Litiumioniakut

Liikenteen sähköistymiseen ja sähkön tuottamiseen uusiutuvan energian avulla tarvitaan uutta akkuteknologiaa. Hiilineutraali yhteiskunta nojaa litiumakkuihin ja akkuteknologian kehittymiseen. Litiumioniakut sisältävät arvokkaita metalleja kuten kobolttia, mangaania ja nikkeliä, joiden saatavuus on niukka ja kysyntä kasvussa tulevaisuudessa. Tämä kestävyysongelma on haaste, jonka ratkaisemisessa olemme mukana. Innovatiivisen akkuteknologiamme avulla pystymme kierrättämään yli 80% litiumioniakkujen materiaaleista.

sähjöauton lataus

Uusiutuvan energian hyödyntämisen edelläkävijöinä olemme mukana uudistamassa akkujen arvoketjua pidentämällä litiumioniakkujen elinkaarta. Hyödynnämme akkuja energiantuotannossamme ja -varastoinnissa esimerkiksi vesivoimaloissamme Suomessa ja Ruotsissa, missä käytössä on pohjoismaiden suurimmat akut. 

Ajansaatossa tehon heikentyessä li-ion akut eivät kuitenkaan välttämättä enää toimi riittävän hyvin alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Tällöin akkuja voidaan hyödyntää uusiokäytössä esimerkiksi aurinkovoimaloissa ja varastoida energiaa silloinkin kun aurinko ei paista. Käytettyjen akkujen uusiokäyttöä pilotoimme parhaillaan erilaisissa projekteissa.

Vaarallisen jätteen käsittelyn pioneereina huolehdimme litiumioniakkujen turvallisesta käsittelystä, varastoinnista sekä kuljettamisesta. Kun akun elinkaari on lopussa kierrätämme akkujen sisältämät materiaalit, muovit ja metallit ympäristöystävällisesti ja vastuullisesti. Ainutlaatuisen hydrometallurgisen prosessimme ansiosta saamme talteen akkujen mustan massan sisältämät arvometallit, koboltin, mangaanin, nikkelin sekä myöhemmin myös litiumin ja pystymme kierrättämään yli 80% litiumioniakkujen materiaaleista. Kierrätysraaka-aine hyödynnetään akkukemikaalien valmistuksessa, mikä osaltaan vähentää ympäristörasitusta. Kierrätysmenetelmä sopii kaikille litiumakkuja käyttäville teollisuudenaloille ja tarjoaa ympäristöystävällisen ratkaisun muun muassa sähköautojen akkujen kierrättämiseen.