Vesivoimalaitosten perusparannus- ja tehonkorotushankkeet

Tuovat lisää uusiutuvaa energiaa sähkömarkkinoille.

Vesivoimalla on energiajärjestelmässä erityinen asema säätöominaisuutensa vuoksi. Tämän vuoksi olemassa olevilla vesivoimalaitoksilla kannattaa tuottaa hiilidioksiditonta sähköä mahdollisimman tehokkaasti.

Vanhan vesivoimalaitoksen tehoa voidaan nostaa peruskorjauksen yhteydessä parantamalla laitoksen kokonaishyötysuhdetta. Koneiston hyötysuhde paranee, kun juoksupyörän muotoilua muutetaan, generaattorihäviöitä vähennetään ja turbiinin säätöjärjestelmiä uusitaan.

Käytämme Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevien vesivoimalaitostemme perusparannus- ja tehonkorotushankkeisiin vuosittain 50 - 80 miljoonaa euroa.

Kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana olemme tehonkorotusten avulla kasvattaneet tuotantokapasiteettiamme runsaalla 116 megawatilla. Samalla on päästöttömän sähkön tuotanto lisääntynyt keskimäärin 250 gigawattitunnilla.

Jos sama määrä sähköä olisi tuotettu hiililauhteella olisivat tuotannon aiheuttamat hiilidioksidipäästöt olleet keskimäärin 220 000 tonnia.