VARMA

AU7
VARMA

Hyvien työkäytäntöjen varmistaminen

VARMA: Hyvien työkäytäntöjen varmistaminen

Tämän teeman kehittämiskohteita ovat muun muassa työn tekemisen vastuiden varmistaminen, laitoksella tehtävät rajaukset ja merkinnät sekä työn varmennusmenetelmien (esim. aloitus- ja lopetuspalaverit) tehokkaampi hyödyntäminen.

Vastuu työn suorittamisesta ja aluevastuujako

Työn suorittamisen vastuut ja velvollisuudet sekä näiden ymmärryksen varmistaminen.

Rajaukset ja merkinnät

  • Systemaattiset menettelyt laitoksen kaikkiin rajaus- ja merkintätarpeisiin
  • Työkohteiden rajaukset ja merkinnät
  • Prosessilaitteiden käytettävyyden varmistaminen
  • Työturvallisuuteen, paloturvallisuuteen, säteilysuojeluun ja irtokappaleiden hallintaan liittyvät rajaukset ja merkinnät
  • Informaation saatavuuden parantaminen
  • Kylttien ja rajaustarvikkeiden helpon saatavuuden sekä menettelyjen jalkautumisen varmistaminen

Milloin tarpeen?

  • Kun työstä on vaaraa tai haittaa muille
  • Kun työlle on vaaraa tai haittaa muista
  • Työkohde tai ympäristö pitää rajata laitosturvallisuuden varmistamiseksi
  • Työkohteen rajaamisesta on muuten hyötyä, esim. näkyvyyden tai työkohteelle löytämisen kannalta

Mikäli työkohdetta ei rajata, tulee sen merkitsemiseen olla aina valmius ja merkintä tulee tehdä aina, jos työkohde jätetään miehittämättömäksi työn ollessa kesken.

Aloitus- ja lopetuspalaverit sekä oman ja toisen työn varmentaminen ovat oleellinen osa hyviä työkäytäntöjä.

 

Lue lisää Loviisan pääteemoista