Referenssi

Fortum innovoi Baltic Tankille puhdistusratkaisun – Kivihiilitervasäiliö puhdistettiin mekaanisesti

21 toukokuu 2019

Raumalla satamaterminaalin maisemaa halkovat jättimäiset säiliöt. Niissä varastoidaan ja käsitellään erilaisia nestebulkkituotteita, kuten mäntyöljyjä ja kivihiilitervaa. Yritys on Baltic Tank ja sillä oli tarve puhdistaa kivihiilitervaa sisältänyt säiliö. Fortum innovoi yritykselle ratkaisun, jolla vaativa ja erikoisia haasteita sisältänyt projekti saatiin toteutettua.

fortum tank cleaning services

Baltic Tankin liiketoiminta perustuu nestebulkkituotteiden varastointiketjuun: yritys vuokraa säiliöitä ja varastoi niissä teollisuusyritysten materiaaleja. Sopimusten päättyessä säiliöt puhdistetaan uutta käyttötarkoitusta varten. Säiliöiden puhdistaminen on kuitenkin vaativaa, etenkin kun varastoitava materiaali on lämmintä ja sitä on satoja tonneja. Osana prosessia syntyy jätettä, jonka vastuullisesta poistamisesta vastaa Baltic Tank.

– Puhdistustilanteissa pyrimme aina valitsemaan ratkaisun, joka tuottaa vähiten jätettä, kertoo Baltic Tankin aluepäällikkö Anne Helanto. Baltic Tank on sitoutunut vähentämään jätteidensä määrä yhtenä merkittävämpänä ympäristötavoitteenaan. Kaikki jäte-erät katselmoidaan sopivan käsittelytavan valitsemiseksi.

Säiliöpuhdistuspalvelut ovat osa Fortumin vaarallisen jätteen palvelukokonaisuutta ja tavallisimmin säiliöt puhdistetaan korkeapainevesipesuna, jossa jäte imetään pois jatkokäsittelyä varten. Raumalla sijainnut säiliö sisälsi kuitenkin kivihiilitervaa, joka oli päässyt kovettumaan. Ratkaisuksi ei soveltunut perinteinen pesu- ja tyhjennystapa, vaan jätteen poistamiseen piti innovoida mekaaninen ratkaisu. Työ suunniteltiin tarkasti konseptin mukaan eli turvallisuus ja realistiset aikataulut edellä

– Säiliön puhdistus on kokonaispalvelu ja siihen sisältyy kohteen esitarkistus, turvallisuussuunnitelma, riskikartoitus sekä varsinainen puhdistus, logistiikka ja käsittely, kertoo vaarallisen jätteen liiketoiminnan tuotelinjapäällikkö Jukka Ahola Fortumilta.

Mekaaninen puhdistusratkaisu osoittautui toimivaksi ja kustannustehokkaaksi. Jäte toimitettiin Fortumin Riihimäen tehtaalle korkean lämpötilan polttoon ja poistettiin turvallisesti kierrosta, kertoo Ahola.

– Ratkaisun ansiosta puhdistuksesta syntynyt jätemäärä oli minimaalinen huomioiden vaihtoehtoiset ja perinteiset ratkaisut, kiteyttää Helanto.

Osana projektia puhdistettiin myös säiliön putkisto, joka oli liki kilometrin pituinen. Se onnistui ilman putkiston purkua tai turhia katkoja.

Turvallisuus on Fortumin liiketoiminnan kulmakivi ja siitä ei koskaan tingitä. Ennen projektia ja projektin aikana tehtävät riskiarviot auttavat työntekijöitä hahmottamaan mahdolliset vaarat ja tunnistamaan omat ja ympäristöön liittyvät riskit. Esimerkiksi kivihiiliterva on karsinogeeninen aine ja jätteenä se luokitellaan vaaralliseksi.

– Kaikki säiliöpuhdistuspalvelun yhteistyökumppanimme on auditoitu ja laadimme urakoille työturvallisuussuunnitelmat, kertoo Ahola.

Helanto kiittelee Fortumia hyvästä projektin organisoinnista, jossa työtä johdettiin  luotettavasti, turvallisesti ja vastuullisesti.

– Sillä on merkitystä, miten työ organisoidaan ja miten jäte käsitellään – meidän pitää asiakkaana voida luottaa koko ketjuun, tiivistää Helanto.