Vaarallisten jätteiden kuljetus ja pakkaaminen

Vaaralliset jätteet on kuljetettava ja varastoitava oikeanlaisissa pakkauksissa, ja niiden kuljetusta koskevat erityissäännöt.

Kuljetukset ja merkinnät aina lainsäädännön mukaiset

Tarjoamme vaarallisille jätteillesi myös turvallisen ja oikeanlaisen kuljetuksen yhteistyössä hyväksyttyjen ja erikoiskoulutuksen saaneiden kuljetusliikkeiden kanssa. Noudatamme kaikissa kuljetuksissamme vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimuksen) ja vaarallisten aineiden kansainvälisen merenkulkualan kuljetussäännöstön (IMDG-koodin) määräyksiä.
 

Räätälöity logistiikkaketju

Palvelumme kattaa jätteiden noutopalvelun ja toimituksen loppusijoitukseen. Voit olla varma vaarallisten jätteiden asianmukaisesta käsittelystä.

Asianmukaiset pakkaukset

Kauttamme asiakkaillamme on aina asianmukaiset pakkausvälineet ja -astia,  joilla varmistetaan vaarallisten jätteiden lainmukainen kuljetus. Kuljettajamme on aina koulutettuja tehtävään ja hoitavat tarvittaessa myös vaarallisten jätteiden pakkaamisen ja merkisemisen puolestasi.