Pienreaktorit – ydinvoiman uusi joustava sukupolvi

ForTheDoers-blogi

Ensim­mäinen pieny­din­voimala Suomeen 10–15 vuoden päästä? Lue lisää

Pienreaktorit – ydinvoiman uusi joustava sukupolvi

Ydinvoima on tulevaisuuden energiamuoto, joka kehittyy jatkuvasti ja pienreaktorit ovat esimerkki alan viimeisimmistä innovaatioista. Pitkällä aikaväillä pienreaktorit voivat olla tehokas työkalu ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tuoda kaivattua joustavuutta sähköistyvän yhteiskunnan energiantuotantoon.
For nuclear power plants
Alle 300 MW:n ydinvoimalaitos

Suomessa suurten reaktorien sähköteho on ~500–900 MW

Safety
Korkeat turvallisuusstandardit

Teknologia ja turvallisuusvaatimukset kuten suurilla laitoksilla

Cost efficient
Kustannus- ja resurssitehokas

Sarjatuotanto ja lyhyet rakennus- ja käyttöönottoajat

 

Pienreaktoreiksi kutsutaan sähköteholtaan alle 300 MW:n ydinvoimalaitoksia. Matalamman sähkötehon lisäksi ne erottuvat suurista laitoksista myös sarjavalmisteisuuden ansiosta. Pienreaktoreilla hiilidioksidipäästötöntä energiaa voitaisiin tuottaa entistäkin tehokkaammin, joustavammin ja pienemmillä kustannuksilla. 

Ydinvoimalla on päästöttömänä ja luotettavana energiamuotona tärkeä rooli visiossamme rakentaa puhtaampaa maailmaa. Me Fortumilla näemme pienreaktorit osana ydinvoiman tulevaisuutta, ja työskentelemme aktiivisesti niiden tutkimus- ja kehitystyön parissa. Vaikka keskustelu ja tutkimus aiheen ympärillä käyvät vilkkaana, pienreaktorien täysmääräiseen käyttöönottoon vaaditaan kuitenkin vielä kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. 

SMR-infograph-FI

 

Usein kysytyt kysymykset pienreaktoreista

Mikä on pienreaktori?

Pienreaktorit ovat on uudenlaisia ja kehitteillä olevia ydinvoimalaitoksia. Pienreaktoreiksi kutsutaan sähköteholtaan alle 300 MW:n ydinvoimalaitoksia, kun taas esimerkiksi Loviisan voimalaitoksen molemmat reaktorit ovat sähköteholtaan yli 500 MW ja Olkiluodon käynnissä olevat reaktorit lähes 900 MW. Pienempi kapasiteetti ei kuitenkaan näy laitoksen laadussa: pienreaktorit vastaavat teknologialtaan sekä turvallisuusvaatimuksiltaan suuria ydinvoimalaitoksia ja kummassakin energiaa tuotetaan vakaasti ilman hiilidioksidipäästöjä.  

Lisäksi pienreaktorilaitokset ovat sarjavalmisteisia, eli ne asennetaan tehdasvalmisteisista moduuleista sen sijaan, että ne rakennettaisiin paikan päällä. 

Mitkä ovat pienreaktorien edut?

Pienreaktorien etuja ovat parempi säädettävyys, standardoidut ratkaisut, mahdollisimman pitkälle viety tehdasvalmisteisuus/ nopeampi käyttöönotto, monipuolisempi käyttö sekä kustannustehokkuus.  

Standardisoiduilla ratkaisuilla ja sarjavalmisteisuudella on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannus- ja aikatauluhyötyjä. Nämä hyödyt realisoituvat, kun useampi voimalaitos on valmistettu. 

Pienreaktorit voivat tuoda uusia ratkaisuja myös kaukolämmöntuotantoon, sillä pienemmän tehonsa myötä niitä voitaisiin mahdollisesti sijoittaa nykyistä lähemmäs kaupunkeja – alan korkeita turvallisuusstandardeja noudattaen. Pienreaktorit voivat myös osaltaan auttaa teollisuuden hiilineutraaliuden saavuttamisessa sekä edesauttaa vetytalouden realisointia. 

Ovatko pienreaktorit turvallisia?

Pienreaktoreilta edellytetään samaa turvallisuustasoa kuin nykyisiltä isoilta laitoksilta.

Milloin pienreaktoreita otetaan käyttöön?

Laitosten luvitukseen liittyvissä viranomaisvaatimuksissa on tällä hetkellä maakohtaisia eroja, jotka vaikuttavat pienreaktoreiden käyttöönottoon. Tehdasvalmisteisuus vaatii standardisoituja rakenteita ja järjestelmiä. Jotta samaa ratkaisua voitaisiin käyttää eri maissa, vaadittaisiin joko viranomaisvaatimusten harmonisointia tai yhdessä maassa hyväksytyn ratkaisun soveltamista myös muualla.  

Teknologian ja lainsäädännön näkökulmasta ensimmäiset pienreaktorit olisi mahdollista saada tuotantokäyttöön Suomessa noin 10–15 vuoden päästä. Se, että Suomi olisi edelläkävijä pienreaktoreiden saralla, vaatii vielä paljon työtä. 

Pienreaktoreihin liittyvät kehityshankkeet ovat kuitenkin maailmalla hyvässä vauhdissa, ja ensimmäiset prototyyppilaitokset ovat lähellä käyttöönottoa tai jo käytössä. Pisimmällä projektit ovat tällä hetkellä Kiinassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Kanadassa on käynnissä merkittävä valtiovetoinen pienreaktoriohjelma.

Miten Fortum investoi pienreaktoreihin?

Pienreaktorien mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää vielä tiivistä yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla laitostoimittajien, energiantuottajien ja viranomaisten kesken. 

Me Fortumilla kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja työkaluja esimerkiksi pienreaktorilaitosten simulointiin. Näemme pienreaktorit osana ydinvoiman tulevaisuutta ja seuraamme aktiivisesti kansainvälistä kehitystä aiheen ympärillä. Osallistumme erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin vauhdittaaksemme osaltamme pienreaktorien kehitystä sekä hyödyntämismahdollisuuksia.

Kerrostaloja Espoossa
Lue lisää