Varmistetaan päästöttömän sähköntuotannon kilpailukyky

Sähköntuotantomme kilpailee markkinoilla joka tunti ulkomaisen tuotannon kanssa. Kotimaisen, päästöttömän sähköntuotannon kilpailukyky on teollisuuden ja kuluttajien etu, jota kannattaa vaalia. Jatkuvasti kohonneet kustannukset heikentävät kotimaisen sähköntuotannon kilpailukykyä.

Vesivoiman ympäristövaikutukset kohdistuvat vesistöihin.

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Pidetään huolta päästöttömän sähköntuotannon kilpailukyvystä ja pidättäydytään kannattavuutta heikentävien kustannusten kuten kiinteistöveron tai kantaverkkomaksujen kasvattamisesta

Keino 2

Turvataan energiajärjestelmän toimivuuden kannalta keskeisen vesivoiman toimintaedellytykset esimerkiksi arvioitaessa vesilain muutostarvetta ja sen vaikutusta energia- ja ilmastotavoitteisiin

Keino 3

Jatketaan kansallisen kalatiestrategian toimeenpanoa ja varmistetaan kustannustehokkaat ja tapauskohtaiset ratkaisut vesivoiman kalatalousvelvoitteiden toteutuksessa

Kari Kankaanpää
Senior Manager, Climate Affairs
Ilmastoasioiden päällikkö
Puhelin: +358 50 453 2330
kari.t.kankaanpaa@fortum.com