Laboratoriopalvelut ja jäteanalyysit

Neljä laboratoriotamme on erikoistunut jäte-, prosessi- ja ympäristöanalytiikkaan. Niiden avulla teemme tutkimusta ja luomme innovaatioita puhtaamman maailman puolesta. Asiantuntijamme auttavat sinua löytämään tilanteeseesi sopivimman ratkaisun riippumatta siitä, soveltuuko jätteesi kierrättämiseen, hyödyntämiseen vai loppusijoitukseen.

F17
Taloudelliset hyödyt

Jätteen laatua tutkimalla voimme auttaa sinua kehittämään tuotantoprosessejasi, mikä näkyy säästöinä tai työturvallisuuden paranemisena.

F3
Ympäristöhyödyt

Turvallisen tulevaisuuden takaaminen ja vaarallisten jätteiden kierrosta poistaminen vaativat jätteiden syvällistä tuntemusta.

F8
Turvallisuushyödyt

Riihimäen, Kumlan ja Nyborgin laboratorioissamme tekemämme testit perustuvat EN ISO/IEC 17025 -standardin laatuvaatimuksiin.

Jäteanalytiikka

Asianmukaisten jäte-, prosessi- ja ympäristöanalytiikkaan erikoistuneiden laboratoriotilojemme ja vankan kokemuksemme ansiosta voimme analysoida monimutkaisia näytemateriaaleja. Analysoimme esimerkiksi erilaisia jätetuotteita, prosessikemikaaleja, öljyä, maaperää ja jätevettä sekä monenlaisia saastuttavia ja arvokkaita aineita. Neljän laboratoriomme tuottamien tietojen perusteella voimme kehittää tuotantoprosesseja niin, että maailmasta tulee päivä päivältä puhtaampi.

Akkreditoidut testauslaboratoriot

Neljä laboratoriotamme keskittyy eri maantieteellisiin alueisiin sekä analyysialueisiin, ja yhdessä ne hoitavat niin epäorgaanisen ja orgaanisen kemiallisen analyysin, fysikaalisen testauksen kuin rakentamiseen liittyvän testauksen. Käsittelemme kaikki näytteet laboratorioissamme yhtä huolellisesti, ja kaikki analyysimme pohjautuvat yhtä laadukkaisiin mittauksiin.

Prosessien parantaminen ja kaatopaikkakelpoisuus

Yksinkertaisia säästöjä saadaan usein aikaan vähentämällä jätteen vesipitoisuutta, etsimällä tapoja jakaa se alajakeisiin tai lajittelemalla jäte käsittelyn tai kuljettamisen helpottamiseksi. Nykytekniikalla voidaan myös hyötykäyttää entistä epäpuhtaampia kierrätykseen kelpaamattomia jakeita. Hyödyntämiseen vaikuttavat jätteen laatu ja puhtaus, ja jätettä analysoimalla sekä sen ominaisuudet tuntemalla voimmekin etsiä sille sopivia hyötykäyttöratkaisuja.

Kierrätys- ja hyödyntämiskelvottomille jätejakeille ainoa vaihtoehto on kaatopaikka. Jätteen ainesosat on määriteltävä ja arvioitava kelpoisuuskriteerien perusteella, jotta sille voidaan nimetä asianmukainen kaatopaikkaluokka. Kierrätys- ja jätepalveluillamme on yli 40 vuoden kokemus näiden luokitusten tekemisestä, ja ne tarjoavat sinulle täsmällistä ohjeistusta.

Vaaralliset jätteet

Turvallisen tulevaisuuden takaaminen ja vaarallisten jätteiden kierrosta poistaminen vaativat jätteiden syvällistä tuntemusta. Vaarallisten jätteiden turvallinen käsittely edellyttääkin asiantuntijaosaamista.

Kattava kokemuksemme vaarallisista aineista takaa, että olemme valmiita auttamaan sinua milloin tahansa. Tulemme avuksesi esimerkiksi joutuessasi odottamattomaan tilanteeseen kemikaalien tai vaarallisen jätteen hallinnassa tai varastoinnissa. Voimme auttaa sinua tällöin ehkäisemään tapaturmia ja säästämään kustannuksissa.

Ota yhteyttä myyntineuvottelijoihimme!

Myyntineuvottelijat
Puhelin: +358107551250
myyntineuvottelijat@fortum.com

CS1

Jätehuoltopalveluiden asiakaspalvelu

+358 10 7551 625*

asiakaspalvelu1@fortum.com

Asiakaspalvelumme on avoinna ma-to klo 7.00-16.00 ja pe 8.30-16.00.

*Puheluhinnat: 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/minuutti (sis. alv 24 %)