Tehdään johdonmukaisia, energiamurrosta tukevia veropäätöksiä

Markkinaehtoisesti toteutettava energiamurros edellyttää johdonmukaisia veropäätöksiä, jotta päästöttömän sähkön- ja lämmöntuotannon kilpailukyky ja kehittämismahdollisuudet säilyvät. Verotuksen ennakoitavuus ja selkeys edistävät energia-alan liiketoiminnan edellytyksiä ja luovat pohjaa kestävälle verotukselle.

Espoo

Mitä voimme tehdä

Keino 1

Pyritään eroon päästökaupan kanssa päällekkäisestä verotuksesta ja varmistetaan samalla, että verotus tukee tasapuolisia kilpailuolosuhteita

Keino 2

Kohdellaan sähköntuotantoa kiinteistöverotuksessa yhdenmukaisesti muun teollisuuden kanssa. Käynnissä olevan kiinteistöveron uudistustyön yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei se johda ennakoimattomiin veronkorotuksiin.

Keino 3

Vauhditetaan lämmityssektorin päästöjen vähentämistä ja yhteiskunnan sähköistymistä alentamalla kaukolämpöverkkoon kytkettyjen suurten lämpöpumppujen ja konesalitoimijoiden sähköveroa kilpailukykyiselle tasolle

Merja Paavola
Vice President, Public Affairs
Johtaja, Fortumin yhteiskuntasuhteet
Puhelin: +358 50 396 1161
merja.paavola@fortum.com