Vesivoiman vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Vähennämme vesivoiman aiheuttamia haittoja lakisääteisten velvoitteiden lisäksi vapaaehtoisilla hankkeilla.

Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa. Yhteistyössä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöjä ja kohentaneet jokivarren maisemointia. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. Oulujoella olemme Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön -hankkeen (OUMO:n) puitteissa parantaneet joen ympäristöoloja jo vuodesta 1998.

OUMO-rahoituksella vuonna 2018 toteutettavat hankkeet:

  • Utajärven ruoppaus (Utajärvi)

  • Lohenpoikasten istutushanke 2018 - 2019 (Muhos, Utajärvi, Vaala)

  • Montan kalojen kiinniottolaitteen käyttö ja ylisiirrot 2018 (muhos, Utajärvi, Vaala)

  • Uppopuiden poisto Merikosken voimalaitoksen alapuolella (Oulu)

  • Hupisaaren purojen kunnostus vaelluskaloille sopiviksi (Oulu)

  • Nokkaojan venevalkama (Vaala)

  • Hirvenniemen alueen kehittäminen (Sotkamo)

  • Önkkörin alueen kunnostus (Kajaani)

  • Emäjoen vanhan valokuva-ainaiston inventointi, digitointi ja säilyttäminen (Paltamo, Ristijärvi, Hyrynsalmi ja Suomussalmi)

  • Kirkkosaaren talviuintipaikan rakentaminen (Muhos)