Kestävää rakentamista Tuusulassa

Muovijätepuristin

Tuusulan asuntomessualueen pientalorakentajia kannustetaan rakennusaikaiseen jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa jätteitä oli lajiteltu 126 tonnin edestä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Fortumin kierrätyspiste sijaitsee keskeisellä paikalla messualueella ja sinne voi tuoda 11 eri
jätelajia rakennuspaikalla syntyvästä jätteestä. Vaihtolavojen ja puristimen ansiosta lajittelu on
tehokasta eri materiaaleille ja näin suurin osa jätteistä saadaan kierrätettyä ja jalostettua
uusioraaka-aineiksi.

“Palvelu on pientalorakentajalle ihanteellinen, sillä harvalle työmaalle mahtuu vastaavaa keräyspistettä vaihtolavoineen”, kertoo Fortumin tuotelinjapäällikkö, Juha Hämäläinen.

Idea syntyi paitsi tarpeesta ratkaista rakennusaikainen jätteiden käsittely messualueella ja toisaalta halusta varmistaa turvallinen rakentaminen verrattain pienillä tonteilla. Tuusulan Rykmentinpuistoon on rakenteilla lähes 30 pientaloa.   

“Halusimme motivoida rakentajia kiinnittämään huomiota jo rakennusaikaiseen kierrätykseen, vaikka painetta on toki EU:sta asti eri jakeiden kierrätykselle ja kiertotaloudelle”, jatkaa Hämäläinen. 

Fortumin kierrätyspalvelu on pienrakentajalle kokonaispalvelu, jossa rakentajan tehtäväksi jää vain lajittelu oikeisiin astioihin. Tuusulassa on omat keräysastiat kierrätys- ja jätepuulle, painekyllästetylle puulle, metalleille, pahville, paperille, villalle, kiviainekselle, muoville, kipsijätteelle sekä uudisrakennusjätteille, johon lajitellaan kierrätykseen kelpaamaton jäte, jotta hyödyntämiskelpoiset jätevirrat pysyvät mahdollisimman puhtaina jatkokäsittelyssä. Vaarallisille jätteille tullaan tekemään erilliskeräys. 

Kestävä rakentaminen sopii Rykmentinpuistoon muuttavalle Syvälahden perheelle, sillä perhe on innostunut rakentamisen aikaisesta kierrätyksestä siinä määrin, että tontilla on kahdeksan keräysastiaa eri jätelajeille.

“Halusimme helpottaa rakennusmiesten työtä tuomalla myös pienet astiat omalle tontille, josta niitä sitten tyhjennetään tarpeen mukaan Fortumin kierrätyspisteelle, kertoo tuleva asukas ja rakennusarkkitehtina toimiva Roope Syvälahti.

Perhe Syvälahti kierrättää rakennusmateriaalin Fortumin palvelun avulla

Suuri osa jätemateriaaleista saa uuden elämän joko Fortumin omissa kierrätysprosesseissa tai yhteistyökumppaneiden avulla. Yksi konkreettinen kierto syntyy puumateriaalista, joka matkaa esikäsittelyn jälkeen Fortumin Järvenpään laitokselle energiahyötykäyttöön, josta se palaa kaukolämpönä takaisin pientaloihin.

Kierrätyspisteeltä metallit kiertävät Fortumiin kuuluvan Fincumetin laitoksen kautta teollisuuden raaka-aineeksi. Pakkausmuovit kuljetetaan puolestaan Riihimäelle, jossa niistä jalostetaan uusioraaka-ainetta, Fortum Circo® -uusiomuovigranulaattia. Joulukuuhun mennessä suurimmat jätevirrat ovat syntyneet kiviaineksesta sekä erilaisista puumateriaaleista, mikä on tavallista tässä vaiheessa rakentamista. Sekalaisen uudisjätteen määrä oli ensimmäisen vuosipuolikkaan jälkeen noin neljännes koko jätemäärästä.

Hämäläinen uskoo, että energiajätteen määrä olisi vieläkin suurempi, mikäli rakentajille ei olisi tarjolla helppoa ratkaisua lajitteluun. Kierrätyksestä on kuitenkin useita hyötyjä suoraan rakentajalle: se kannustaa paitsi kestävään rakentamiseen, mutta helpottaa myös rakentamista. Tehokkaan kierrätyspisteen ansiosta tonttia on helppo pitää siistinä, jolloin se pysyy myös turvallisena ympäristönä rakentaa.

Kysy lisää asiantuntijaltamme!

Saila Talaskivi

Myyntipäällikkö

Tel. +358 40 848 1020

saila [piste] talaskivi [ät] fortum [piste] com