Kauppa ja palvelut

Palvelut kauppa- ja palveluliiketoiminalle kattavat suuren määrän erilaisia toimialoja lentoasemilta satamiin ja ostoskeskuksista yrityspuistoihin. Kokonaisvaltainen palvelumme täyttää edullisesti kaikki tarpeesi.

Kumppanuutemme edistää kilpailukykyä

Kaupan ja palveluiden sivuvirtana syntyy paljon erilaista energiajätettä, kuten paperia, pahvia, metallia, lasia ja muovia. Sivutuotteena kerääntyy myös keittiörasvojen kaltaista bio- ja eläinperäistä jätettä, rakennus- ja purkujätettä sekä hiekkaa, vettä ja pölyä maanalaisista erotuskaivoista. Omaa erikoisalaansa on tietosuojajäte, kuten salaiseksi luokiteltavat henkilötiedot, sekä sairaalajäte.

Huolehdimme jätteiden asianmukaisista keräys- ja kuljetuslaitteista, joiden avulla lähetämme esimerkiksi raaka-aineen omiin käsittelylaitoksiimme sen jatkohyödyntämistä varten. Emme toimi vain jätevirran kuljettajina, vaan kiertotalousajattelun mukaisesti haluamme ymmärtää koko ketjun ja etsiä tehokkaimmat ratkaisut.  

Avoin raportointi

Ammattitaitomme näkyy vahvassa kyvyssämme omaksua kaupan erilaisia toimintoja, kuten lainsäädäntöä. Tärkeä osa palvelutarjontaamme on asiakkaidemme tiedottaminen, koulutus sekä avoin raportointi, jossa kerromme syntyneiden jätevirtojen määrät, hinnat, toimitukset sekä sen, miten olemme hyödyntäneet ja jatkojalostaneet keräämiämme materiaaleja uusiokäyttöön.

Etumme kauppa- ja palvelutoiminnalle:

  • Seuraamme tiiviisti lainsäädäntöä ja pystymme omaksumaan vähittäiskaupan erilaiset toiminnot sekä hoitamaan niistä syntyvät materiaalivirrat kokonaisvaltaisesti.
  • Aluekohtainen vastuumyyjämme vastaa kysyntään räätälöimällä toimivimman palvelukonseptin asiakaskohtaisesti.
  • Prosessoimme jätevirrat uusiokäyttöön omissa käsittelylaitoksissamme, esimerkiksi muovia hyödynnämme profiileissa ja muoviteollisuuden raaka-aineena.

Fortum:

  • luokittelemme, lajittelemme, pakkaamme ja kuljetamme jätteet, annamme koulutusta jätehuollosta ja huolehdimme jätteiden vastuullisesta käsittelemisestä
  • analysoimme, optimoimme ja erottelemme virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön
  • osallistumme ympäristön kehittämis- ja rakennusprosesseihin esimerkiksi puhdistamalla vesistöjä ja pilaantunutta maata sekä rakentamalla kaatopaikkoja
  • toteutamme sekä paikallisia palvelu- ja logistiikkakokonaisuuksia että kansainvälisiä käsittelyverkostoja
  • tarjoamme ratkaisumallin yksittäisen materiaalin kierrättämisestä jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen

Ota yhteyttä

Jari Korkiakangas

Myyntiryhmäpäällikkö
Puhelin: +358505981535
jari [piste] korkiakangas [ät] fortum [piste] com