Fortumin vuosikatsaus 2019

Fortumin vuoden 2019 raportointikokonaisuuteen sisältyvät taloudelliset tiedot (sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen), toimitusjohtajan liiketoimintakatsaus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys, verojalanjälki sekä kestävä kehitys.

Voit ladata raportit alla olevan painikkeen kautta

Vuonna 2019 jatkoimme Fortumin strategian toteuttamista

Keskityimme toiminnan tehostamiseen, uudelleenarvioimme kaukolämpöliiketoimintojamme, jatkoimme aurinko- ja tuulivoiman rakentamista, sovimme Uniper-omistusosuutemme kasvattamisesta ja paransimme taloudellista tulostamme. Lue lisää strategiastamme toimitusjohtajan liiketoimintakatsauksesta

Taloudellinen tulos 2019

Vertailukelpoinen liikevoitto 1 191 milj. € (2018: 987)

Liiketoiminnan rahavirta  2 015 milj. € (2018: 804)

Sijoitetun pääoman tuotto 10 % (2018: 6,7)

Osakekohtainen tulos 1,67 € (2018: 0,95 €)

Lue lisää vuoden 2019 taloudellisesta tuloksesta tilinpäätöksestämme

Osuus Uniperista > 70 %

Sopimus yli 20 % lisäosuuden ostosta

Lähes 3 gigawatin

aurinko- ja tuulivoimaportfolio (ml. osakkuusyhtiöt)

Ydinvoimatuotannon käyttökerroin

Fortumin historian suurin (ml. osakkuusyhtiöt)

Avainlukuja 2019

1 191

Vertailukelpoinen liikevoitto, miljoonaa euroa

5 447

Liikevaihto

8 191

Henkilöstö