Blogi

Vaarallisten jätteiden vähentäminen on tärkeä osa kiertotaloutta

Vaarallista jätettä tynnyrissä

Kiertotaloudessa huomio kohdistuu ansaitusti jätteiden kierrätykseen. Fokuksena tämä on oikea, sillä globaalisti kasvavan väestön ja keskiluokan myötä meidän on pystyttävä vähentämään neitseellisten raaka-aineiden käyttöä tuotteissa. Tehokas materiaalien kierto on käytännössä ainut kestävä ratkaisu tähän haasteeseen pitkällä tähtäimellä. Vähemmälle huomiolle jää vaarallisten aineiden käsittely. Se on pieni, mutta tärkeä osa toimivaa kiertotaloutta. Mikäli vaarallisia aineita ei saada poistettua kierrosta ja käsiteltyä asianmukaisesti, tämä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Osaamisintensiivistä ja vaativaa toimintaa

Vaarallisten jätteiden käsittely on haastava toimiala, jossa osaamisen on oltava huippuunsa viritettyä. Virheet käsittelyketjussa voivat aiheuttaa vakavan vaaran ihmisille ja ympäristölle. Käsittelyyn tulevan vaarallisen jätteen sisältö on tunnettava erittäin hyvin ja asianmukainen varautuminen mahdollisiin poikkeamiin on varmistettava takuuvarmasti.

Vaikka Suomessa on onnistuttu turvallisuusasioissa hyvin, Euroopassa onnettomuudet eivät ole olleet harvinaisia. Esimerkiksi Belgiassa Indaverin tehtaalla tapahtui vuosina 2016 ja 2018 jätteen ominaisuuksista johtuvat isot räjähdysonnettomuudet, joista jälkimmäisessä kuoli yksi ihminen ja loukkaantui neljä. Indaver on yksi Euroopan isommista vaarallisen jätteen käsittelijöistä ja se on perustettu jo vuonna 1985. Tämä kuvastaa, kuinka haastava toimiala on myös kokeneille tekijöille ja kuinka vaativaa riskien hallinta on vaarallisten aineiden käsittelyssä. Vaarallisen jätteen käsittely onkin ensisijaisesti nähtävä teollisena toimintana, jonka päätarkoituksena on turvallinen jätteiden käsittely eikä esimerkiksi energiantuotanto.

Riihimäen tuotantolaitos
Fortumin vaarallisen jätteen käsittelylaitos Riihimäellä

Suomalainen teollisuus maailman kärkeä

Yksi keskeinen tekijä vaarallisten jätteiden käsittelyssä on tavoite vähentää sen syntymistä alun alkaen. Suomessa teollisuus onkin jo pitkään vähentänyt vaarallisten aineiden syntymistä prosesseissaan pyrkiessään kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tuotantoa. Viranomaisvaatimukset ovat samaan aikaan kasvaneet ja uusia aineita on määritelty vaarallisiksi, mutta teollisuus on tästä huolimatta onnistunut erinomaisesti vaarallisten jätteiden vähentämisessä. Vielä 2000-luvun alussa Suomessa tarvittiin kaksi vaarallisen jätteen käsittelylaitosta polttamaan syntyvät jätteet, mutta systemaattisen vaarallisen jätteen vähentämistyön ansioista toinen käsittelylaitos suljettiin 2012. Tämän jälkeen positiivinen kehitys teollisuudessa on jatkunut.

Käsittelystä kierrätykseen

Lähivuosina teollisuus onnistuu suurella todennäköisyydellä jatkamaan vaarallisen jätteen vähentämisen trendiä, jolloin sitä kertyy entistä vähemmän. Samalla kuitenkin kunnianhimon tasoa on syytä nostaa ja siirtyä pelkästä käsittelystä kohti vaarallisen jätteen kierrätystä – kuten uudelleenhyödynnettäväksi teollisuuden raaka-aineeksi. Tällaisia ratkaisuja voisi olla tarjolla jo lähivuosina tietyille vaarallisen jätteen jakeille. Kierrättämisen kehityksen myötä on mahdollista vähentää vaarallisen jätteen määrää entisestään ja edistää kiertotalouden tavoitteita.  

Kalle Saarimaa on Fortumin kierrätys- ja jäteliiketoiminnan liiketoimintajohtaja. Kalle on Itseohjautuvuuteen uskova, uudistava kasvun johtaja, jolla on laaja-alainen osaaminen ja näkemys kiertotaloudesta.

Kalle Saarimaa

Kalle Saarimaa

VP, Fortum Recycling & Waste
Puhelin: Tel. +358 10 755 1585
kalle [piste] saarimaa [ät] fortum [piste] com