Bio2X – Arvokkaita lopputuotteita biomassasta

Elämme vähenevien luonnonvarojen maailmassa ja Fortum pyrkii olemaan resurssitehokkaiden teknologioiden ja konseption edelläkävijä. Biomassa on raaka-ainetta, jota voidaan muuntaa useammiksi arvokkaiksi lopputuotteiksi kuin tänä päivänä.

Fortum Bio2X

Fortumin missio on tuottaa korkean arvon tuotteita sekä puuraaka-aineesta että maatalouden tähteistä, joilla voidaan korvata fossiilisia ja muutoin ympäristöä kuormittavia raaka-aineita. Pyrimme fraktioimaan biomassan sen pääkomponentteihin ja jatkoprosessoimaan arvokkaiksi lopputuotteiksi. Olemme Bio2X:ssä keskittyneet erityisesti kemiallisiin fraktiointiteknologioihin, jotka mahdollistavat biomassan erottamisen korkealla saannolla puhtaaseen ligniini-, selluloosa- ja hemiselluloosafraktioihin.

Fraktioinnin avulla lopputuotteilla on enemmän hyödyllisiä ominaisuuksia jatkotuotteistamista ajatellen kuin perinteisissä sellu- ja biopolttoaineprosesissa. Fraktioita voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia raaka-aineita monella teollisuus- ja kuluttajatuotesektorilla.

Yhteisyritys - Biojalostamo Intiaan

Kehitysmaissa maatalouden tähteet poltetaan yleensä pelloilla, mikä aiheuttaa paikallista saastumista sekä kasvihuonekaasujen vapautumista. Bio2X ekosysteemin pyrkimys on muuttaa tähteet arvokkaiksi tuotteiksi, vähentää saasteita sekä lisätä hyvinvointia kohdemaissa.

Bio2X:n matka on vasta alkamassa. Keväällä 2018 perustimme ensimmäisen kaupallisen biojalostamoyhtiön Intiaan. Biojalostamon pääraaka-aineena tullaan käyttämään bambua bioetanolin, biokemikaalien sekä energian tuotantoon. Pitkällä aikavälillä haluamme minimoida biomassaan pohjautuvan energiantuotannon ja keskittyä arvokkaiden lopputuotteiden valmistamiseen.

Lue lisää

Olki

Lopputuotteita resurssitehokkaammin

Hajautetut jalostamot mahdollistavat paikallisten raaka-aineiden (tähteet) hyödyntämisen. Tästä hyvänä esimerkkinä olki. Oljenpoltto pelloilla aiheuttaa merkittäviä ilmasto-ongelmia Intiassa. Polttamisen sijaan olkea voidaan käyttää esim. tekstiilikuitujen valmistamiseen. Jos puuvillapelto korvataan vehnällä ja 30 % vehnänoljesta hyödynnetään Bio2X ekosysteemissä, pystymme tuottamaan saman määrän tekstiilikuitua vähemmällä veden käytöllä. Samalla vehnäpelto voisi tuottaa satoa myös ravinnoksi. Lopputuloksena voimme saada enemmän luonnonmukaisia lopputuotteita alhaisemmilla resurssien käytöllä sekä merkittävästi vähäisemmillä ympäristövaikutuksilla.

Teamwork

Lähde mukaan muutokseen

Emme voi tehdä tätä kaikkea yksin. Tavoitteemme on rakentaa ekosysteemi tahojen kanssa, jotka jakavat tämän vision kanssamme ja joita motivoi halu muuttaa maailmaa. Oletko kiinnostunut lisäämään biopohjaisten tuotteidesi arvoa fraktioidemme avulla? Vai onko sinulla mullistava teknologia biomassan hyödyntämiseen tai tuotteistamiseen? Otetaan selvää mitä voimme saavuttaa yhdessä!

Work for us

Tule meille töihin

Jaatko visiomme? Onko sinulla ainutlaatuista osaamista, joka voi auttaa meitä yhdessä tekemään visiostamme totta? Haluatko intohimoisesti osallistua muutokseen puhtaamman maailman puolesta? Jos vastasit kyllä, lähetä meille tarinasi ja kerro miksi juuri sinä olisit oikea henkilö Bio2X -tiimimme uudeksi jäseneksi.

Ota yhteyttä bio2X(at)fortum.com

ForBest hanke

Yhteistyökumppanien kanssa, ForBest projekti tähtää lisäämään biomassan arvoa merkittävästi. Yhteistyökumppaneineen Fortum arvioi ja optimoi uudenlaisia biomassan fraktiointi- ja jalostusteknologioita, joilla voidaan tuottaa korkealaatuista selluloosaa, hemiselluloosaa ja ligniiniä sekä jatkokehittää näistä jakeista arvokkaita lopputuotteita kuten kestäviä tekstiilejä sekä monenlaisia biokomponentteja sekä teollisiin että kuluttajalle suunnattuihin tuotteisiin. Tutkimme erilaisia raaka-aineita kuten puuta, maataloustähteitä (esimerkiksi olkea) ja kierrätysmateriaaleja mahdollistaen prosessin joustavan operoinnin. ForBest -hankkeessa Fortum tekee yhteistyötä PK-, start-up- ja suuryritysten sekä tutkimusinstituuttien kanssa luodakseen pohjan ensimmäisille biokylille, joissa fraktiointiin perustuva biojalostamo integroidaan edelleen teollisuuden jatkojalostusprosesseihin vastaamaan kohdemarkkinoiden kysyntää.

Viljapelto