Fortumin uusi ratkaisu laittaa Riihimäellä päästötkin kiertoon tulevaisuudessa

Kaikkea jätettä ei voi kierrättää, jolloin se on järkevintä muuntaa energiaksi polttamalla. Fortum pilotoi Riihimäen laitoksellaan Carbon2x-konseptia, joka ottaa talteen jätteenpolton hiilidoksidipäästöt ja tekee niistä korkealaatuisia materiaaleja. Kiertokapula on Fortumin suurin yhdyskuntajätteen toimittaja ja myös mukana pilotissa merkittävänä yhdyskuntajätteen toimittajana.

Fortum Riihimäki Qpower pilot

Kun lajittelet jätteesi, iso osa siitä kierrätetään uudelleen käyttöön samanlaisena materiaalina. Osaa ei voi kierrättää lainkaan, ja osa taas on kierrätetty niin monta kertaa, ettei se enää kelpaa kiertoon. Tämän jätteen polttaminen energiaksi on tärkeä osa nykyistä jätehuoltojärjestelmää, mutta siitä aiheutuu myös hiilidioksidipäästöjä.

Fortum aloitti huhtikussa 2022 Riihimäen jätteenpolttolaitoksellaan pilotin, jossa laitoksen piipun päästä kerättävään hiilidioksidiin yhdistetään vetyä. Tämän seurauksena syntyy metaania. Ohjelman tulevaisuuden tavoitteena on käyttää tätä metaania raaka-aineena uusien korkealaatuisten materiaalien, kuten muovin, valmistuksessa.

”Tällä tavoin Carbon2x-konsepti mahdollistaa päästöttömän jätteenpolton ja kaukolämmön tuotannon, sekä paremman materiaalien kierrättämisen tulevaisuudessa,” sanoo Tony Rehn, Carbon2x-ohjelman johtaja Fortumilla. ”Ohjelman kehittyessä tavoitteenamme on tehdä tiivistä yhteistyötä kuntayhtiöiden kanssa jätteen saamiseksi. Kiertokapulan ja meidän välinen yhteistyö on tästä hyvä esimerkki.”

Päästötöntä jätteenkäsittelyä ja kaukolämpöä kunnille ja asukkaille uuden sukupolven kiertotalousratkaisulla

”Kiertokapula on yksi meidän pitkäaikaisimmista kumppaneista. Uusi Carbon2x konseptimme auttaa muun muassa yhdyskuntajätettä toimittavia kuntia saavuttamaan ilmastotavoitteitaan, kun jätteenpolton hiilidioksidi päästöt otetaan talteen ja jätteestä voidaan tehdä arvokasta materiaalia.” Rehn jatkaa

”Kiertokapulan omistaa 13 kuntaa, joiden alueilta keräämme jätettä. Niistä lähes jokaisella on hiilineutraaliustavoite,” sanoo Kiertokapulan toimitusjohtaja Mikko Koivulehto. ”Carbon2x:n kaltaiset konkreettiset avaukset, jotka auttavat kuntia pääsemään tavoitteisiinsa, ovat äärimmäisen positiivinen asia.”

Jätteenpolton päästöjen talteenotto on hyvä uutinen myös alueen asukkaille.

”Asukkaiden tuottama jäte – myös kierrätykseen kelpaamaton jäte – voidaan Carbon2x:n avulla tulevaisuudessa käsitellä päästöttömästi,” toteaa Koivulehto.

 

Kumppanuus menestyksen mahdollistajana

Pilotti istuu saumattomasti myös Kiertokapulan omaan, vuonna 2020 uusittuun strategiaan.

”Tunnuslauseemme on ’Vastuullisia ympäristötekoja’, ja pitkän tähtäimen visiomme on saada mahdollisimman paljon materiaaleja kiertoon. Valmistelemme myös parhaillaan syksyllä julkaistavaa vastuullisuusohjelmaa. Näihin kaikkiin Carbon2x linkittyy hienosti,” sanoo Koivulehto. ”Arvostamme suuresti myös sitä, että pitkäkestoista yhteistyötämme Fortumin kanssa rakennetaan edelleen uuden konseptin tiimoilta. Pääsemme näyttämään kahden edelläkävijän voimin, miten ilmasto- ja kiertotaloustyö oikeasti toteutuu.”

”Yhteistyö Kiertokapulan kanssa, ja myös Riihimäen kaupungin myönteinen suhtautuminen, antaa meille hyvät puitteet lähteä toteuttamaan Carbon2x:n kaltaisen uraauurtavan konseptin ensimmäistä konkreettista vaihetta. Kumppanuuksien rakentaminen on myös kiinteä osa Fortumin strategiaa,” sanoo Fortumin Rehn. ”Riihimäen pilotissa valmistettava metaani on meille Fortumilla välivaihe matkalla kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita, kuten erikoismuoveja. Haluamme, että hiili pysyy kierrossa, ja Carbon2x tekee tästä totta.”

Riihimäen jätteenkäsittelylaitos

Fortum aloittaa uraauurtavan pilotin

Pilotin tavoitteena on ottaa jätteenpolttolaitoksesta vapautuva hiilidioksidi talteen ja käyttää sitä raaka-aineena uusien korkealaatuisten materiaalien, kuten muovin, valmistuksessa. Tänä päivänä 90 prosenttia muoveista valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, kuten öljystä. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden käyttöä voidaan vähentää. 

Lue lisää