Tehdään Suomesta edelläkävijä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Suomi on kokoaan suurempi, jos se edistää yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa vahvaa ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa EU:lle. Pohjoismaisten pääministerien tammikuinen ilmastojulistus oli tervetullut askel kohti tätä tavoitetta ja EU-ministerivaliokunnan linjaus 8.2.2019 Suomen ennakkovaikuttamisesta EU:n ilmastopolitiikkaan on myös tärkeä kannanotto Suomelta.

Join the change - Cleaner Energy

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Asetetaan EU:n 2050-tavoitteet linjaan Pariisin sopimuksen ja IPCC:n 1,5 °C:n skenaarion kanssa

Keino 2

Varmistetaan EU:n päästökauppamekanismin rooli ilmastopolitiikan ensisijaisena ohjauskeinona ja laajennetaan päästökauppa kattamaan myös lämmityssektorin päästöt

Keino 3

Kohdistetaan kansalliset toimet päästökaupan ulkopuolisiin sektoreihin ja neutraloidaan päästökaupan kanssa päällekkäisen ohjauksen vaikutus EU:n päästökauppaan

Kari Kankaanpää
Senior Manager, Climate Affairs
Ilmastoasioiden päällikkö
Puhelin: +358 50 453 2330
kari.t.kankaanpaa@fortum.com