Asiakastiedote (B2B)

Syntyykö teidän toiminnastanne haitallisia POP-yhdisteitä?

20 maaliskuu 2019

Syntyykö teidän toiminnastanne POP-yhdisteitä?

Monet ympäristömyrkyt syntyvät teollisuuden sivutuotteina ja leviävät ympäristöön vahingossa. Monilla ympäristölle haitallisilla kemikaaleilla on alun perin ollut hyvä tarkoitus ratkaista jotain ongelmaa. Samaiset aineet kuitenkin muuttuvat ympäristömyrkyiksi jos niitä ei käsitellä oikein. Merkittävä osa tällaisista aineista joutuu ympäristöön tiedostamatta kun yhdisteitä sisältäviä materiaaleja ei erotella eikä kerätä erikseen oikeaan käsittelyyn . Haitallisimpia ympäristömyrkkyjä ovat niin sanotut POP-yhdisteet (Persistent Organic Pollutants). Tunnetuimpia POP-yhdisteitä kutsutaan ”likaiseksi tusinaksi”, ja siihen kuuluu mm. PCB ja DDT, bromatut palonestoaineet ja useat teollisuuskemikaalit.

 

Lain mukaan jätteen tuottaja on vastuussa siitä, että jätteet käsitellään asianmukaisesti. Yrityksen on siis tiedettävä millaisia jätteitä sen prosessissa syntyy ja ovatko jätteet jossain syystä  kontaminoituneet pop-yhdisteillä. Yrityksen on lain mukaan myös varmistettava, että jätteen käsittelijällä on asianmukaiset luvat ja turvallinen käsittelyteknologia.

 

Fortumin materiaalikartoituksessa käydään läpi kaikki asiakkaan materiaalit ja niiden sisällöt. Tarvittaessa otetaan näytteet ja analysoidaan ne Fortumin omassa laboratoriossa. POP yhdisteiden osalta Useimmiten ainoa hyväksyttävä käsittelytapa on korkealämpötilapoltto. Riittävän korkeassa lämpötilassa yhdisteet hajoavat ja poistuvat näin kierrosta. Fortumin Riihimäen korkealämpöpolttolaitoksessa POP-yhdisteitä sisältävät jätteet poltetaan 1300 asteen lämpötilassa. Moderni lämpöpolttolaitos on varustettu viimeisintä teknologiaa olevilla suodattimilla ja ympäristövaikutuksia seurataan ja mitataan jatkuvasti. Polttoprosessissa syntyvät savukaasut puhdistetaan tehokkaasti ja päästöjä valvotaan jatkuvatoimisilla mittauksilla.

POP-yhdisteitä sisältäviä aineita ja materiaaleja ei voi käyttää uudelleen tai kierrättää. Ne pitää saada pois kierrosta. Jos POP-yhdisteitä päätyy luontoon, ne hajoavat ympäristössä erittäin hitaasti ja saattavat kulkeutua vedessä tai ilmassa vähitellen pitkiäkin matkoja. POP-yhdisteet pysyvät ravintoketjussa pitkään ja rikastuvat sen yläpäähän ihmisiin ja eläimiin aiheuttaen kehitys- ja lisääntymishäiriöitä. Myös aineiden yhteisvaikutukset saattavat olla vaarallisia. 

POP-yhdisteiden käyttöä on rajoitettu kansainvälisillä pöytäkirjoilla ja sopimuksilla. Tukholman sopimus kieltää tai rajoittaa 12 POP-yhdisteen tuotantoa, kauppaa, käyttöä ja päästöjä. Vuonna 2004 tullutta sopimusta on täydennetty 16 uudella yhdisteellä. Lainsäädäntö suhtautuu yhdisteisiin koko ajan tiukentuvasti. POP-yhdisteitä on käytetty kuitenkin historiassa niin laajasti erilaisissa tuotteissa, että niitä löytyy kuitenkin yhä huomattavan paljon kierrosta.

Lisätietoa POP-yhdisteitä on saatavilla ympäristöministeriön sivuilta

ChemBio 2019 -tapahtumassa Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan myyntijohtaja Sami Salmijärvi kertoo puheenvuorossaan Vaarallisten jätteiden käsittelystä nyt ja tulevaisuudessa. Tule kuulemaan, kuinka esimerkiksi POP-yhdisteet otetaan huomioon asiakkaiden vaarallisten jätteiden hävittämisessä ja kuinka kiertotalouden pelisäännöt otetaan huomioon vaarallisten jätteiden jätehuollossa tulevaisuudessa!

vaarallisten jätteiden käsittely

Kysymyksiä?

Haluatko tietää lisää vaarallisten jätteiden jätehuollosta ja POP-yhdisteistä? Ole yhteydessä omaan myyjääsi tai asiakaspalveluumme kerromme mielellämme lisää!