Kaivosteollisuus

Innovatiiviset ja kestävät ratkaisumme kehittävät kaivosteollisuuden ympäristönhuoltoa ja materiaalitehokkuutta.

Kestäviä ratkaisuja kaivosteollisuuteen

Kaivosteollisuuden palvelumme räätälöidään yksilöllisesti tarpeidesi mukaan. Kokonaisvaltainen yhteistyömme kanssasi kattaa kaivoksesi koko elinkaaren aina suunnittelusta sulkemiseen ja jälkihoitoon. Työskentelemme sekä toimivien että suljettujen kaivosten ympäristönhuollon parissa ja yksittäisissä kaivosprojekteissa.

Palvelukokonaisuuksiimme kuuluvat esimerkiksi ympäristörakentamisen ja vesienkäsittelyn suunnittelu ja toteutus. Tarjoamme toimivia ratkaisuja rikastehiekka- ja vesialtaiden suunnitteluun ja rakentamiseen, vesienkäsittelyyn ja siitä mahdollisesti aiheutuvien haitallisten aineiden jatkokäsittelyyn tai hyödyntämiseen.

Innovaatioista kustannustehokkuutta

Kiertotalouden ja kierrätysliiketoiminnan edelläkävijänä hyödynnämme ratkaisuissamme sekä kaivoksessasi että omissa prosesseissamme syntyneitä materiaalivirtoja. Näin saamme kasvatettua materiaalitehokkuutta ja toiminnan kannattavuutta. Puhtaamman maailman luominen tarvitsee edelläkävijöitä, ja pyrimmekin jatkuvasti parantamaan toimintaamme kaivosteollisuuden eri osa-alueilla. Kehitämme tutkimus- ja kehitysosastollamme jatkuvasti uusia innovaatioita.

Etumme kaivosteollisuudelle:

  • kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvu
  • ympäristöhaittojen minimointi ja toiminnan vastuullisuuden lisääntyminen
  • maineenhallinta
  • yksilölliset ratkaisut ja palvelukokonaisuudet.

Fortum:

  • olemme ketterä toimija sekä kokonaan uusien ratkaisujen luomisessa että olemassa olevan infrastruktuurin muokkaamisessa
  • osaamme suunnittelutyön ja lupahakuprosessit
  • tunnemme ympäristön tarpeet ja kaivoksiin kohdistuvat määräykset sekä keinot, joilla ympäristövaikutukset pysyvät hallinnassa
  • luokittelemme, lajittelemme, pakkaamme ja kuljetamme jätteet, annamme jätehuollon koulutusta ja huolehdimme jätteiden hävittämisestä
  • analysoimme, optimoimme ja erottelemme virroista kierrätettävät materiaalit ohjaten ne uusiokäyttöön
  • tarjoamme ratkaisumalleja yksittäisen materiaalin kierrättämisestä aina jätteidenkäsittelyn täysimittaiseen ulkoistamiseen.

Ota yhteyttä

Sirpa Paldanius

Myyntiryhmäpäällikkö
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa
Puhelin: +358 40 509 3486
sirpa [piste] paldanius [ät] fortum [piste] com