Teollisuuden jätteet hyötykäyttöön

Haluatko vähentää ympäristökuormitustasi? Laitamme teollisuuden eri jätelajit tehokkaasti hyötykäyttöön ja vähennämme ympäristökuormitustasi. Monipuoliset teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyspalvelumme ovat räätälöitävissä tarpeen mukaan.

Kun teollisuusjäte lajitellaan jätteen syntypaikalla, toiminta säästää kustannuksia ja ympäristöä. Hyödynnämme jätteen uutena materiaalina ja menetelmiemme ansiosta saamme eri jätelajit tehokkaasti hyötykäyttöön.

Teollisuusjätteen hyötykäyttö

Jätteen vastaanotto ja käsittely

Käytämme jätejakeiden käsittelyssämme useita eri menetelmiä, kuten lajittelua, erottamista, kiinteytystä, stabilointia sekä alipainekäsittelyä. Hyödynnämme suuren osan materiaaleista keskustemme omissa rakenteissa tai toimitamme ne käytettäviksi muihin kohteisiin. Lisäksi toimitamme esimerkiksi kuonasta seulotut metallit metalliteollisuudelle uudelleenkäytettäväksi materiaaliksi.

Käsittelykeskuksemme ovat teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta hyvä ratkaisu myös niille jätteille, joita ei voida hyödyntää.

 

Mitä on teollisuusjäte?

Autamme sinua kehittämään teollisuusjätteen käsittelyä siten, että jätettä syntyy yhä vähemmän. Pyrimme siihen, että jäte jalostetaan uudeksi raaka-aineeksi aina kun se on mahdollista. 

 • yhdyskuntajätteen käsittelyssä syntyvät jätteet

 • rakentamisen ja purkutyön jätteet

 • pilaantuneet maat

 • sekalaiset jätteet ja teollisuuden prosessijätteet

 • tuhkat, kuonat, pölyt, sakat

 • lietteet ja sedimentit

 • metallijätteet

 

Kuonasora rakennusmateriaalina

Jalostamme poltosta syntyvää pohjatuhkaa erottelemalla sen sisältämät metallit kierrätykseen. Tämän jälkeen jalostamme mineraaliaineksesta kalliomurskeeseen verrattavissa olevaa hiekkaista kuonasoraa, jolla voimme korvata luonnonhiekkaa ja kalliomursketta maanrakentamisessa. Kuonasoraa käytetään rakennusmateriaalina useissa kohteessa.

Maabetonin valmistuksessa kuonasoran ja biopolttoaineen poltossa syntyvän tuhkan seoksella korvataan sementin käyttöä, mikä vähentää rakennusteollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Hienojakoisemmaksi jalostettua kuonasoraa voidaan käyttää myös putkikaivantojen täyttömateriaalina.

 

Tyypillisiä hyödyntämiskelpoisia energiantuotannosta ja teollisuudesta syntyviä jakeita ovat muun muassa:

 • voimalaitosten pohja- ja lentotuhkat
 • teräs-, rikastus- ja puhallushiekat
 • valimohiekat ja pölyt
 • erilaiset lietteet ja ruoppausmassat
 • kuitusavi ja -lietteet
 • erilaiset karkeat murskeet.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme!

Jan Österbacka
Product Line Manager
Puhelin: +358503866100
jan.osterbacka@fortum.com

Aiheeseen liittyviä palveluja