.

Innovatiiviset ratkaisumme vievät teollisuuden prosesseja eteenpäin vähentäen jätteiden syntyä ja parantaen materiaalitehokkuutta. Totetuttamissamme ratkaisuissa olemme esimerkiksi tuottaneet materiaalista, kuten muovista, uusiotuotteita ja raaka-aineita teollisuudelle, sivuvirtana syntyvää tuhkaa ja soodasakkaa on hyödynnetty paperitehtaan omissa ja Fortumin ympäristörakentamisen projekteissa sekä vaaralliset jätteet on poistettu kierrosta polttamalla. Materiaalivirtojesi hyvin suunniteltu uudelleenkäyttö parantaa kannattavuuttasi tehostamalla tuotantoprosessiasi.

Räätälöimme jätehuolto- ja materiaalikiertoratkaisumme yksilöllisesti yritystäsi varten. Tunnemme alan lainsäädännön ja ajankohtaiset teemat, ja tutkimus- ja kehitysryhmämme kehittää jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Edut metsäteollisuudelle:

 • Kustannussäästöt
 • Maineenhallinta
 • Prosessin tehostuminen
 • Jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö
 • Tieto uusista säädöksistä
 • Asiakaskohtaiset, kestävät ratkaisut

Fortum:

 • Luokittelee, lajittelee, pakkaa, kuljettaa, kouluttaa ja huolehtii jätteiden hävittämisestä.
 • Analysoi, optimoi ja erottelee virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön.
 • Osallistuu ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin esimerkiksi puhdistamalla vesistöjä, saastunutta maata, rakentamalla kaatopaikkoja.
 • Toteuttaa sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja.
 • Tarjoaa ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.

Ota yhteyttä

Sami Kiema

Avainasiakaspäällikkö
Metsäteollisuus
Puhelin: +358505960221
sami [piste] kiema [ät] fortum [piste] com