Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo vahvasti esillä Fortumissa

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat olleet keskeisiä teemoja yhteiskunnallisessa keskustelussa vuonna 2018. Fortum on ottanut osaa keskusteluun osoittamalla tukensa työelämän tasa-arvon edistämiseksi niin kansainvälisesti kuin Suomessakin.

Toukokuussa 2018 Fortum liittyi Kööpenhaminassa pidetyssä Clean Energy Ministerial -kokouksessa Equal by 30 -kampanjaan. Kampanja pyrkii saamaan hallitukset, energiateollisuuden ja muut organisaatiot allekirjoittamaan tasa-arvoiseen palkitsemiseen, mahdollisuuksiin ja johtamiseen liittyvät periaatteet vuoteen 2030 mennessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Fortum osallistui vuonna 2018 myös Elinkeinoelämän keskusliiton aloittamaan Työ ei syrji -kampanjaan, joka tähtää asenteiden muuttamiseen ja syrjinnän vähentämiseen suomalaisessa työelämässä. Aloitteen tavoitteena on tehdä työelämän tasa-arvosta Suomessa itsestäänselvyys.

Fortum sai vuonna 2018 myös tunnustusta työstään tasa-arvon edistämiseksi sijoittumalla Equileap Gender Equality TOP 200 yritysten joukossa sijalle 50, nousten yli 80 sijaa viime vuodesta. Equileap kerää tietoja vuosittain yli 3 000 yrityksestä 23 maassa. Sen arviointikriteerit liittyvät johdon ja henkilöstön sukupuolijakaumaan, tasa-arvoiseen palkitsemiseen, työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä sukupuolten tasa-arvoa tukeviin periaatteisiin muun muassa rekrytoinnissa ja urakehityksessä.